Cum se calculeaza impozitului pe veniturile din salarii se cuprind in Fisele fiscale

Pentru anul 2005 angajatorii completeaza si depun fisele fiscale conform OMFP 546/ 28.04.2005 (M.Of. 414/17.05.2005) privind modelul si continutul fiselor fiscale. Nu se completeaza in fisa fiscala cap. IV Deduceri personale si cap.V coloanele 1 si 2 pentru angajatii care au realizat venituri din salarii in afara functiei de baza si pentru care s-a bifat casuta 2.

Sediile secundare ale angajatorilor persoane juridice, inregistrate ca platitori de impozit pe venitul din salarii, depun fisele fiscale ale angajatilor proprii la organul fiscal in a carui raza teritoriala sunt
inregistrate sediile secundare respective.

In cazul in care la data depunerii fiselor fiscale sediul secundar este desfiintat, depunerea
fiselor fiscale se va face de catre persoana juridica in a carei raza teritoriala este inregistrata persoana juridica.In situatia in care un angajat a lucrat in cursul anului 2005 la mai multe sedii secundare ale aceluiasi angajator – persoana juridica, se va intocmi o singura fisa
fiscala care va fi depusa de sediul secundar in evidenta caruia figureaza la data de 31 decembrie 2005.

Termenul de depunere a fiselor fiscale este pana in ultima zi a lunii
februarie inclusiv 2006. Fisele fiscale se depun la organul fiscal competent, in format
electronic, insotite de un borderou privind continutul acestora, semnat si stampilat
conform legii.

Formatul electronic al formularului se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si se transmite organului fiscal competent pe discheta 3 1/2 inch, 1.440 MB compatibila MS-DOS.

Programul de asistenta este distribuit contribuabililor gratuit de unitatile fiscale teritoriale sau poate fi descarcat de pe serverul Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

Angajatorii editeaza fisa fiscala in format hartie, in 2 exemplare:

– un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se pastreaza de
catre angajator;

– un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se
inmaneaza angajatului.

Adauga un comentariu

*