GJM Bacau si liberul acces la informatii publice

Conform prevederilor legii numărul 544 din 2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cetăţenii au acces liber şi neîngrădit la orice informaţie de interes public.

Pentru aplicarea prevederilor acestei legi vă informăm că solicitarea  informaţiilor de interes public referitoare la activitatea şi misiunile Grupării de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău se poate face: la sediul unităţii (verbal sau scris, prin depunere de către semnatar sau reprezentant legal), prin trimiteri poştale, prin fax sau e-mail. Sediul unităţii este în municipiul Bacău,  strada Henri Coandă nr. 5-12, tel. 0234.585570, fax 0234.587620.Adresa de email a unităţii este: Relatiipublice@grupareajandarmibacau.ro. Activitatea instituţiei este reglementată de Legea numărul 550 din 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române.Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău este o unitate subordonată Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi este destinată organizării şi executării misiunilor de asigurare şi restabilire  a ordinii publice şi de combatere a infracţionalităţii în zona de responsabilitate teritorială a judeţelor Botoşani, Suceava, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui, Vrancea şi Galaţi.Informaţiile de interes public pot fi solicitate în zilele de luni, marţi, miercuri şi vineri, între orele 08.30-16.30 şi în ziua de joi, între orele 08.30-18.30.Programul de audienţe la conducerea unităţii este în zilele de miercuri, între orele 09.00-11.00 şi joi , între orele 09.00-11.00.Managementul unităţii este realizat de o echipă formată din comandantul unităţii – colonel STAN GHIORGHE  şi adjunctul acestuia – colonel Popovici Nelu.Ofiţerul cu relaţiile publice al unităţii – lt. col. Ţăranu Marius.Cetăţenii care sunt interesaţi pot solicita informaţii care privesc activităţile unităţii indiferent de suportul, forma sau modul de exprimare a informaţiei, exceptând informaţiile care fac parte din categoria celor clasificate.Categoriile de informaţii de interes public ce pot fi solicitate se găsesc pe adresa de internet a unităţii: www.grupareajandarmibacau.ro – secţiunea informaţii de interes public.Solicitărilor verbale li se va răspunde, de regulă, în cel mult în 24 de ore. Solicitările scrise trebuie să cuprindă:

  • Instituţia la care se adresează cererea;
  • Informaţia solicitată;
  • Numele, prenumele , semnătura solicitantului şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Persoanele care se consideră vătămate în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate pot depune reclamaţie la comandantul unităţii în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă.Dacă reclamaţia este întemeiată răspunsul va fi  transmis către persoana lezată în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei.În situaţia în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale privind accesul liber şi neîngrădit la informaţii de interes public, aceasta poate face plângere în materie de contencios-administrativ.

Adauga un comentariu

*