Programul Casa Verde pentru persoane fizice

Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire , program cunoscut sub denumirea de CASA VERDE este gestionat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) şi finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).

În perioada 1 iunie 2011 – 15 iulie 2011 s-au depus la sediul APM Bacău 410 dosare (în valoare de 2.343.804 lei), care au fost transmise la AFM pentru evaluare şi aprobare. Cele mai multe solicitări au fost pentru centrale termice pe bază de peleţi şi pompe de căldură. Finanţarea s-a acordat astfel: până la 6000 lei pentru panouri solare şi centrale pe bază de peleţi, până la 8000 lei pentru pompe de căldură. În cursul anului 2011 AFM a evaluat numai 33 de dosare, cele depuse în perioada 1-6 iunie 2011 – perioadă de evaluare la nivel naţional.În luna iulie 2014 AFM a reluat evaluarea dosarelor depuse în sesiunea anului 2011 şi rămase în curs de analiză. Din suma totală alocată pentru judeţul Bacău, 220.000 lei au fost distribuiţi celor 33 de dosare evaluate în cursul anului 2011, iar diferenţa de 2.123.804 lei a fost redistribuită restului de dosare analizate în cursul anului 2014. În perioada 24 iulie 2014 – 20 februarie 2015 APM Bacău a desfăşurat: verificarea documentelor necesare semnării Contractelor de finanţare ale beneficiarilor declaraţi admişi de către AFM în cadrul programului şi predarea unui exemplar din Contract acestora. În acest sens, la sediul APM Bacău în perioada menționată s-au semnat 80 contracte de finanţare nerambursabilă şi s-au verificat și transmis la AFM 40 dosare de decontare aduse de beneficiarii admiși. La această dată, AFM a finalizat de analizat dosarele depuse în sesiunea 2011, urmând a transmite la sediul APM Bacău restul de contracte în scopul semnării acestora de către beneficiarii declaraţi admişi. Pentru semnarea contractului beneficiarul se prezintă la APM-ul la care a depus cererea de finanţare, cu următoarele documente actualizate:

  1. Extras de carte funciară pentru imobilul în care se implementează proiectul aprobat – în original;
  2. Extras de cont bancar, valid la data semnării contractului până la finalizarea contractului (12 luni) – în original;
  3. Copie CI a beneficiarului (titular contract);
  4. Procura notarială (dacă este cazul) – în original;
  5. Autorizaţie de construire validă la data semnării contractului (dacă este cazul) – în original sau în copie legalizată.

Organizarea în cursului anului 2015 a unei noi sesiuni de depunere dosare în cadrul programului Casa Verde va fi mediatizată de MMAP și AFM înainte de începerea acesteia. La această dată nu deţinem informaţii de organizare a unei noi sesiuni a programului; în cazul în care va fi lansată o astfel de sesiune, informaţiile despre ghidul de finanţare a programului, documentele necesare pentru dosarul de finanţare, entităţile care pot aplica, precum şi data lansării vor putea fi accesate pe site-ul AFM la următoarea adresa: http://www.afm.ro/casa_verde_pf.php.

 Corina Neli PRICOPE, DIRECTOR EXECUTIV

 

 

Adauga un comentariu

*