O comună întreagă din judeţul Bacău, revendicată de foştii proprietari

În Comisia tehnică de fond funciar constituită la nivelul Prefecturii Bacău a fost analizat, pentru prima oară, cazul lui I. C. Sturdza, care solicită aproape 1.500 de hectare de pădure în comuna Brusturoasa. Tot în această comună se mai solicită, de către urmaşii familiilor Varlam şi Rosetti, alte 1.500 de hectare, de fiecare. Aceasta face ca aproape toată comuna să fie revendicată.

„SuprafeÅ£ele solicitate sunt foarte mari ÅŸi acoperă inclusiv vetrele satului. Primarul a analizat situaÅ£ia ÅŸi poate valida amplasamentul pentru 550 de hectare. ~n ceea ce îl priveÅŸte pe I. C. Sturza, acesta a recunoscut că este îndreptăţit să primească 1.100 de hectare, dar suprafaÅ£a este foarte mare. A propus să i se dea din terenul revendicat de familia Ghica, deoarece urmaÅŸul acestuia este rudă gradul cinci ÅŸi nu îndeplineÅŸte condiÅ£iile prevăzute de lege. Nu putem face însă acest lucru, deoarece urmaÅŸul Ghica a depus o contestaÅ£ie, cum că ar avea drept succesoral”, ne-a declarat subprefectul Gheorghe Hură.

O situaÅ£ie dificilă este ÅŸi în comuna Sărata, unde moÅŸtenitorii Fodor solicită 28,5 hectare de teren agricol. AceÅŸtia au mai depus însă cereri de retrocedare la Suceava, BucureÅŸti ÅŸi Letea Veche ÅŸi nu pot fi împroprietăriÅ£i până nu se va ÅŸti exact care este suprafaÅ£a revendicată. „Legea spune că nu se pot retroceda mai mult de 50 de hecatre de teren agricol”, a mai spus Gheorghe Hură. Comisia de fond funciar din ColoneÅŸti a primit o aluzie de ameninÅ£are cu amenda, deoarece procesul de retrocedare merge foarte greu.

„Din 800 de cereri au fost soluÅ£ionate doar ÅŸapte dosare ÅŸi dacă nu vor grăbi ritmul riscă să fie amendaÅ£i. La fel ÅŸi celelalte 17 localităţi din judeÅ£ unde s-au primit adrese de atenÅ£ionare. Vom începe să analizăm fiecare caz ÅŸi, dacă nu s-au miÅŸcat lucrurile, vom fi nevoiÅ£i să trecem la sancÅ£iuni”, a precizat subprefectul Hură.

Amos NEWS

Adauga un comentariu

*