Curs anticoruptie la Prefectura

La Instituţia Prefectului Bacău se va desfăşura în perioada 8-10 octombrie 2007, un curs de specialitate pentru îmbunătăţirea standardelor de integritate a administraţiei publice locale, la care sunt aşteptati să participe funcţionari publici, secretari ai unităţilor administrativ teritoriale, primari/viceprimari, consilieri locali.

Cursul este organizat de Instituţia Prefectului Bacău în parteneriat cu Centru de Resurse Juridice şi se va desfăşura într-o manieră interactivă, cuprinzănd multe exerciţii şi studii de caz necesare dezvoltării de abilităţi si urmareste atingerea urmatoarelor obiective:

* înţelegerea principiilor şi a definiţiilor generale ale conceptului de integritate.
* cunoaşterea de către participanţi a standardelor legale de integritate din România (politica penală şi politica administrativă);
* dezvoltarea capacităţii participanţilor de a identifica situaţiile de conflict de interese şi incompatibilităţi şi de a lua deciziile corecte;
* dezvoltarea capacităţii participanţilor de a implementa bune practici.

Sesiunea de pregătire se va desfăşura pe parcursul a trei zile, a câte cinci ore pe zi (de la 9,00 la 14,30).

Taxa de participare este de 450 RON/participant (inclusiv TVA) şi include: suportul de curs; modele; legislaţie relevantă; alte materiale auxiliare; onorariul trainerilor; taxa de participare nu acoperă transportul, cazarea şi masa participanţilor.

Procedura de înscriere:

* formularul de înscriere şi documentul de confirmare a plăţii pot fi trimise prin fax la nr. 021-212.05.19
* termenul limită de înscriere este 3 octombrie 2007, ora 16,00
* Înscrierea pentru curs se realizează în limita locurilor disponibile (25), în ordinea primirii documentelor de înscriere menţionate mai sus.

Pentru detalii suplimentare în legătură cu organizarea trainingului, precum şi pentru înscriere, vă rugăm să contactaţi la adresa de email: valentina.nicolae@crj.ro sau la numerele de telefon: 021-212.05.20; 212.06.90 sau 0721- 266.719, persoana de contact: Valentina Nicolae, sau Carmen Cioltan, consilier prefect, la numărul de telefon 0234 570 739.

Tematica cursului

* Corupţia şi integritatea (definiţii);
* Implementarea legii privind Agenţia Naţională de Integritate la nivel local – cerinţe şi provocări
* Controlul corupţiei la nivel internaţional (exemple, studii de caz şi bune practici);
* Strategia Naţională Anticorupţie (principii şi priorităţi);
* Reglementări legale din România în privinţa corupţiei (politica penală).
* Reglementări legale administrative din România: codul de conduită al funcţionarilor publici, protecţia avertizorilor de integritate, conflictul de interese, incompatibilităţile, rolul comisiilor de disciplină, îmbogăţirea ilicită;
* Reglementări legale privind migraţia politică.
* Exemple şi studii de caz din România;
* Bune practici din România: proceduri interne, cum se completează o declaraţie de avere şi de interese;
* Accesul la informaţiile de interes public şi transparenţa decizională.

Adauga un comentariu

*