CASA CORPULUI DIDACTIC ”GRIGORE TABACARU” BACĂU, REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE

Gabriel-Stan-CCD-BacauConform politicilor Ministerului Educaţiei şi obiectivelor strategice ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău în domeniul dezvoltării resurselor umane, Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” şi-a adaptat în ultimii ani, oferta de programe şi activităţi, încercând astfel să vină în întâmpinarea nevoilor de formare profesională a cadrelor didactice din judeţ.

Aşadar, serviciile educaţionale oferite au fost şi sunt o prioritate pentru CCD Bacău, care, prin politicile promovate şi prin strategiile specifice de aplicare a acestora, asigură cadrul de implementare a calităţii în  sistemul de învăţământ.

Iată în continuare doar câteva exemple.

La programele de formare continuă acreditate de Ministerul Educţiei şi organizate de CCD Bacău în calitate de furnizor, sau de  implementator, au participat 2.273 de cadre didactice, la cele furnizate de alte instituţii, de asemenea acreditate de Ministerului Educaţiei şi derulate prin CCD Bacău, au participat 120 de cadre, iar la cele avizate, 4.139 de dascăli, situaţie care reflectă foarte buna poziţionare la nivel naţional a instituţiei băcăuane, locul I în ultimii patru ani.

În anul şcolar 2015 – 2016, sub coordonarea metodologică a CCD Bacău, în cadrul Proiectului bilateral româno-francez „Educaţie în mediul rural defavorizat”, în judeţul Bacău, au funcţionat efectiv 27 de centre de documentare și informare. Acestea au organizat diferite activităţi, cu caracter educaţional, civic şi social, la care au participat aproximativ 10.000 de elevi şi profesori.

În premieră s-au pus bazele colaborării, pentru înfiinţarea primei filiale CCD Bacău în judeţul nostru, la Colegiul „Henri Coandă” Bacău.

Un alt registru de activităţi deosebite s-a desfăşurat la Centrul ”American Corner Bacău”, coordonat de  Oana – Liliana Jianu şi care funcţionează neîntrerupt în cadrul instituţiei băcăuane din anul 2005.

Aici au fost organizate 15 întâlniri, seminarii, conferinţe, videoconferinţe şi expoziţii, cu tematici diferite şi atractive, la care au participat invitaţi speciali (speakers) din SUA şi un numeros public băcăuan. La aceste evenimente au participat 700 de persoane: liceeni, elevi de gimnaziu, profesori.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău este singura instituţie de acest tip din ţară în cadrul căreia funcţionează un centru („corner”) american, finanţat de Ambasada SUA la București.

Acesta oferă cadrelor didactice şi elevilor activităţi educative şi culturale deosebite, surse de informare electronice şi clasice în limba engleză despre societatea americană şi nu numai.

Recent, Departamentul de Stat al SUA a remis către ambasada americană de la București un mesaj în care se apreciază în mod deosebit numărul și complexitatea programelor inițiate la Bacău, vizitele oficialilor americani, dar și portofoliul de cărți și echipamente existente. Astfel, Washingtonul va asigura finanțarea Centrului ”American Corner Bacău”, cel puțin până la finele anului 2017.

În acest context Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău a relansat proiectul „English Access Microscholarship Program”.

Întâlnirile, care însumează 360 de ore, în regim ”after school”, presupun secvenţe dedicate cunoaşterii civilizaţiei şi culturii americane, vizionarea unor filme cu personalităţi feminine, prezentarea obiceiurilor, sărbătorilor şi tradiţiilor americane, informaţii referitoare la arta culinară, dezbateri pe probleme de mediu, prezentarea unor celebrităţi americane, dar şi diferite alte activităţi outdoor.

Participanții vor beneficia de gratuitate, primind, totodată, cărți, dar și diferite alte materiale informative.

Proiectului English Access Microscholarship Program se va finaliza în 2017, de el beneficiind 20 de liceeni din județul nostru, din clasa a X-a.

