Modificari in codul de inregistrare a firmelor platitoare de TVA

Referitor la transpunerea în legislaÅ£ia naÅ£ională a prevederilor europene în domeniul taxei pe valoarea adaugată, începând cu 01.01.2007 codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanelor juridice impozabile va avea prefixul “RO” conform Standardului internaÅ£ional ISO 3166 – alpha 2, urmat de codul de identificare fiscală.

Prin urmare, toate persoanele juridice înregistrate ca plătitori de TVA până la data de 31.12.2006, trebuie să-şi preschimbe codul de înregistrare ca plătitor de TVA în codul de înregistrare în scopuri de TVA.

Pentru a veni în întâmpinarea contribuabililor persoane juridice, s-a stabilit ca aceşti contribuabili să fie înregistraţi, din oficiu, de către organul fiscal competent în evidenţa persoanelor juridice impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

Totodată, organul fiscal competent va emite şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, care va fi comunicat, prin poştă, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Prin aplicarea acestui sistem de înregistrare din oficiu şi transmitere prin poştă a certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA, contribuabilii nu trebuie să se deplaseze la organul fiscal pentru ridicarea, sub semnatură, a noului certificat şi nici la oficiile registrului comerţului pentru preschimbarea certificatelor de înregistrare.

După 01.01.2007, pe măsură ce persoanele juridice plătitoare de TVA vor solicita preschimbarea certificatelor de înregistrare, ca urmare a unor modificări ce ţin de denumire sau de sediul social, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale vor elibera, conform prevederilor legale, un alt certificat de înregistrare.

Înregistrarea din oficiu, de către organele fiscale competente nu se va aplica în cazul contribuabililor înscrişi în evidenţa specială. În acest caz, organul fiscal competent va solicita prezenţa contribuabilului la sediul său, în vederea clarificării situaţiei fiscale, prin transmiterea unei notificări. Contribuabilii din evidenţa specială care îşi vor clarifica situaţia fiscală, vor fi înregistraţi din oficiu de către organul fiscal competent şi li se va emite certificatul de înregistrare cu noul cod de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA. Trebuie menţionat că, începând cu data de 01.01.2007, persoanelor juridice care figurează în evidenţa specială şi nu şi-au clarificat situaţia fiscală, precum şi celor care figurează în lista contribuabililor inactivi aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, li se va anula înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, de către organul fiscal competent.

Compartimentul de presă,

Radu Maricel

Adauga un comentariu

*