CCD BACĂU PREOCUPATĂ DE PERFECŢIONAREA RESURSEI UMANE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI SPECIALE

1Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează, pentru al doilea an consecutiv, programul de formare continuă „Eficientizarea procesului de recuperare a copiilor cu CES, prin perfecţionarea resursei umane în domeniul educaţiei speciale”, destinat personalului didactic din învăţământul de masă şi învăţământul special, învăţătorilor integratori, profesorilor psihopedagogi/educatorilor din învăţământul special, profesorilor itineranţi/sprijin şi consilierilor psihopedagogi.

Cursul este avizat de Ministerul Educaţiei și a debutat joi, 25 februarie a.c., ora 13:00, la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Bacău., unde au fost prezente peste 70 de cadre didactice.

Educația specială are în vedere un anumit tip de educație adaptată și destinată copiilor, care nu reușesc să atingă în cadrul învățământului obișnuit nivele educative și sociale corespunzătoare vârstei.

Pe parcursul celor 40 de ore de teorie și aplicații, formatorii, prof. Camelia Braga, prof. Dumitru Ficuță și prof. Iuliana Stamate, vor aborda următoarele teme: proiectarea şi organizarea activităților specifice, realizarea şi aplicarea/ administrarea instrumentelor/ probelor de evaluare, asigurarea calităţii procesului de predare/învățare/evaluare la copiii cu CES și integrarea acestora în școala publică.

20160219_121106În urma parcurgerii programului, cadrele didactice vor dobândi competențe precum: însuşirea şi exersarea practicilor de predare, învățare, evaluare a copiilor cu CES, respectarea legislaţiei specifice în vigoare, corelată cu îndeplinirea exigenţelor europene, privind evaluarea copiilor cu CES, dar și evidențierea, interpretarea şi valorificarea evoluţiei performanţelor elevilor.

Analizând particularitățile specifice procesului de învățare a copiilor cu diferite tipuri de deficiențe, se ajunge la concluzia că una dintre calitățile esențiale ale curriculum–ului școlar, vizează un grad cât mai mare de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său și să fie tratat, în funcție de capacitățile lui de învățare.

”Problematica educației copiilor cu CES a devenit în ultimii ani o preocupare aparte în rândul cadrelor didactice, care lucrează cu aceștia.

Apariția conceptelor de educație incluzivă și școală incluzivă a determinat modificări fundamentale în percepția actului educativ. De aceea, suntem preocupați de perfecționarea resursei umane în domeniul educației speciale”, ne-a declarat prof. Gabriel Stan, directorul CCD Bacău.

Adauga un comentariu

*