Inscrierea pe locurile destinate ANP, din institutiile de invatamant universitar si postliceal

Penitenciarul Spital Targu Ocna vine in sprijinul celor interesati pentru o cariera in instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sesiunea 2015, pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare, punandu-le la dispozitie date extrem de importante:
Instituţii de învăţământ universitar
–  Facultatea de Poliţie, domeniul de licență  Științe militare, informații și ordine publică , specializarea Ordine şi siguranţă publică – penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani, 40 locuri (bărbaţi şi femei)
Înscrierea (depunerea  dosarului de candidat complet) se realizează până la data de16.06.2015,ora 12,00.
Facultatea de Informaţii, domeniul de licență  Științe militare, informații și ordine publică ,curs de zi, durata studiilor 3 ani:
–    specializarea Psihologie – informaţii – 10 locuri (femei şi bărbaţi);
–    specializarea Studii de securitate şi informaţii – 5 locuri (bărbaţi).
Înscrierea (depunerea  dosarului complet de candidat ) se realizează până la data de10.07.2015, ora 15,00.
–   Facultatea de medicină, domeniul de licență Sănătate, specializarea medicină , cursuri de zi, durata studiilor 6 ani – 10 locuri (femei şi bărbaţi);
–   Facultatea de medicină dentară, domeniul de licență Sănătate , specializarea medicină dentară , cursuri de zi, durata studiilor 6 ani – 5 locuri (femei şi bărbaţi);
–   Facultatea de Farmacie, domeniul de licență Sănătate, specializarea farmacie,  cursuri de zi, durata studiilor 5 ani – 1 loc (femei şi bărbaţi)
Data limită pentru înscriere (depunerea  dosarului de candidat complet) se realizează până la data de 17.06.2015, ora 10,00.
–  Facultatea de Management Militar, domeniul  de licenţă   Ştiinţe Militare , Informaţii şi Ordine publică,  specializarea Management economico-financiar , specialitatea militară –  Finanţe-contabilitate, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 5 locuri (femei şi bărbaţi);
Data limită pentru înscriere (depunerea  dosarului de candidat complet) este17.06.2015,ora 10,00.
–   Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de studii universitare de licență Inginerie civilă , specializarea Construcţii şi fortificaţii, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani – 3 locuri (femei şi bărbaţi);
–   Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare:
–       domeniul de studii universitare de licență Calculatoare şi tehnologia informaţiei  , specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională , cursuri de zi, durata studiilor 4 ani – 3 locuri(femei şi bărbaţi);
–       domeniul de studii universitare de licență Inginerie electronică şi telecomunicaţii  ,specializarea Transmisiuni , cursuri de zi, durata studiilor 4 ani – 4 locuri(femei şi bărbaţi);
Data limită pentru înscriere (depunerea    dosarului de candidat complet ) este  17.06.2015, ora 10,00.
            6. Universitatea Națională de Apărare „Carol I” București
Facultatea de comandă și Stat Major, domeniul de licență  Științe militare, informații și ordine publică, specializarea Conducere logistică, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 5 locuri(bărbaţi şi femei).
Data limită pentru înscriere (depunerea    dosarului de candidat complet ) este  10.06.2015, ora 10,00 .
Instituţii de învăţământ postliceal
        1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti, învățământ de zi, durata studiilor 2 ani:
–   Auto , specialitatea  Auto – 5 locuri (femei şi bărbaţi);
–   Comunicaţii şi informatică – specializările :
a) Tehnică de comunicaţii5 locuri (femei şi bărbaţi);
b) Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii – 5 locuri (femei şi bărbaţi);
–   Construcţii , specializarea  Construcţii 2 locuri (femei şi bărbaţi);
Înscrierea (depunerea  dosarului de candidat complet ) se realizează până la data de 17.06.2015, ora 10,00.
cursuri de zi, durata studiilor 1 an:
–   190 locuri – bărbaţi
–    30 locuri – femei
Termenul de depunere al cererii de înscriere pentru concurs de admitere la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tg.Ocna este 31.07.2015, iar termenul maxim de depunere a dosarului de candidat complet este 07.08.2015,ora 13,00.
Evaluarea medicală a candidaților se va efectua conform baremelor medicale prevăzute înORDINUL   Nr. M.55-107-2587/C-10357-210-496-831 din 30 aprilie 2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.
       Înscrierea (depunerea completă a dosarului de candidat) la concursul de admitere se realizează deluni până vineri între orele 09,00-13,00 , pentru oricare dintre instituţiile de învăţământ menţionate în prezentul anunţ, la sediul Penitenciarului Spital Targu Ocna – Biroul Resurse Umane şi Formare Profesională, tel.0234344127, int.116.
Informaţiile despre conţinutul dosarelor de candidaţi, despre condiţiile de înscriere, precum şi despre etapele examenelor, se obțin accesând legătura din numele instituţiei de învăţământ, postat în anunțul de pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor secțiunea ,, Carieră” .
Alte informații referitoare la desfășurarea concursurilor de admitere se pot obține de la sediul Penitenciarului Spital Targu Ocna – Biroul Resurse Umane şi Formare Profesională  și de pe site – urile următoarelor instituții:
1.      Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
2.      Academia de Poliţie ,, Alexandru Ioan Cuza”.
3.      Academia Naţională de Informaţii ,, Mihai Viteazul”.
4.      Ministerul Apărării Naționale.
5.      Academia Forţelor Terestre ,, Nicolae Bălcescu” Sibiu.
6.      Academia Tehnică Militară Bucureşti.
7.      Universitatea Națională de Apărare ,, Carol I ” Bucuraști .
8.      Şcoala Militară de Maiştrii Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre ,, Basarab I “ Piteşti.
9.      Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna.
 

Adauga un comentariu

*