C.C.D. BACĂU VA RELANSA PROGRAMUL „MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE”

Gabriel-Stan-CCD-Bacau1Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău va relansa, la Colegiul Tehnic ”Grigore Cobălcescu” Moinești, programul de formare continuă „Managementul organizaţiei şcolare”.

Acesta va debutat vineri, 30 mai 2014, la ora 15.00, este destinat personalului didactic din învățământul preuniversitar, fiind avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale și coordonat de prof. dr. Liviu Botezatu.

Programul este fundamentat pe opţiunile strategice ale politicii educaţionale din România, în contextul sistemului educaţional european, stabilit prin „Declaraţia de la Copenhaga”.

Menirea lui derivă din prevederile Legii Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, care stabileşte scopul şi obiectivele generale ale educaţiei, coroborate cu prevederile Legii 87/2006, privind Asigurarea Calităţii în Educaţie.

Obiectivele cursului vizează activizarea şi dezvoltarea competenţelor, dobândite prin formarea iniţială, precum şi formarea de noi competenţe, în acord cu obiectivul strategic al Consiliului European de la Barcelona din 2002, care stipulează: „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor educaţionale şi de formare profesională din Uniunea Europeană”.

Cele 40 de ore cuprinse în curriculum, sunt repartizate în mod judicios, astfel încât, temele fundamentale sunt acoperite complet.

Acestea sunt: apariţia managementului educaţional, management şi schimbare, organizaţia şcolară,  cultura organizaţională,  managementul resurselor umane, managementul economico-financiar şi al resurselor materiale, managementul calităţii totale, sistemul românesc de management şi asigurarea calităţii  în educaţie, asigurarea calităţii la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar, comisia de evaluare şi asigurare a calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar, procesul de evaluare instituţională, învăţarea experienţială  în managementul calităţii educaţiei – practică şi tutoriat,  decizia şi rezolvarea problemelor, managementul timpului, legislaţie şcolară și managementul de proiect.

”Relansarea acestui program constituie o prioritate pentru noi. El este de maxim interes pentru colegi, solicitările fiind pe măsură.

În acest context, dar urmărind permanent şi ridicarea calităţii managementului în învăţământul preuniversitar, vom încerca să pregătim manageri şcolari pentru aceste timpuri. Să nu uităm că acest program de formare este obligatoriu, pentru cei care doresc să ocupe o funcţie de conducere în sistem” , ne-a declarat prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău.

Adauga un comentariu

*