Lansarea proiectului ,, Learning By Doing”

Joi 26 februarie începând cu ora 12, la sediul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a avut loc lansarea proiectului ,,Learning By Doing”, proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile pe programul ERASMUS+, acţiunea cheie 2.

Proiectul are ca obiectiv general  îmbunătăţirea procesului instructiv – educativ la nivelul instituţiilor de pregătire a personalului de penitenciare prin schimbul de bune practici şi implementarea de noi metode de învăţare şi evaluare a activităţilor practice.Astfel, prin derularea proiectului va fi îmbunătăţită calitatea şi relevanţa ofertei de învăţare în domeniul educaţiei şi formării profesionale prin dezvoltarea de abordări noi şi inovatoare, urmată de diseminarea celor mai bune practici în ceea ce priveşte aplicaţiile practice utilizate în procesul de pregătire din instituţiile de formare a personalului de penitenciare.Proiectul „Learning By Doing” se va derula pe o perioada de 3 ani, în parteneriat cu 5 instituţii externe care au ca obiect de activitate pregătirea personalului pentru sistemele penitenciare din Franţa, Italia, Turcia, Polonia şi Republica Moldova, creând astfel „punţi” de legătură între parteneri, scopul proiectului fiind organizarea unor activităţi menite să faciliteze transformarea cunoştinţelor teoretice în abilităţi practice, pentru o mai bună înţelegere a specificului şi cerinţelor unei meserii în care individul trebuie să dispună de un cumul de competenţe, atitudini şi aptitudini de înalt nivel profesional.Rezultatele proiectului constau în crearea unui site în vederea utilizării de către parteneri şi de către alte părţi interesate în scopul informării şi diseminării de experienţă şi bune practici, conceperea şi editarea a două ghiduri respectiv ,,Ghidul de bune practici pentru pregătirea în domeniul intervenţiei profesionale” şi ,,Ghidul de bune practici pentru pregătirea în domeniul intervenţiei şi salvării în cazuri de urgenţă” precum şi dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii, prin introducerea metodelor moderne de management instituţional şi dezvoltarea de relaţii cu instituţiile similare. 

 Subcomisar  de penitenciare Mihaela BRĂILA, purtător de cuvânt ŞNPAP Targu Ocna

Adauga un comentariu

*