Armata României va avea un corp al soldaţilor şi gradaţilor voluntari

Guvernul a aprobat miercuri proiectul de Lege privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari din Armata României.

Apariţia noii legi se încadrează în contextul transformărilor care au loc la nivelul organismului militar în procesul de integrare a României în structurile euro-atlantice, unul din aspectele importante ale acestui proces fiind profesionalizarea, în condiţiile renunţării, de la 1 ianuarie 2007, la serviciul militar obligatoriu. Trecerea la acest nou sistem va contribui la dezvoltarea pe noi coordonate a unei armate moderne, interoperabilă cu armatele celorlalte state membre NATO. În aproximativ un sfert dintre statele membre ale Alianţei Nord-Atlantice serviciul militar este obligatoriu, în celelalte acesta este fie bazat pe voluntariat, fie în curs de trecere la acest sistem.

Legea stabileşte regulile de bază privind selecţia, drepturile şi obligaţiile, cariera, provenienţa ori trecerea în rezervă a soldaţilor şi gradaţilor voluntari.

Conform actului normativ, soldaÅ£ii ÅŸi gradaÅ£ii voluntari – activi sau rezerviÅŸti – constituie un corp distinct de personal militar, situat la baza ierarhiei militare.

Pot deveni soldaţi şi gradaţi voluntari activi cetăţenii români cu domiciliul în ţară, bărbaţi şi femei. Tinerii care au fost selecţionaţi, pe baza cererii lor, să devină soldaţi voluntari, urmează un program de instruire. La încheierea instruirii militare individuale, aceştia vor depune jurământul militar, după care îşi vor perfecţiona pregătirea de specialitate, la finalul căreia vor semna un prim contract, a cărui durată este de 4 ani. Următoarele contracte pot avea durata de 2 la 3 ani fiecare, până la limita de vârstă în grad.Gradele pe care le pot avea militarii voluntari sunt, în ordinea lor ierarhică, de soldat, fruntaş şi caporal. În promovarea militarilor voluntari se vor avea în vedere criterii cum sunt performanţele dovedite pe timpul îndeplinirii atribuţiilor funcţionale, parcurgerea stagiului minim în grad şi nivelul de pregătire.

În afară de solda lunară, soldaţii şi gradaţii voluntari vor avea dreptul la echipament şi hrană gratuite, precum şi la asistenţă medicală şi medicamente, gratuite, în condiţiile legii. Ei vor putea beneficia de documente militare de transport gratuit pentru efectuarea concediului de odihnă sau în cazul mutării dintr-o garnizoană în alta, precum şi de compensaţie lunară pentru chirie, sau de locuinţă de intervenţie.

De asemenea, soldaţii şi gradaţii voluntari vor putea fi trimişi la studii în ţară şi în străinătate, asumându-şi obligaţia de a lucra în armată, pentru perioade determinate, după absolvirea acestora. Vechimea în serviciu în calitate de militar voluntar se va lua în calcul la stabilirea pensiei şi a altor drepturi de asigurări sociale. Pentru servicii excepţionale aduse statului şi poporului român, pentru acte de eroism săvârşite pe timpul îndeplinirii îndatoririlor militare ori pentru merite deosebite în activitate, soldaţilor şi gradaţilor voluntari le pot fi conferite decoraţii.

Această categorie de militari va reprezenta principala sursă pentru formarea subofiţerilor. Indiferent de gradul pe care îl au, soldaţii şi gradaţii voluntari vor putea fi selecţionaţi pentru a urma cursul de bază pentru formarea deprinderilor de comandă ale subofiţerilor.

Una din cele mai importante obligaţii ale militarilor voluntari prevăzute de proiectul de lege este aceea de a participa necondiţionat la misiuni internaţionale, în funcţie de nevoile Ministerului Apărării Naţionale. La fel ca şi cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari pot fi mutaţi, în interesul serviciului, dintr-o unitate militară în alta. De asemenea, acestora le este interzisă sau restrânsă exercitarea unor drepturi şi libertăţi, în condiţiile stabilite de lege.

Un capitol a proiectului de lege se referă la soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari. Aceştia sunt cetăţeni români, bărbaţi şi femei, care consimt pe baza unui contract încheiat cu unităţile militare, pe durată limitată, să îndeplinească funcţii militare în structuri ale forţelor destinate apărării. Primul contract pe care îl încheie soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari are durata de 5 ani, iar următoarele pot fi de 2 la 3 ani.

Soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari pot proveni din rândul cetăţenilor care au îndeplinit serviciul militar activ, din rândul militarilor voluntari trecuţi în rezervă sau al cetăţenilor care nu au îndeplinit serviciul militar activ, dar consimt să devină rezervişti voluntari.

Tinerii care optează să devină soldaţi şi gradaţi rezervişti, dar care nu au îndeplinit serviciul militar activ parcurg un program de instruire cu durată de 4 luni, după care depun jurământul militar şi încheie contractul ca rezervist voluntar.

Toţi rezerviştii voluntari participă la program, în unitatea la care sunt încadraţi în plan, câte 2 zile lunar, în timpul liber, şi 5 zile calendaristice lucrătoare, consecutive anual.

În perioadele în care execută instruirea şi pe timpul participării la pregătire ori la misiuni în unităţile în ale căror planuri sunt încadraţi, militarii rezervişti voluntari beneficiază de drepturi băneşti, de echipare şi de hrană, de măsuri de protecţie socială şi asistenţă medicală similare cu cele ale voluntarilor activi. Rezerviştii vor avea dreptul la o primă de fidelitate acordată la semnarea fiecărui contract încheiat.

În perioadele în care nu execută instruirea şi nu participă la misiuni în unităţile în ale căror planuri sunt încadraţi, soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari beneficiază de o indemnizaţie lunară egală cu 10% din solda lunară corespunzătoare funcţiei şi gradului pe care îl au.

Soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari participă la misiuni în afara teritoriului statului român, altele decât războiul, potrivit obligaţiilor asumate de România prin tratate internaţionale, în raport cu nevoile forţelor destinate apărării. De asemenea, soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari pot fi încadraţi, la cerere, în funcţie de nevoile armatei, ca soldaţi şi gradaţi voluntari în activitate.

Noua Lege privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari din Armata României oferă tinerilor care nu şi-au îndeplinit îndatoririle militare în calitate de conscripţi posibilitatea specializării şi încadrării în funcţii ca militari voluntari, cu drepturi şi îndatoriri clar stabilite.

Proiectul de lege va fi trimis spre dezbatere ÅŸi adoptare Parlamentului.

Comentarii

  1. feraru adrian a zis:

    va rog mult sa mi raspundeti la urmatoarea intrebare sunt militar angajat pe baza de contract de 4 ani ,daca ma transfer la o alta unitate militara in afara judetului unde am domiciliul stabil,voi beneficia de bani pentru chirie?

Adauga un comentariu

*