De remarcat este faptul că CCD Bacău implementează acest proiect de top, pentru a doua oară consecutiv, 22 de liceeni finalizând-ul în iulie 2015.

De asemenea, Centrul Regional de Resurse pentru Educaţia Civică, coordonat de prof. Lucica Ciupercă,  şi care funcţionează în cadrul Casei Corpului Didactic Bacău din anul 2003, este susţinut la rândul său de Ambasada SUA.

Sub auspiciile Centrului Regional de Resurse pentru Educaţia Civică Bacău, în anul şcolar 2015 – 2016, au fost organizate 15 activităţi, în parteneriat cu diferite instituţii de învăţământ şi cultură din ţară şi străinătate. La acestea au participat 1.500 de elevi, studenți și profesori.

Dintre ele amintim, Proiectul ”Cetăţeanul”, coordonat de Center for Civic Education, SUA, în baza unui protocol de colaborare cu MEN și Festivalul Național al Șanselor Tale.

Biblioteca „Violeta Băjenaru” a încercat în continuare să constituie o zonă de atracţie pentru dascălii băcăuani. De aceea fondul de carte şi de documente pe suport electronic (softuri educaţionale, bookmark-uri, casete audio şi video, CD-uri şi DVD-uri) a crescut simţitor. De asemenea, aici s-au desfășurat diferite activități, la care au participat 50 bibliotecari și 100 elevi.

CCD Bacău a fost angajată totodată şi într-o serie de acțiuni în domeniul informării, documentării, consultanţei, ştiinţifice, metodice şi culturale. De acestea au beneficiat aproximativ 2.500 elevi, profesori, dar și alte categorii de participanţi.

Din păcate, din diverse motive, multe cadre didactice din judeţ nu au reuşit să participe la activităţile desfăşurate de instituţia băcăuană. Ele vor fi preluate din oficiu, oferindu-li-se astfel această posibilitate, în anul şcolar 2016 – 2017.

Un alt aspect relevant pentru CCD Bacău, îl reprezintă activitatea editorială. În al 11-lea an de funcţionare neîntreruptă, Editura Casei Corpului Didactic Bacău a publicat un număr de 40 de titluri, culegeri,  manuale, buletine informative, ghiduri metodologice, reviste şi periodice.

Totodată cele 40 de titluri au fost difuzate de Casa Corpului Didactic Bacău şi 55 de Centrul „American Corner Bacău”.

Multe din activităţile instituţiei băcăuane au fost susţinute prin angajarea acesteia în parteneriate interne şi externe. Astfel, în acest an școlar, CCD Bacău a încheiat 70 de protocoale, parteneriate și acorduri pentru susţinerea unor proiecte educaţionale.

Dintre acestea amintim pe cele semnate cu: Ministerul Educației, Ambasada SUA la Bucureşti, Institutul Cultural Român de la Tel Aviv, British Council, ARDOR Moldova, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” Bucureşti, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” Bucureşti, Camera de Comerț și Industrie Bacău, Asociaţia „Alternative Sociale” Iaşi, Asociaţia „Tineri pentru viitor” București, Instituţia Prefectului Bacău, Consiliul Judeţean Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Primăria orașului Comănești, Universitatea din București – Facultatea de Litere – Centrul de Studii Ebraice ”Goldstein Goren”, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea ”George Bacovia” din Bacău, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, S.N.S.P.A., Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul”, Casa Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Vrancea, Agenția Națională Antidrog Bacău – Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău, Uniunea Armenilor din România – filiala Bacău, Federația Comunităților Evreiești din România – Comunitatea Evreilor din Bacău, dar și cu diferite unități de învățământ etc.

Un alt proiect relevant îl constituie ”Istoria recentă a României”, care s-a desfășurat la inițiativa Ministerului Educației, sub coordonarea CCD Bacău, în parteneriat celelalte instituții similare din țară. La acest program de formare acreditat au participat 1056 de cadre didactice care predau disciplina istorie.

Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău, ca instituţie conexă în domeniul educaţiei, având ca obiect principal de activitate formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, consideră că responsabilitatea socială a tuturor organizaţiilor şcolare trebuie să se manifeste prin activităţi care să promoveze implicarea socială şi toleranţa, interculturalitatea, diversitatea etnică şi culturală.

Acesta este motivul care a determinat CCD Bacău să se implice, pentru al nouălea an consecutiv, în proiecte civice şi sociale, precum cel derulat în februarie – martie 2016, ”Educație pentru viitor prin înțelegerea trecutului: pregătirea formatorilor de profesori în domeniul istoriei Holocaustului”, inițiat și organizat de Ambasada SUA la București, Muzeul Holocaustului de la Washington, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” și de Ministerul Educației Naționale.

Proiectul s-a dorit a fi o continuare a eforturilor depuse de instituţie în direcţia valorizării experienţelor trecutului recent şi asumarea rolului de cetăţean activ la nivelul comunităţii, cu scopul progresului şi al valorilor umaniste şi europene.

Cei care doresc să afle noutăţi despre activitatea Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, pot accesa pagina www.ccdbacau.ro.

Până acum, de când frecvența este măsurată, aceasta a fost vizualizată de peste 252.000 de ori, situație care demonstrează utilitatea ei.

Ea este permanent reactualizată și are următoarea structură: „Despre noi”, „Contact”, „Atestate”, „Noutăţi”, „Evenimente”, „Proiecte”, „Oferta de formare”, „Evaluări”, „Formatori”, „Arhiva”, „Biblioteca”, „AmCorner”, „Editura”, „Titluri noi”, „Activitate C.D.I.”, „C.R.E.E.C.”, ”Centrul Europe Direct Comănești”.

Doar în acest an şcolar, ea a fost consultată de peste 110.000 de ori.

De asemenea, a fost updatată platforma de e-learning a instituţiei http://217.73.161.147:8080/ec1, folosită atât pentru activităţi online în cadrul diferitelor programe de formare acreditate și avizate, cât şi pentru exprimarea opiniilor şi feedback-ului personal.

Activităţile notabile ale instituţiei au fost mediatizate amplu în presa naţională şi locală, astfel 200 articole, apărând în următoarele publicaţii: „Adevărul”, ”Adevărul de Bacău”, „Tribuna Învăţământului”, ”Edumanager.ro”, ”România Liberă”, ”Realitatea Evreiască”, „Deşteptarea”,  ”Ziarul de Gardă”, „Înainte!”, „Observatorul de Bacău”, „Viaţa Băcăuană”, „Ziarul de Bacău”, „Imparţial de Bacău”, ”Agerpress”, „Bacăul online”, ”Evenimentul Zilei – Bacău”, ARARAT, ş.a.

Emisiuni televizate în direct, sau înregistrate, la următoarele posturi de radio: Radio România Actualităţi, Radio România Internaţional, Radio România Cultural, Radio România Regional Iaşi, Radio ”Kol Israel”, dar şi la diferite televiziuni locale și regionale, au prezentat, la rândul lor, activitatea de formare, dar  şi celelalte iniţiative reprezentative ale instituţiei.

Pentru anul viitor școlar instituția își propune organizarea tuturor programelor de formare continuă avizate și acreditate de Ministerul Educației.

De asemenea, va fi acordată o atenție deosebită activităților organizate de Centrul ”American Corner Bacău” și de Centrul Regional de Resurse pentru Educația Civică Bacău, entități sprijinite de Ambasada SUA la București.

Totodată, va fi urmărită accesarea fondurilor locale, naţionale şi europene, având deja asigurată finanțarea anuală din partea Departamentului de Stat, prin Ambasada SUA la București, pentru proiectele angajate.

Prof. Gabriel STAN,

director al CCD Bacău: 01.09.2015 – 21.06.2016.

 

Adauga un comentariu

*