Măsuri specifice de ordine şi siguranţă publică pe timpul manifestărilor dedicate Unirii Principatelor Române

Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău asigură măsurile de ordine şi siguranţă publică pe timpul desfăşurării manifestărilor prilejuite de sărbătorirea a 156 de ani de la Unirea Principatelor Române în municipiile Iaşi şi Focşani. 

În ziua de 24 ianuarie 2015 Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău în cooperare cu structurile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (poliţie, situaţii de urgenţă) va asigura măsurile de ordine şi siguranţă publică pe timpul desfăşurării manifestărilor prilejuite de sărbătorirea a 156 de ani de la Unirea Principatelor Române în municipiile Iaşi şi Focşani.  Acţiunile se vor desfăşura în sistem integrat, misiunea efectivelor de jandarmerie şi poliţie constând în asigurarea securităţii şi protecţiei participanţilor la locurile de desfăşurare a evenimentelor , a ordinii publice pe traseele de afluire şi defluire a acestora, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale (contravenţii, infracţiuni),  prevenirea aglomerărilor de persoane şi busculadelor etc.   

Cu această ocazie JANDARMERIA recomandă participanţilor următoarele:

  1. a) Activităţile stabilite trebuie să se desfăşoare în mod paşnic şi civilizat, fără a pune în pericol ordinea şi liniştea publică, siguranţa persoanelor, integritatea corporală, proprietatea publică şi privată.
  2. b) Sunt interzise actele de încălcare a ordinii, siguranţei sau moralităţii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, punerea în pericol a sănătăţii acestora, incitarea la violenţă publică şi la manifestări obscene, contrare bunelor moravuri.
  3. c) Participanţii trebuie să respecte recomandările forţelor de ordine (jandarmi, poliţişti) şi să le solicite sprijinul în momentul apariţiei unor situaţii neprevăzute sau care necesită intervenţia acestora.
  4. d) Aceştia nu trebuie să aibă asupra lor băuturi alcoolice, arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a ordinii şi liniştii publice.
  5. e) Se interzice desfăşurarea de acţiuni de natură a împiedica manifestările cultural – artistice şi religioase, incitarea la asemenea acţiuni prin viu grai, manifeste sau mijloace audio – vizuale.
  6. f) Este interzis consumul de băuturi alcoolice sau droguri, distribuirea sau comercializarea acestora.
  7. g) Participanţii trebuie să acorde o atenţie deosebită modului de asigurare a bunurilor şi obiectelor personale (genţi, poşete, bagaje) precum şi a celor cu valoare (bijuterii, aparate foto, video, telefoane mobile), să nu lase copiii nesupravegheaţi, să nu lase autoturismele proprietate personală descuiate sau cu bunuri de orice fel în interiorul acestora.

Compartiment informare şi relaţii publice

Adauga un comentariu

*