A scazut numarul infractiunilor

Activităţile desfăşurate de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău în anul 2014 au vizat creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţenilor prin    protejarea persoanei, a patrimoniului,  prin siguranţă stradală şi rutieră și asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri.

 Pentru îndeplinirea obiectivelor în domeniul prevenirii criminalităţii, au fost elaborate şi implementate trei programe prioritare de acţiune care au vizat perfecţionarea sistemului relaţional şi prevenirea comiterii unor categorii de fapte antisociale.

Programul de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor

Programul de prevenire a furturilor

Programul de prevenire a tâlhăriilor

Pentru siguranța comunității, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au efectuat în anul 2014 peste 1000 de acțiuni preventive și 4 347 de controale directe. S-a intervenit la 15 942 de evenimente sesizate prin 112, din care 8 163 în mediul urban și  7 779 în mediul rural și au soluționat 14.403 petiții depuse de cetățeni. De asemenea, au fost aplicate 33.260 sancțiuni contravenționale, în valoare de 8.705.975 lei, din care 19.497 pentru încălcarea normelor de conviețuire socială.

În anul 2014, pentru menținerea ordinii și siguranței publice au fost folosiți, în medie, zilnic, 107 poliţişti în dispozitivele curente și 48 polițiști în dispozitivele suplimentare. Aceștia au fost constituiți, în medie, zilnic, în 147 patrule independente și mixte, împreună cu efective de jandarmi și poliție locală. În cadrul misiunilor de menținere a ordinii și siguranței publice au fost descoperite în flagrant 1 139 de infracțiuni și au fost aplanate 2 427 stări conflictuale.

În județul Bacău, în anul 2014 infracțiunile sesizate au scăzut cu 6,3% faţă de anul 2013. Astfel au scăzut cu 7,7% infracțiunile judiciare sesizate, s-au diminuat cu 6,7% infracțiunile de altă natură sesizate, iar infracțiunile economice sesizate au crescut cu 2,6%.

Infracționalitatea  contra persoanei 

Activitatea de prevenire a faptelor cu violenţă, care, de cele mai multe ori, se comit pe fondul consumului exagerat de băuturi alcoolice ori al unor stări conflictuale mai vechi, a fost eficientă, iar măsurile dispuse pentru combaterea şi menţinerea sub control a acestora, şi-au atins obiectivele, respectiv, respectiv diminuarea cu 15% a infracţionalităţii grave sesizate. Din analiza datelor statistice existente, în ceea ce priveşte situaţia operativă, a rezultat că în anul 2014 infracţiunile contra persoanei au înregistrat o scădere cu 10,5 %  față de anul 2013, atât în mediul urban (-3,1%) cât și în mediul rural (-15,4%).  Astfel au fost sesizate cu 6,6% mai puține infracțiuni de loviri sau alte violențe și cu 23,8% mai puține amenințări.

 

Infracţionalitatea contra patrimoniului 

În ceea ce privește infracţiunile contra patrimoniului, în anul 2014, s-a reuşit diminuarea numărului acestora, cu 8,5%, atât în mediul urban  ( -10%), cât și în mediul rural ( -6,8%).        Măsurile stabilite anul trecut pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor au condus la diminuarea cu 31,4% a furturilor din societăți comerciale, cu 14,3% a furturilor de auto, cu 10,4% a furturilor de animale și cu 4,3% a celor din locuințe. Cu toate acestea am înregistrat creșteri la furturile din auto, motiv pentru care acțiunile polițiștilor vor fi prioritizate în anul 2015 pentru menținerea sub control a acestei categorii de infracțiuni.Comparativ cu anul 2013, în anul 2014 numărul infracțiunilor de tâlhărie sesizate a scăzut cu 28,7%, atât în mediul urban (-28,5%) cât și în mediul rural (-29,4%).

Siguranța stradală 

Ca urmare a măsurilor întreprinse pentru asigurarea prezenței și vizibilității polițistului în stradă, în anul 2014, infracționalitatea stradală a scăzut cu 20,1%, față de anul 2013, atât în mediul urban (-15,9%), cât mai ales în mediul rural (-49,5%). Au scăzut infracţiunile de tâlhărie comise pe stradă cu 24,1%,  iar infracţiunile de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice au scăzut cu 50%.

Prevenirea și combaterea infracțiunilor silvice

În anul 2014, structurile de ordine publică au acționat pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice și au organizat 530 acţiuni şi controale, ocazie cu care au fost descoperite 363 infracţiuni. Au fost întocmite 63 dosare penale pentru infracțiuni descoperite în flagrant şi au fost aplicate 1.039 sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 1 milion lei. De asemenea, s-a dispus confiscarea a peste 2.000 m.c. material lemnos în valoare de peste 520.000 lei.

