Ziua Mondială a Zonelor Umede – Zone Umede pentru Viitorul Nostru

În data de 2 februarie APM Bacău sărbătoreşte Ziua Mondială a Zonelor Umede, stabilită prin Convenţia semnată la Ramsar în Iran în anul 1971, document ratificat de România prin Legea 5/1991. Obiectivul declarat al Convenţiei este acela de conservare a zonelor umede care servesc ca habitat al florei şi faunei acvatice şi pentru că acestea constituie resurse importante de valoare economică, naturală, ştiinţifică şi recreativă, a căror pierdere ar fi ireparabilă. Tema sub care se organizează în acest an activităţile dedicate acestei zile este: Zone Umede pentru Viitorul Nostru, cu sloganul: Alături de noi!. Obiectivele cheie al temei anului 2015: îndemn pentru o mai bună cunoaştere a beneficiilor zonelor umede cât şi o implicare mai eficientă în efortul comun de protejare şi exploatare durabilă a resurselor acestora.În perioada 29 ianuarie – 12 februarie 2015 APM Bacău va desfăşura în unităţile şcolare din municipiul Bacău o campanie de informare dedicată zonelor umede.

O serie de seminarii în care vor fi prezentate materiale informaţionale şi vor fi dezbătute aspecte referitoare la zonele umede din judeţ şi din ţară;

Activitatea: „Micii arhitecţi”, care presupune proiectarea unei localităţi în perimetrul adiacent unei zone umede.

Prezentarea concursului de fotografie pe tema zonelor umede adresat tinerilor cu vârsta între 15-24 ani care îşi pot înscrie creaţiile pe site-ul: http://www.worldwetlandsday.org/en/ în perioada 02 februarie – 02 martie 2015.

 

Până la sfârşitul anului 2014 pe lista Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii şi a Resurselor Naturale au fost înscrise 186 situri Ramsar din 168 ţări. Zonele umede reprezintă mediul propice de supravieţuire şi dezvoltare, pentru numeroase specii de plante, păsări şi animale care găsesc numai în astfel de locuri condiţii optime. Cele mai mari suprafeţe de zone umede naturale sunt cursurile de apă şi lacurile, acestea fiind adevărate coridoare ecologice care asigură deplasarea, reproducerea şi refugiul pentru speciile sălbatice terestre şi acvatice.  România este o ţară cu o diversitate biologică ridicată, exprimată atât la nivel de ecosisteme, cât şi la nivel de specii. Ecosistemele naturale şi seminaturale din România reprezintă aproximativ 47% din suprafaţa tării. Au fost identificate şi desemnate 148 de arii de protecţie specială avifaunistică, reprezentate majoritar de zone umede. Din acestea, 19 sunt înscrise pe Lista Ramsar: Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, Insula Mică a Brăilei, Parcul Natural Porţile de Fier, Parcul Natural Comana, Lunca Mureşului, Tinovul Poiana Stampei, Complexul Piscicol Dumbrăviţa, Lacul Techirghiol, Lacul Bistreţ, Confluenţa Olt – Dunăre, Lacul Iezer Călăraşi, Balta Suhaia, Lacul Blahniţa, Braţul Borcea, Dunărea – sectorul Calafat-Ciuperceni, Canaralele de la Hârşova, Ostroavele Dunării Bugiac-Iortomac, Dunărea Veche – Braţul Măcin şi  Confluenţa Jiu – Dunăre (ultimele 7 zone umede fiind înregistrate în anul 2013).Judeţul Bacău are o reţea hidrografică bine dezvoltată, fiind reprezentată de râurile Siret, Bistriţa, Trotuş şi afluenţii acestora. Lacurile din judeţul Bacău au luat naştere ca urmare a amenajărilor antropice: Poiana Uzului, Belci, Bereşti, Răcăciuni, Galbeni, Bacău, Lilieci, Gârleni şi Racova.O mare parte din ariile naturale protejate din judeţul Bacău prezintă în componenţa lor zone umede, având un regim special de ocrotire şi conservare. Toate adăpostesc specii de floră şi faună protejate şi deţin un rol foarte important în cadrul culoarului de migraţie est – european.

 

Adauga un comentariu

*