C.C.D. BACĂU A LANSAT OFERTA DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2014 – 2015

646x404Cu ocazia debutului noului an şcolar, Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău a  lansat oferta de formare continuă, destinată cadrelor didactice din judeţul Bacău şi nu numai.

Aceasta conţine trei programe proprii de formare, acreditate de Ministerul Educaţiei, care însumează 240 ore şi oferă participanţilor 65 credite profesionale transferabile: Integrarea TIC în procesul educaţional, Educaţie civică – formarea profesorilor și Strategii de consiliere educațională a părinților.

De asemenea, în parteneriat cu Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, CCD Bacău oferă programul de formare continuă acreditat Holocaust, combaterea rasismului şi discriminării.

Totodată, instituția băcăuană propune 100 de cursuri, supuse avizării Ministerului Educaţiei, 30 dintre ele, fiind organizate în premieră.

Dascălii din judeţul nostru sunt invitaţi să se înscrie la aceste programe, oferta fiind ordonată pe următoarele secţiuni:

  • Curriculum – 13 programe;
  • Management  – 9 programe;
  • Strategii educaţionale – 19 programe;
  • Consiliere metodică  – 30 programe;
  • Evaluare – 1 program;
  • Consiliere psihopedagogică  – 3 programe;
  • Educaţie non-formală  – 16 programe;
  • Dezvoltare personală  – 5 programe;
  • Cursuri destinate personalului didactic auxiliar şi nedidactic  – 4 programe.

La solicitarea Ministerului Educației, CCD Bacău va organiza în premieră, două programe de formare continuă: ”Managementul instituțiilor de învățământ din perspectiva strategiei anticorupție în educație”, destinat personalului de îndrumare, conducere și control din învăţământul preuniversitar, consilierilor educativi și școlari, diriginților, dar și cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, și ”Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare”, destinat persoanalului didactic din învăţământul primar.

În colaborare cu inspectorii școlari, și în acest an, CCD Bacău va furniza un alt program prioritar al Ministerului Educației: ”Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de specialitate”,  destinat cadrelor didactice care au minim şase ani de activitate şi gradul didactic II.

Editura Casei Corpului Didactic Bacău, pusă în slujba tuturor iubitorilor de carte, a lansat de curând titluri noi, propunându-și să ofere celor interesaţi şi alte lucrări de specialitate şi metodice.

„În acest an şcolar ne vom focaliza pe desfăşurarea programelor de formare continuă acreditate, deoarece cererea pentru acestea este foarte mare. Astfel, în perioada imediat următoare, intenționăm să acredităm un nou program de formare continuă.

Dar, în acelaşi timp, vom fi preocupaţi şi de promovarea unor proiecte europene, precum Erasmus+, care au ca obiectiv, fireşte, tot formarea cadrelor didactice şi care presupun atragerea unor finanţări nerambursabile importante.

De aceea, acum, oferta este mai amplă, intenția noastră fiind de a colabora cu cât mai mulți formatori externi acreditați, dar și cu ONG-uri de profil, cu activitate recunoscută la nivel național.

 În anul şcolar 2013-2014, la activităţile de formare continuă oferite de noi, au participat 3.024 cadre didactice, din cele 7.361 existente la nivelul judeţului Bacău, înregistrându-se astfel o creștere de 15% , în comparație cu  2012-2013.

Şi acum aşteptăm un număr sporit de solicitări, pe care sperăm să le onorăm la standarde înalte.

Așadar, vom mediatiza prin toate mijloacele oferta noastră de formare continuă, alături de  celelalte activităţi notabile ale instituţiei.

O modalitate facilă de a cunoaşte activitatea CCD Bacău, este accesarea site-ului, www.ccdbacau.ro, care va avea în curând o nouă structură, mai atractivă şi care va fi actualizat permanent.

Nu trebuie să minimalizăm însă, activităţile ce se vor desfăşura la Centrul „American Corner Bacău”, care a împlinit opt ani de existenţă şi la Centrul Regional de Resurse pentru Educaţia Civică Bacău, ambele finanţate şi susţinute în continuare de Ambasada S.U.A. la Bucureşti, cu care vom semna un nou grant.”, ne-a declarat prof. Gabriel Stan, directorul CCD Bacău.

Adauga un comentariu

*