Peste 500 angajatori controlati intr-o luna

itm.jpgIn noiembrie, inspectorii Inspectoratului Teritorisal de Munca Bacau au controlat 514 angajatori si au aplicat 62 de sanctiuni contraventionale in valoare de 298.100 lei. Inspectorii de munca din cadrul corpului de control relatii munca au verificat in noiembrie 323 angajatori, unde isi desfasurau activitatea 12.750 salariati.

Au fost aplicate 45 sanctiuni contraventionale in valoare de 133.500 lei. Cea mai mare pondere din totalul amenzilor o detine sanctionarea muncii fara forme legale, fiind depistati 28 angajatori care practicau munca fara forme legale, 53 de persoane aflându-se in aceasta situatie, din care 45 femei! Pentru 21 au fost incheiate Contracte Individuale de Munca, fiind aplicate 28 amenzi in valoare de 84.000 lei. In acelasi domeniu, al relatiilor de munca, au mai fostr aplicate 12 amenzi in valoare de 39.000 lei pentru neinregistrarea CFIM sau nedepunerea dovezilore de calculare a drepturilor salariale in termenul prevazut de lege la ITM; doua amenzi in valoare de 3.000 lei perntru nerespectarea repausului saptamnal, conform Codului Muncii; o amenmda pin valoare de 3.999 lei pentru neplata orelor de munca suplimentart, cionform Codului Muncii; o amenda in val;oare de 3.000 lei, in valoare de 1.500 lei, pentru nerespectarea prevederilor legale privind munca de noapte; o amenda in valoare de 3.000 lei, pentru neindeplinirea masuriloir dispuse la controlul la controlul anterior, coinform Legii 105.1999.

Nerespectarea securitatii in munca, sanctionata!

In domeniul securitatii si sanatatii in munca au fost controlati 191 agenti economici, fiind aplicate 17 sanctiuni contraventionakle in valoare de 152.000 lei pentru neconformitatile depistate. Patru amenzi in valoare de 40.000 lei au fost apslicate pentru nerrealizarea masuriol;or dispuse in controalele anterioare; doua amenzi in valoare de 16.000 lei pentru lipsa efectuarii examinarii medicale a angajatilor porin servicii de medicina muncii, o amenda in valoare de 8.000 lei, pentru neefectuarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca si o amenda, in valoare de 10.0000 lei, pentru nefefectuarea planului de prevenire si prtotectie.

Patru proiecte de concediere colectiva

In noiembrie, ITM a primit patru proiecte de concediere colectiva,. De la SC CONEXTRUST SA Bacau, unde, din totalul de 172 angajati vor fi disponibilizati 80 incepând cu 1 ianuarie 2008; SC AGRICOLA INTERNATIONAL SA Bacau, din 2357 angajati fiind disponibilizati 757, din care 333 de la Departamentul Avicola si 434 de la Departamentul Abatorul de pasari, incepând cu 15 decembrie 2007; SC ROMBET SA Bacau, unde din 345 angajati vor fi disponibizati 284, incepând cu 1 ianuarie 2008; SC BACON SA Bacau, din 187 salariati fiind disponibilizati 165, incepând cu 3 ianuarie 2008.
Nicolae TUIRCU

Comentarii

  1. Inspectoratul Teritorial de Munca Bacau ar trebui sa mearga si la angajtorul Primarul municipiului Bacau. Angajatorul in cauza nu acorda drepturile legale ale salariatilor de la, Politia Primariei, Spatii verzi, Administratia Pietelor care lucreaza in alte conditii decat cel normale. Astfel, nu respecta repausul saptamanal, nu plateste cu sporul legal munca prestata in zilele de sambata , duminica si sarbatori legale, nu plateste sporul de noapte, nu asigura controlul medical la salariati inainte de a incepe prestarea muncii de noapte. De asemenea nu asigura conditii minime privind vestiare, grupuri sanitare si, dupa caz,cabine pentru dus.

Adauga un comentariu

*