Managementul proiectelor educationale relansat de CCD Bacau

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău relansează programul de formare continuă „Managementul proiectelor educaţionale”, avizat de Ministerul Educaţiei. Acesta se desfășoară la Colegiul „Henri Coandă” Bacău, unde sunt așteptate peste 100 de cadre didactice.Organizatorii estimează că cel puțin 25% din numărul acestora, vor reuşi să conceapă proiecte/programe, odată cu accesarea fondurilor nerambursabile, puse deja la dispoziţie de Ministerul Educaţiei, dar şi de finanţatori externi, precum Uniunea Europeană, prin Erasmus +.Cursul este coordonat şi va fi susţinut de prof. Dumitru Ficuţă, formator al CCD Bacău şi de prof. dr. Emil Lazăr, de la Şcoala Gimnazială ”Zaharia Stancu” Roşiorii de Vede – Teleorman.România are alocat în anul 2015 un buget de 54.514.335 de euro aferente programului Erasmus+ al Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport. „La nivel naţional, prin Erasmus+ sunt finanţate proiecte de mobilitate, proiecte de parteneriat strategic şi întâlniri ale tinerilor, cu responsabilii politicilor de tineret. Bugetul în România este distribuit după cum urmează: 42.341.832 de euro pentru proiecte de mobilitate, 11.916.025 de euro pentru proiecte de parteneriat strategic şi 256.478 de euro pentru întâlniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de tineret”, informează un comunicat de presă al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) – instituţia care gestionează programul Erasmus+ în România și finanţează proiecte în domeniile educaţie şcolară, formare profesională, învăţământ superior, educaţia adulţilor şi tineret.În contextul învățământului modern, elaborarea şi managementul proiectelor, la nivelul instituţiilor şcolare, reprezintă una dintre priorităţile majore în dezvoltarea practicilor educaţionale.Managementul proiectului a devenit o problemă omniprezentă în activitatea educaţională, la orice nivel de şcolaritate. Acesta, în cadrul cursului, urmează să fie abordat într-o manieră generalizatoare şi integratoare, cu referinţe interdisciplinare vaste, atât în domeniul ştiinţelor educaţiei, cât şi al tipurilor de management. Scopul programului este implementarea unui sistem de valori ştiinţifico-practice, referitoare la conceperea proiectelor educaţionale, capabil să răspundă problematicii educaţionale complexe, care caracterizează condiţiile socio-economice prin care trece ţara noastră, odată cu aderarea la Uniunea Europeană.Dintre obiectivele acestui curs de perfecţionare, amintim:educarea formală a grupului ţintă despre rolul şi importanţa proiectelor educţionale din perspectiva comunităţii;stabilirea şi fixarea structurii matriceale a proiectelor educaţionale;identificarea celor mai fezabile, aplicabile şi originale idei/probleme, care vor sta la baza viitoarelor propuneri de proiecte educaţionale.Proiectele educaţionale reprezintă a priori o cale de rezolvare a problemelor din sistem, cu care se confruntă învăţământul  românesc acum, atât din punct de vedere al competenţelor cognitive şi abilităţilor pe care le promovează grupului ţintă, cât şi posibilităţilor de modernizare a bazei materiale. Conținuturile suportului de curs se vor operaționaliza prin dezbatere problematizată, în baza analizelor studiilor de caz, a proiectelor elaborate, a exerciţiilor, sub forma nonformală a trainingului și a evaluării formative. În cadrul acestuia accentul este pus pe reflecţie, pe învăţare, pe formarea de competenţe de analiză, evaluare şi, bineînțeles, pe elaborarea de proiecte. Aplicarea diverselor forme de activitate didactică, va urmări în mod consecvent învăţarea colectivă (frontală), individuală, în perechi și în echipe.„Relansarea acestui curs constituie o prioritate pentru noi. El este de maxim interes pentru colegi şi datorită faptului că, în bună parte, dezvoltarea învăţământului românesc depinde de accesarea fondurilor naţionale şi internaţionale, prin aplicarea unor proiecte. Un exemplu elocvent îl reprezintă programul Erasmus +. De asemenea, credem că această opțiune reprezintă acum, cel mai rapid şi eficient mijloc de elaborare a unor acţiuni concrete, de atenuare a efectelor unor probleme instituţionale, sau chiar de implementare a unor noi strategii educaţionale”, a declarat prof. Gabriel Stan, directorul CCD Bacău.

 

Adauga un comentariu

*