Atribuirea codului de inregistrare fiscala pentru liber-profesionisti

Incepând cu data de 1 ianuarie 2007, persoanele fizice de pe raza judeţului Bacău, care desfăşoară în mod independent activitaţi economice autorizate sau exercită profesii libere, funcţionează legal numai în baza codului de înregistrae fiscală atribuit de Direcţia generală a finanţelor publice Bacau, iar organul fiscal competent pentru administrarea fiscală, cu excepţia impozitului pe venit datorat pentru veniturile proprii, este organul fiscal în a carui rază teritoriala îşi au sediul activităţile sau locul unde îşi desfăşoară efectiv activitatea principală.

Cu aceeaşi dată, contribuabilii care se inregistrează ca persoană impozabilă în scopuri de TVA au codul de înregistrare fiscală cu prefixul ”RO”.

Codul de înregistrare fiscală este utilizat în relaţia cu organul fiscal şi cu ceilalţi contribuabili, numai în legătură cu activitatea economică sau profesia liberă exercitată.

Pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale privind impozitul pe venit datorat aferent veniturile proprii, codul de identificare fiscală utilizat de persoanele fizice este codul numeric personal.

În vederea eliberarii certificatului de înregistrare fiscală, până la data de 30 septembrie a.c., contribuabilii persoane fizice vor fi înştiinţaţi la domiciliul fiscal pentru depunerea formularelor de înregistrare fiscală sau a cererii de menţiuni în cazul încetării activităţii impozabile în scopuri de TVA.

Adauga un comentariu

*