Peste 1.300 amenzi in valoare de 2.426.359 lei, aplicate de OJPC Bacau in 2013

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bacău, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, a acţionat potrivit atribuţiilor ce-i revin pentru asigurarea şi respectarea drepturilor cetăţenilor în calitatea lor de consumatori, în concordanţă cu Programul Guvernului. Obiectivele urmărite pentru realizarea măsurilor propuse au fost următoarele:realizarea unui înalt grad de protecţie a consumatorulor; aplicarea efectivă a legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor;întărirea activităţilor de informare, consiliere şi educare a consumatorilor. În anul 2013 activitatea Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor s-a concretizat prin efectuarea unui numar de 3.097 acţiuni de control ( 2878 în 2012) finalizate prin întocmirea unui număr de  811 procese verbale de constatare şi  2.286 procese verbale de constatare a contravenţiei, în urma cărora s-au aplicat 1.332 amenzi, în valoare totală de 2.426.350 lei (871.800 lei în 2012) şi 1.408 avertismente. În urma acţiunilor desfăşurate în anul 2013, CJPC Bacău a încheiat un număr de 2286 procese verbale de constatare a contravenţiei din care: 943 pe produse alimentare, 638   produse nealimentare, 26 produse şi servicii financiare,  142  servicii alimentare, 526 servicii nealimentare, 4 pe alte segmente.Activitatea Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bacău s-a desfăşurat, în principal, prin următoarele acţiuni :

 • cercetarea şi soluţionarea a 1.185 reclamaţii şi sesizări primite din partea consumatorilor, cu privire la calitatea produselor şi serviciilor;
 • efectuarea unui număr de 59 de controale tematice  iniţiate la nivel naţional de către ANPC iar la nivel local de către CRPC Regiunea Nord-Est (Iaşi) privind respectarea prevederilor legale la comercializarea produselor alimentare şi nealimentare, prestatorilor de servicii şi producatori, instituţii bancare şi nebancare, case de schimb valutar, etc.
 • realizarea unui număr de 157 acţiuni de informare, educare şi consiliere a consumatorilor şi operatorilor economici în mass-media ;
 • Serviciului de permanenţă în perioada sărbătorilor  pascale şi de iarnă ce s-a concretizat prin asigurarea unui serviciu de permanenţă,  zilnic între orele 10 -18 pe întreaga perioadă a sărbătorilor de iarnă.
 • Comandamentul Litoral 2013 a fost asigurat în luna iulie prin participarea a doi comisari ai C.J.P.C. Bacau.
 • mediatizarea zilei de 15 Martie ZIUA MONDIALA A PROTECTIEI CONSUMATORULUI în presa locala, prin transmiterea unor comunicate de presă, interviuri  în săptămâna premergatoare, în care a fost prezentat evenimentul pe scurt  şi, mai ales, importanţa zilei. A fost comunicată intenţia de realizare a acţiunilor de  informare şi consiliere în domeniul protecţiei consumatorilor, cu indicarea locurilor alese în acest scop.
 • organizarea concursului “Alege! Este dreptul tău”  faza locală şi faza judeţeană, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău.

PETIŢIILE CONSUMATORILOR

La nivelul judeţului Bacău, în anul 2013 s-au înregistrat un număr de 1185 reclamaţii (941 în 2012) privind calitatea şi securitatea produselor şi serviciilor, cu următoarea structură:

–       22% bunuri nealimentare

–       21% servicii de telefonie, cablu, internet

–       11% servicii bancare

–       11% servicii utilităţi

–       9% prestări servicii lucrări

–        7% bunuri alimentare

–       5% servicii alimentare

–       7% alte segmente (transport, servicii postale si curierat, etc)

–       6% redirectionari către alte instituţii.

