Activităţi la Penitenciarul Bacău

2008 001În perioada 01 – 05 septembrie 2014, în intervalu lorar 09:00 – 12:00, la sediul Penitenciarului Bacău s-au   desfăşurat activităţi specifice de terapie prin zâmbet cu tinerii aflaţi în custodie, în cadrul Proiectului “Valentina BERTOLA” .

În acest context, terapeuţi voluntari ai Fundaţiei “Cliniclowns”, au organizat jocuri, clownerie, pantomime, commedia dell’arteşi divertisment cu tinerii deţinuţi, terapia prin zâmbet fiind utilizată ca o procedură alternativă de comunicare.

2008 015Scopul derulării acestui proiecta consta în crearea cadrului general şi unitar de organizare şi desfăşurare a activităţilor de specialitate în vederea eficientizării activităţilor derulate cu persoanele private de libertate, a menţinerii tonusului fizic şi psihic corespunzător unei stări adecvate de sănătate, precum şi a cultivării unui climat psihosocial pozitiv, menit să satisfacă nevoile educaţionale şi de socializare ale acestora.

Adauga un comentariu

*