Misiuni specifice la trecerea dintre ani

Perioada dintre sfârşitul lunii decembrie 2014 şi începutul lunii ianuarie 2015 este caracterizată de o multitudine de activităţi derulate în spaţiul public premergător si pe timpul sărbătorilor tradiţionale, de referinţă fiind manifestările tradiţionale de Anul Nou la care participă un număr important de persoane, lucru ce impune o prezenţă activă a jandarmilor în toate zonele şi mediile de interes operativ, în scopul asigurării climatului de normalitate publică.       Astfel, în ziua de 31 decembrie 2014 , Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău va asigura măsuri specifice de ordine şi siguranţă publică în localitatea Ruginoasa judeţul Iaşi la manifestarea tradiţională organizată cu prilejul Anului Nou. De asemenea, în perioada 31 decembrie  – 2 ianuarie 2015 vor fi executate misiuni specifice de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice în localitatea Oituz, judeţul Bacău , în sistem integrat, cu celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne cu atribuţii în domeniu.  Având un caracter profund tradiţional, în cadrul acestor manifestări unele scene promovează un anumit tip de comportament violent pe care legea îl interzice (confruntări între grupuri pentru stabilirea supremaţiei, folosirea de obiecte contondente, mijloace incendiare,
explozive, făclii) iar prezenţa jandarmilor este necesară pentru asigurarea cadrului civilizat şi paşnic în care trebuie să se desfăşoare o manifestare publică la care asistă persoane de diferite vârste (copii, tineri, bătrâni) a căror siguranţă poate fi pusă în pericol. Legea 60 din 1991 republicată privind organizarea şi desfăşurarea
adunărilor publice prevede că toate adunările publice trebuie sa se desfãşoare în mod paşnic şi civilizat, cu protecţia participanţilor şi a mediului ambiant, fãrã sa stânjeneascã folosirea normalã a drumurilor publice, a transportului în comun, funcţionarea instituţiilor publice sau private, a celor de învãţãmânt, cultura şi sãnãtate, a unitãţilor economice ori să degenereze în acţiuni turbulente de natură a pune în primejdie ordinea şi liniştea publica, siguranţa persoanelor, integritatea corporalã, viata sau bunurile acestora ori ale domeniului public. Pentru aceasta, Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău sprijină derularea acestor manifestări asigurând protecţia cuvenită cetăţenilor şi
participanţilor la evenimente astfel încât sărbătorirea Anului Nou să fie cu adevărat un prilej de bucurie şi linişte.

Compartiment informare şi relaţii publice

Adauga un comentariu

*