Infracționalitatea în domeniul pisciculturii

O atenție deosebită s-a acordat domeniului piscicol, unde volumul de muncă a crescut cu 52% față de anul trecut. Astfel, au fost organizate 39 acţiuni şi controale, ocazie cu care au fost  descoperite 38 infracțiuni, față de 50 persoane și au fost aplicate 52 sancțiuni contravenționale, în valoare de 29.300 lei. De asemenea, s-a dispus confiscarea a 890 kg pește, 22 ambarcațiuni și 311 plase de pescuit.

Asigurarea unui climat de legalitate mediului de afaceri 

Eficientizarea activităţii structurilor operative ale inspectoratului în vederea asigurării unui climat de legalitate mediului de afaceri a constituit un obiectiv al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău pentru anul 2014. În acest sens, activităţile desfăşurate s-au axat pe descoperirea de infracţiuni economico-financiare, acestea cunoscând o creştere cu 2,6% faţă de anul 2013.

Activitățile de prevenire și combatere s-au desfășurat în cadrul organizațional stabilit de către Grupul de lucru operațional pentru combaterea evaziunii fiscale constituit la nivelul județului Bacău. În acest sens, au fost constituite 67 echipe comune operative și organizate 38 acțiuni la nivel local, cu sprijinul celorlalte instituții și structuri membre în cadrul Grupului de lucru operațional. Pe lângă activitățile de cercetare penală, au mai fost obținute următoarele rezultate: s-au aplicat 1.223 contravenţii aplicate, în valoare de peste 4,6 milioane lei; au fost indisponibilizate bunuri în valoare de peste 1 milion lei;bunuri în valoare de peste 3,3 milioane de lei au făcut obiectul măsurilor asigurătorii.

Siguranța rutieră

În cadrul acțiunilor de prevenire desășurate pe linie rutieră au fost constatate  1.326 fapte penale, din care 703 la regimul circulației rutiere și 623 la acte normative. De asemenea, au fost aplicate 75.969 sancțiuni contravenționale, au fost reținute 4.239 permise de conducere și au fost retrase 2.578 certificate de înmatriculare. În anul 2014 în județul Bacău s-au produs 258 de evenimente rutiere grave și 452 accidente ușoare. În anul 2015 se vor adopta măsuri suplimentare care să vizeze atât componenta preventivă (proiecte, programe, campanii), cât și componenta de combatere (acțiuni, controale). Principalele cauze, care au condus la producerea evenimentelor rutiere grave  au fost: pietonii: 85 accidente rutiere grave; viteza excesivă sau neadaptată condițiilor de drum: 42 accidente; neacordarea de prioritate: 34 de accidente.

Urmărire și extrădare     

În anul 2014 s-a constatat o creștere semnificativă a activităților desfășurate pe linie de urmărire, interdicţii şi extrădare , ca urmare a modificărilor legislative de natură penală. În perioada analizată au fost identificate 252 persoane, din care 94 urmărite internaţional. Au fost puşi în urmărire 78 minori dispăruţi şi a fost clarificată situaţia pentru 79 minori. Au fost desfăşurate activităţi specifice faţă de 225 persoane cu interdicţii, fiind revocate 207 persoane. De asemenea, pe parcursul anului 2014 au fost soluționate un număr de 43 mandate europene de arestare și au fost desfășurate un număr de 295 activități specifice în baza ordonanțelor procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău.

Siguranța în școli

Activitățile preventive desfășurate în anul 2014 în mediul școlar de către polițiștii de proximitate și cei de prevenire și implicarea elevilor în programe și proiecte antiinfracționale și antivictimale au condus la diminuarea infracțiunilor comise în școli și în apropierea acestora. Astfel, infracţionalitatea în unitățile de învățământ a cunoscut o diminuare cu 8,3%.  90% din infracţiunile sesizate au fost comise în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar, iar 50% din infracţiunile sesizate sunt cele de furt al căror obiect l-a constituit telefonul mobil. De asemenea, numărul elevilor autori implicaţi în comiterea de fapte penale în şcoli şi imediata apropiere a scăzut cu 35,5%, la fel și cel al elevilor victimizaţi, cu 15,2%. Pentru anul 2015, obiectivele inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, rămân creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor, asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri în domeniile de referinţă şi consolidarea si diversificarea parteneriatului cu comunitatea.

Adauga un comentariu

*