Proprietarii din imobilele cu risc seismic devin chiriaşi dacă nu pot achita ratele pentru consolidare

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice ÅŸi LocuinÅ£elor (MDLPL), Laszlo Borbely, a prezentat, marÅ£i, într-o conferinţă de presă, schimbările aduse de Legea pentru modificarea ÅŸi completarea OrdonanÅ£ei 20 aprobată, luni, 29 mai 2007, de Camera DeputaÅ£ilor. Printre acestea se arată că „autorităţilor locale de a despăgubi proprietarul, la cererea acestuia, cu valoarea locuinÅ£ei, asigurându-i acestuia calitatea de chiriaÅŸ în spaÅ£iul respectiv pentru cazurile de insolvabilitate privind rambursarea costurilor lucrărilor de consolidare”.

– Abilitarea autorităţilor locale de a aproba prin DispoziÅ£ie de primar decizia de intervenÅ£ie privind expertizarea tehnică, proiectarea ÅŸi execuÅ£ia lucrărilor de consolidare în cazul în care nu există acordul proprietarilor notificaÅ£i;dispoziÅ£ia de primar Å£ine loc de hotărâre a asociaÅ£iei de proprietari;

– Abilitarea autorităţilor locale, ca ori de câte ori constată refuzul proprietarilor de a permite intrarea în locuinţă în vederea efectuării lucrărilor necesare de expertizare, proiectare ÅŸi execuÅ£ie, să acÅ£ioneze, prin procedură preÅŸedinÅ£ială, asupra proprietăţii particulare cu concursul organelor de ordine publică prin restrângerea folosinÅ£ei încăperilor sau evacuarea, pe timpul desfăşurării lucrărilor de consolidare a construcÅ£iilor în cauză, a persoanelor care nu au permis accesul în spaÅ£iul afectat execuÅ£iei lucrărilor de consolidare.

– Abilitarea autorităţilor locale de a despăgubi proprietarul, la cererea acestuia, cu valoarea locuinÅ£ei, asigurându-i acestuia calitatea de chiriaÅŸ în spaÅ£iul respectiv pentru cazurile de insolvabilitate privind rambursarea costurilor lucrărilor de consolidare.

– SancÅ£ionarea autorităţilor publice locale de către prefecti în calitate de preÅŸedinÅ£i al Comitetelor judeÅ£ene/al municipiului BucureÅŸti pentru situaÅ£ii de urgenţă prin amenzi de la 5.000 la 15.000 lei în cazul nerespectării obligaÅ£iilor privind avertizarea populaÅ£iei prin amplasarea panourilor de înÅŸtiinÅ£are, inventarierea clădirilor, notificarea proprietarilor, contractarea în termen a proiectării ÅŸi execuÅ£iei lucrărilor de consolidare.

Contravenţii şi sancţiuni prevăzute în lege la articolul 21:

– Nerespectarea obligaÅ£iei de a depune documentaÅ£ia pe baza căreia primăria poate să stabilească obligaÅ£ia de plată, în raport cu cotele-părÅ£i indivize din proprietatea comună aferente fiecărei proprietăţi individuale, în termen de 60 de zile de la solicitarea acesteia de către autorităţile administraÅ£iei publice locale.” SancÅ£iune: amendă de la 500 lei la 1000 lei

– Nerespectarea obligaÅ£iei de realizare ÅŸi amplasare a panourilor de înÅŸtiinÅ£are în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică.” SancÅ£iune: amendă de la 5 000 lei la 7 000 lei

– Nerespectarea prevederilor privind inventarierea clădirilor prevăzute la art. 2 alin.(11) ÅŸi notificarea în scris proprietarilor/asociaÅ£iilor de proprietari a obligaÅ£iilor ce le revin privind expertizarea/proiectarea lucrărilor de consolidare;” SancÅ£iune: amendă de la 7 000 lei la 10 000 lei

– Nerespectarea prevederilor art. 10 alin (1) lit. a)ÅŸi b) privind contractarea proiectării/execuÅ£iei lucrărilor de consolidare în termen de 2 ani de la notificarea încadrării în clasa I de risc seismic a clădirii, respectiv de la data finalizării proiectului de consolidare”. SancÅ£iune: amendă de la 10.000 lei la 15.000. Amos News

Adauga un comentariu

*