Costurile angajatorilor cu forţa de muncă au crescut cu 8,18 la sută în ultimul trimestru din 2007

Costul orar al forţei de muncă suportat de angajatorii din România a crescut în trimestru IV 2007 cu 8,18 la sută, în formă ajustată (după numărul de zile lucrătoare), faţă de trimestrul precedent şi cu 19,22 la sută comparativ cu ultimul trimestru din 2006, conform datelor publicate luni de Institutul naţional de Statistică /INS/.

În formă brută (neajustată), creşterea costului orar a fost de 8,04 şi respectiv 19,42 la sută.

Costul total cu forţa de muncă reprezintă cheltuielile directe şi indirecte suportate de angajator cu forţa de muncă salariată. Conform metodologiei europene, sunt excluse cheltuielile suportate de angajator cu formarea profesională a angajaţilor, recrutarea personalului şi echipamentul de protecţie.

Cheltuielile directe cu forţa de muncă includ sumele brute plătite din fondul de salarii pentru timpul lucrat (inclusiv premii), pentru timpul nelucrat, drepturile în natură ca remunerare a muncii (potrivit prevederilor din contractele colective de muncă), sumele brute plătite salariaţilor (ca stimulente) din profitul net realizat de unitate, sumele brute plătite din alte fonduri (inclusiv drepturi în natură) acordate conform legislaţiei în vigoare.

Cheltuielile indirecte cu forţa de muncă includ contribuţiile angajatorului la fondurile de asigurări şi protecţie socială (şomaj, sănătate), sumele brute plătite salariaţilor care părăsesc unitatea (ieşire la pensie, transfer, detaşare), sumele brute plătite pentru întreruperi ale lucrului neimputabile salariaţilor, alte cheltuieli cu forţa de muncă.

Faţă de trimestrul III 2007, creşteri semnificative ale indicelui trimestrial al costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) au avut loc în activităţile din sănătate şi asistenţă socială (24,51 la sută), construcţii (12,50 la sută) şi tranzacţii imobiliare (12,32 la sută). Numai în activitatea de industrie extractivă s-a înregistrat o uşoară scădere, de 1,13 la sută.

În trimestrul IV 2007, creşterea faţă de trimestrul anterior (pentru indicii în formă ajustată după numărul de zile lucrătoare) a componentei privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă a fost de 8,29 procente, iar pentru cea privind cheltuielile indirecte (non-salariale) de 7,80 la sută. Creşterile în formă brută (neajustată) au fost de 8,10 şi, respectiv, 7,86 la sută.

Comparativ cu trimestrul IV 2006, pe principalele activităţi economice, cele mai mari creşteri anuale ale indicilor trimestriali ai costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a fost consemnată în construcţii (27,59 la sută), industria extractivă (27,09 la sută) şi transport, depozitare şi comunicaţii (24,01 la sută). Creşterea cea mai mică a avut loc în administraţia publică (7,86 la sută), urmată de cea din învăţământ (11,15 la sută).
ROMPRES

Adauga un comentariu

*