CCD BACĂU A ORGANIZAT CONSFĂTUIREA PROFESORILOR DOCUMENTARIŞTI

Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău a organizat Consfătuirea anuală a directorilor şi a cadrelor didactice, care coordonează centrele de documentare şi informare.DSC_0024Aceasta s-a desfăşurat miercuri, 25 noiembrie 2015, începând cu ora 12:00, în Sala de conferinţe a ISJ Bacău şi a fost  susţinută de Gabriel Stan, directorul CCD Bacău şi de Vasilica Petronela Irimia, profesor formator.

Principalele aspecte dezbătute în cadrul consfătuirii au fost: prezentarea ”Raportului anual privind activitatea centrelor de documentare şi informare din judeţul Bacău, în anul şcolar 2014-2015”, înaintat deja Consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, care l-a avizat, organizarea cercului metodic al profesorilor documentarişti/ responsabililor de CDI-uri, în anul şcolar 2015-2016, prezentarea procedurilor de înființare și reamenajare a centrelor de documentare și informare, în unitățile de învățămînt preuniversitar din județul Bacău și prezentarea programelor din ”Oferta de formare continuă a Casei Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău”, destinate personalului din CDI şi, bineînţeles, dezbateri.

La eveniment au participat directori de unităţi şcolare, profesori documetarişti, bibliotecari și alte cadre didactice, care coordonează centrele de documentare şi informare.

Acum, la nivelul judeţului, sunt funcţionale 27 de CDI –uri.

Se prognozează că, în perioada următoare, se vor înfiinţa alte două CDI-uri, la Şcoala Gimnazială Vultureni şi la Şcoala Gimnazială „George Apostu” Stănişeşti.DSC_0029

Odată devenite funcţionale, acestea vor contribui la asigurarea egalităţii şanselor de reuşită ale copiilor, indiferent de mediul din care provin, la favorizarea accesului acestora, dar şi a cadrelor didactice şi a comunităţii locale, la cultură şi informaţie actuală, la promovarea inovaţiei pedagogice şi la introducerea noilor tehnologii în practicile pedagogice şi educative curente, dar şi la adaptarea sistemului educativ românesc, la standardele în domeniul documentar, promovate la nivel european.

CDI-urile concentrează în acelaşi spaţiu un fond documentar de actualitate, pluridisciplinar şi multisuport, adaptat nevoilor utilizatorilor şi specificului şcolii, dar şi mijloacele care permit exploatarea eficientă a acestuia. Sunt organizate unitar, pentru întreaga instituţie de învăţământ, integrând biblioteca şcolară şi alte structuri infodocumentare, existente la nivelul unităţii şcolare.

”Prima întâlnire metodică din acest an școlar sperăm că a oferit directorilor și cadrelor didactice care coordonează centrele de documentare și informare din județul Bacău, importante repere în implementarea acestui proiect național, de educație pentru informație a elevului, în acord cu cerințele unui învățământ modern și performant.”, ne-a declarat prof. Gabriel Stan, directorul CCD Bacău.

 

Adauga un comentariu

*