Preşedintele Traian Băsescu s-a întâlnit cu liderii sindicali

Liderii celor patru confederaÅ£ii sindicale, Bogdan Iuliu Hossu – Cartel ALFA, Dumitru Costin – BNS, Marius Petcu – CNSLR-Frăţia ÅŸi Iacob Baciu – CSDR s-au întâlnit vineri cu preÅŸedintele României, Traian Băsescu, la solicitarea acestora.

Confederaţiile sindicale au solicitat, prin intermediul unei scrisori trimise preşedintelui României în data de 20 decembrie, o întrevedere pentru a-şi susţine motivele pentru care sindicatele îi solicită să nu promulge Legea bugetului pe anul 2008, act normativ pe care ei îl consideră profund antisocial, cu efecte dramatice pe termen mediu şi lung.

După o oră şi jumătate de discuţii, liderii sindicali l-au convins pe preşedintele Traian Băsescu de forţa argumentelor prezentate şi au obţinut promisiunea acestuia de a convoca pe data de 3 ianuarie 2008 o întâlnire între liderii sindicali şi membrii guvernului sub medierea domniei sale.

„Domnul preÅŸedinte ne-a dat dreptate. I-am explicat că, în pofida faptului că a fost anunÅ£ată o reducere a poverii fiscale suportată de forÅ£a de muncă din România, proiectul de buget pe anul 2008 va genera o accentuare a fiscalităţii pe veniturile salariale. Orice efect benefic ar fi putut avea reducerea infimă a contribuÅ£iilor sociale suportate de angajat, a fost anulat din start de modificarea bazei de calcul pentru contribuÅ£iile de asigurări sociale ÅŸi ÅŸomaj”, susÅ£ine Bogdan Iuliu Hossu – preÅŸedinte al CNS Cartel ALFA.

„I-am reamintit domnului preÅŸedinte că reducerea contribuÅ£iilor sociale prevăzută în bugetul pentru anul viitor este inoportună, în condiÅ£iile în care sistemul de asigurare pentru accidente de muncă ÅŸi boli profesionale este desfiinÅ£at, deÅŸi condiÅ£iile de muncă nu se îmbunătăţesc. Practic a fost desfiinÅ£at fondul pentru accidente de muncă ÅŸi boli profesionale, fond ce ar fi trebuit să înceapă să plătească din 2008 indemnizaÅ£ii ÅŸi servicii de sănătate celor care au suferit un accident de muncă sau au contractat o boală profesională. Timp de 2 ani au fost colectate contribuÅ£ii pentru a crea infrastructura necesară acestui sistem iar acum, prin reducerea contribuÅ£iilor de la 0,5 la sută la 0,2 la sută, tot demersul este aruncat în derizoriu. Practic, în perioada în care se pregătea cadrul instituÅ£ional de funcÅ£ionare, contribuÅ£iile plătite au fost mai mari decât cele prevăzute să fie plătite din 2008 când începe prestarea efectivă a serviciilor ÅŸi acordarea beneficiilor”, precizează Dumitru Costin, preÅŸedinte al BNS

De asemenea, susţine Iacob Baciu, preşedinte CSDR, resursele alocate pentru stimularea ocupării şi promovarea de măsuri active sunt din ce în ce mai puţine şi au un impact nesemnificativ.

Potrivit liderilor sindicali, reducerea contribuţiilor la fondul de şomaj cu 67 la sută, chiar şi în condiţiile lărgirii bazei de impunere, se realizează în detrimentul măsurilor active de ocupare. Şomajul pe termen lung, numărul mare al persoanelor aflate în forme precare de ocupare, şomajul în rândul tinerilor şi al persoanelor vârstnice sunt numai câteva din problemele grave cu care se confruntă piaţa muncii din România. Promovarea accesului la ocupare este esenţială pentru reducerea sărăciei şi asigurarea unui nivel de trai decent. Calitatea ocupării, gradul de calificare şi condiţiile de muncă sunt elemente esenţiale pentru creşterea productivităţii muncii şi creşterea economică.

Liderii sindicali consideră că se impune orientarea resurselor bugetului fondului de şomaj cu precădere în ceea ce priveşte formarea profesionala iniţială şi continuă, promovarea unor măsuri active de creştere a ocupării şi întărirea rolului comitetelor sectoriale. Totodată, trebuie alocate sume mai mari pentru cercetare.

„Am adus în atenÅ£ia domnului preÅŸedinte – a declarat Marius Petcu, preÅŸedinte al CNSLR-Frăţia – ÅŸi situaÅ£ia pensiilor, reducerea contribuÅ£iei angajatorului la fondul public de pensii.

Potrivit liderilor celor patru confederaÅ£ii sindicale, Fondul public de pensii pune sub semnul întrebării utilitatea ÅŸi eficienÅ£a reformei sistemului de pensii prin introducerea unui pilon suplimentar, administrat privat. Pilonul II de pensii (pensii administrate privat) implică, la rândul său, reducerea pensiei de stat proporÅ£ional cu contribuÅ£ia, adică cu 24,5 la sută. ExperienÅ£a statelor vest europene arată că Pilonul II de pensii aduce în plus la pensia lucrătorului numai 15 – 18 la sută, deci veniturile pentru viitorii pensionari (cumulând Pilonul I ÅŸi Pilonul II de pensii) vor fi, în realitate, mai mici cu 6,5 – 9,5 puncte procentuale faţă de venitul asigurat astăzi doar de pensia de stat.

În opinia liderilor sindicali, reducerile semnificative de contribuţii se realizează şi de această dată în favoarea angajatorilor creând premize de inflaţie şi avantaje suplimentare angajatorilor, ce nu se vor materializa neapărat în creşterea investiţiilor, în crearea de noi locuri de muncă, creşterea calităţii locurilor de muncă existente sau în îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.

Sindicaliştii s-au declarat mulţumiţi de întâlnirea cu preşedintele României, Traian Băsescu, şi speră că, în urma medierii din data de 3 ianuarie, amendamentele lor să fie cuprinse în Bugetul de Stat şi Bugetul Asigurărilor Sociale. În caz contrar, reprezentanţii confederaţiilor sindicale susţin că au primit promisiune preşedintelui că nu va promulga legea Bugetelor şi o va returna Parlamentului.ROMPRES

Adauga un comentariu

*