Normele metodologice si facilitati pentru plata energiei termice

Consiliile locale vor putea aproba, din bugetele proprii, ajutoare pentru incalzirea locuintei peste cele stabilite de Ordonanta Guvernului nr. 36/2006, prin majorari ale gradului de compensare in acelasi procent, pentru toti beneficiarii de ajutor care se regasesc in aceeasi transa de venituri.

Guvernul a aprobat miercuri normele metodologice de aplicare a OG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice.

Conform actului normativ, pretul local de referinta va fi stabilit si transmis de autoritatile de reglementare competente, respectiv Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei si Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Serviciilor de Gospodarie Comunala, primariilor pana la data de 1 octombrie a fiecarui an.

Pretul local de referinta se stabileste prin hotarare a consiliului local, in cazul in care acesta nu se stabileste de catre autoritatile de reglementare competente.

Incepand cu sezonul rece 1 noiembrie 2006 – 31 martie 2007 se instituie un nou sistem de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, mult mai flexibil si cu impact direct asupra familiilor defavorizate.
Beneficiarii ajutoarelor sunt familiile si persoanele singure care locuiesc in Romania, cu sau fara cetatenie romana, precum si apatrizii.

Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat beneficiaza, in conditiile prevazute de ordonanta de urgenta, de ajutor lunar pentru incalzirea locuintei, prin compensarea procentuala a valorii efective a facturii la energie termica, indiferent de modul de facturare pentru care acestea au optat.

Ajutorul pentru incalzirea in sistem centralizat a locuintei se acorda pe baza cererii titularului, insotita de declaratia pe proprie raspundere privind componenta familiei, veniturile acesteia si numarul de camere aferent locuintei.
Formularele completate de solicitanti sunt transmise de catre primarii furnizorilor de energie termica, pana la data de 15 septembrie a fiecarui an.

Dispozitiile privind acordarea ajutorului pentru incalzire contin compensarea procentuala, stabilita in functie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, precum si valoarea ajutorului maxim lunar.

Dispozitiile privind ajutoarele pentru incalzirea locuintei se transmit atat beneficiarilor cat si directiilor teritoriale de munca, solidaritate sociala si familie, pana la data de 1 noiembrie a fiecarui an.

Tot pana la aceasta data, primarii vor comunica solicitantilor care nu indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei dispozitia privind respingerea cererii.

Primarii au obligatia de a transmite furnizorilor, asociatiilor de proprietari/chiriasi si directiilor teritoriale, situatia centralizatoare privind titularii ajutoarelor, compensarea procentuala si valoarea maxima a ajutorului.
Pana la data de 5 ale fiecarei luni, asociatia de proprietari/chiriasi transmite furnizorilor de energie termica situatia centralizatoare cuprinzand consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru incalzirea locuintei.

Pe baza consumului defalcat furnizorul calculeaza cuantumul ajutorului lunar pentru incalzirea locuintei cu energie termica, dupa cum urmeaza:
a) la nivelul ajutorului efectiv, daca valoarea acestuia este mai mica sau egala cu cuantumul ajutorului maxim stabilit de primar;
b) la nivelul ajutorului maxim, daca valoarea ajutorului efectiv este mai mare decat cuantumul ajutorului maxim stabilit de primar.

Asociatia de proprietari/chiriasi are obligatia de a evidentia lunar ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie termica in tabelul cu cheltuielile de intretinere.
Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale se acorda pe baza cererii titularilor, insotita de declaratia pe proprie raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia.
Formularele continand cererile si declaratiile pe propria raspundere sunt transmise de catre primarii furnizorilor de gaze naturale, pana la data de 15 septembrie a fiecarui an.
Primarii emit dispozitii privind acordarea ajutorului, care contin cuantumul acestuia calculat in functie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure.
Dispozitiile primarilor se transmit direct titularilor ajutoarelor pentru incalzirea locuintei sau prin intermediul asociatiilor de proprietari/chiriasi, precum si directiilor teritoriale, pana la data de 1 noiembrie a fiecarui an.

