Proiect: elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru continuarea studiilor

imageResizeElevii pot beneficia în condițiile legii de credite oferite de bănci pentru continuarea studiilor și de suport financiar și din sursele extrabugetare ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, prevede un proiect pus în dezbatere publică de Ministerul Educației Naționale.

Potrivit sursei citate, la nivelul fiecărei unități școlare va funcționa Comisia pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Mediul Școlar, conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violență.

Componența comisiei se va stabili prin decizia directorului unității după discutare și aprobarea în cadrul consiliului de administrație.

Pentru cercetarea și sancționarea abaterilor grave de la disciplina școlară ale elevilor, la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar din România se înființează comisia de disciplina pentru elevi care va fi formată din reprezentanți ai corpului profesoral, ai elevilor și ai părinților din unitatea de învățământ preuniversitar.

Pentru cercetarea și sancționarea abaterilor grave de la disciplina școlară ale elevilor, la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar din România se înființează comisia de disciplină pentru elevi, care va fi formată din reprezentanți ai corpului profesoral, ai elevilor și ai părinților.

O altă comisie care se va institui în unitățile de învățământ preuniversitar va fi și comisie pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității care are ca scop printre altele combaterea discriminărilor și prevenirea fenomenului de segregare.

Comisia va fi formată din 3 sau 5 membri, astfel: un părinte, un cadru didactic și un reprezentant al elevilor, respectiv doi părinți, două cadre didactice și un reprezentant al elevilor.

Proiectul mai prevede că beneficiarii primari ai educației au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film și la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituțiile publice.

Elevii și tinerii din sistemul de învățământ de stat, particular și confesional autorizat/acreditat, care săvârșesc fapte prin care se încalcă dispozițiile legale vor fi sancționați în funcție de gravitatea acestora prin observație individuală, mustrare scrisă, retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională, eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași școală sau din altă unitate de învățământ preuniversitar, preavizul de exmatriculare, exmatricularea.

Preavizul de exmatriculare se întocmește, în scris, de către diriginte și director, pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină cumulate pe un an școlar.

Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învățământ preuniversitar în care acesta a fost înscris, până la sfârșitul anului școlar.

Exmatricularea poate fi cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeași unitate de învățământ preuniversitar și în același an de studiu, exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ preuniversitar, exmatriculare din toate unitățile de învățământ preuniversitar, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp.

Părintele sau tutorele legal instituit care nu asigură școlarizarea elevului, pe perioada învățământului obligatoriu poate fi sancționat cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1000 lei ori sau este obligat să presteze muncă în folosul comunității.

Sursa: www.agerpres.ro

 

Adauga un comentariu

*