In acest termen, primarii vor comunica solicitantilor care nu indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei, dispozitia privind respingerea cererii.
Primarii au obligatia de a transmite furnizorilor, asociatiilor de proprietari/chiriasi si directiilor teritoriale, situatia centralizatoare privind beneficiarii si cuantumul ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale in scris si in format electronic.
Pana la data de 5 ale fiecarei luni, asociatia de proprietari/chiriasi transmite furnizorilor de gaze naturale situatia centralizatoare cuprinzand consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru incalzirea locuintei.
Pe baza consumului defalcat, furnizorul stabileste cuantumul ajutorului efectiv, dupa cum urmeaza:
a) la nivelul cuantumului ajutorului stabilit prin dispozitie a primarului, daca valoarea consumului este mai mare sau egala cu acest nivel;
b) la valoarea consumului, daca acesta este mai mic decat cuantumul ajutorului stabilit prin dispozitie a primarului.

Asociatia de proprietari/chiriasi are obligatia de a evidentia lunar ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale in tabelul cu cheltuielile de intretinere.
Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri se acorda beneficiarilor de ajutor social.
Plata ajutorului pentru incalzirea locuintei se acorda o singura data pentru toata perioada sezonului rece.
In cazul in care mai multe familii si persoane singure beneficiare de ajutor social locuiesc impreuna, ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri se acorda pentru fiecare dintre acestea.

Pentru primele doua luni ale sezonului rece 1 noiembrie 2006 – 31 martie 2007, urmatoarele termene prevazute in ordonanta se prelungesc cu maximum 15 zile:
– termenul pentru transmiterea formularelor (de primarii catre furnizorii de energie, de furnizori de energie termica si gaze naturale catre titularii de contract)
– termenul de depunere a formularelor completate la primarii
– termenul privind stabilirea dreptului la ajutor prin dispozitia primarului si transmiterea acesteia catre titulari
– termenul de stabilire a consumului
– termenul de transmitere catre furnizori a situatiei centralizatoare a consumurilor defalcate pentru beneficiarii de ajutor
– termenul de calculare de catre furnizor a cuantumului ajutorului.

Prin OG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, Guvernul a decis extinderea categoriilor de persoane care vor beneficia in aceasta iarna de ajutoare pentru incalzirea locuintei. De aceste ajutoare vor beneficia familiile si persoanele singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie este de pana la 5 milioane lei vechi.

Pragul de venit obtinut de persoanele carora li se adreseaza aceasta masura creste astfel de la 3.100.000 de lei vechi la 5.000.000 lei vechi, pentru fiecare membru de familie.

Vor beneficia de sprijin pentru plata facturii la incalzire, in aceasta iarna, aproximativ 2.700.000 familii si persoane singure, ceea ce inseamna peste 6 milioane de persoane.

Ajutoarele pentru incalzirea locuintei cu energie termica furnizata in sistem centralizat vor fi acordate prin compensarea procentuala a valorii efective a facturii la energia termica. Compensarea se va acorda in functie de venitul obtinut pe membru de familie si va avea valori cuprinse intre 10% si 100% din valoarea facturii. Pentru familiile care beneficiaza de ajutor social in baza Legii nr. 416/2001 (legea privind venitul minim garantat) compensarea va fi de 100%.

Pentru prima data persoanele singure vor beneficia de un ajutor mai mare cu 10% decat transa in care se incadreaza o familie, in functie de venit.
Cuantumurile ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale vor fi majorate cu aproximativ 14% in comparatie cu cele acordate pana acum.
Ajutoarele se stabilesc in functie de venitul mediu lunar pe membru de familie.

Ajutoarele pentru incalzirea locuintei cu lemne carbuni si alti combustibili se acorda in cifra fixa, de 50 lei lunar (500.000 lei vechi) familiilor si persoanelor singure care beneficiaza de ajutor social stabilit in conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

HotNews.ro

Adauga un comentariu

*