Din numărul total al reclamaţiilor închise,  254 au fost cu rezolvare amiabilă,  264 cu soluţionare pozitivă, 90 retrase,  31 nesoluţionabile, 349 neîntemeiate şi 197 redirecţionate către: alte CJPC, DGFP Bacău, Jocuri de noroc, ISCTR Bacău, Primăria Bacău, Primăria Oneşti, Casa Judeţeană de Pensii, ASF  – Dep. Supraveghere Asigurări, ITM Bacău, Colegiul Medicilor Bacău, Parchet Oneşti, D.S.P. Bacău, Centrul European al Consumatorilor, IPJ Bacău. 

ACŢIUNI TEMATICE

 1. CONTROALE TEMATICE ÎN DOMENIUL PRODUSELOR ALIMENTARE

În cursul anului 2013 au fost desfăşurate 24  tematici de control în domeniul produselor alimentare, privind conformitatea, modul de comercializare şi etichetare a produselor alimentare, cât şi în ceea ce priveşte calitatea serviciilor de alimentaţie publică şi colectivă. S-a urmărit verificarea etichetării şi conformităţii produselor la :

–       pâine şi produse de panificaţie

–       peşte şi produse din peşte preambalate

–       ape minerale naturale

–       sucuri şi băuturi răcoritoare

–       produse din carne

–       produse alimentare comercializate pe perioada caniculară

–       produse congelate

–       suplimente alimentare

–       lapte şi produse lactate

–       produse de patiserie, gogoşi, covrigi

–       băuturi spirtoase

–       produse alimentare ecologice

–       încadrarea netă în gramajul declarat

–       legume-fructe de import

–       comercializarea produselor specifice sărbătorilor pascale

–       comercializarea produselor specifice sărbătorilor de iarnă

–       altele

Acţiunile de control au fost derulate la:

–       supermarketuri, lanţuri de magazine;

–       unităţi de alimentaţie colectivă;

–       unităţi de alimentaţie publică din cadrul structurilor de primire turistice;

–       grădiniţele cu program prelungit, particulare şi de stat, etc.

Comisariatul Judeţean  pentru Protecţia Consumatorilor a desfăşurat 87 de controale în şcoli şi 64 de controale în grădiniţe de stat cu program normal de 4 ore, privind modul în care sunt respectate prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 1. CONTROALE TEMATICE ÎN DOMENIUL PRODUSELOR NEALIMENTARE

În anul 2013, C.J.P.C. Bacău a efectuat un număr de 21 tematici de control în domeniul produselor nealimentare, prin supravegherea respectării prevederilor legale la comercializarea următoarelor grupe de produse şi servicii:

–       Soldare, promoţii-vanzari cu pret redus

–       produse second- hand

–       produse textile

–       jucării

–       maşini de spălat rufe de uz casnic şi maşini de spălat vase de uz casnic

–       produse cosmetice de protecţie solară şi autobronzante

–       ochelari de soare

–       rechizite şi uniforme şcolare

–       lichid antigel şi lichid de spălare parbrize

–       anvelope noi

–       benzină motorină

–       maşini de tuns iarba

–       bijuterii

–       flori

–       materiale de construcţii

–       butelii GPL – tip aragaz (în reţeaua de distribuţie şi în staţiile de umplere) şi altele.

 

 1. CONTROALE TEMATICE ÎN DOMENIUL PRESTĂRII SERVICIILOR, ALTELE DECÂT SERVICIILE FINANCIARE

În cursul anului 2013, în conformitate cu Programul tematic în domeniul prestării serviciilor, Comisariatul Judeţean  pentru Protecţia Consumatorilor Bacău a desfăşurat 12 tematici de control privind serviciile prestate consumatorilor, în următoarele domenii:

–  verificarea respectării drepturilor consumatorilor la patinoare

– prestarea serviciilor în incinta ştrandurilor, piscinelor, bazinelor de înot, unităţilor de închiriere echipamente de agrement, în parcurile de distracţie etc.

–  comercializarea pachetelor de servicii turistice

– servicii de estetică şi igienă personală

–  saloane de bronzare artificială

– service-uri auto, vulcanizare

– spălătorii auto

– târguri şi oboare

– servicii xerox

–  grădiniţe cu program prelungit (particulare şi de stat)

–  încheierea contractelor de studii de către universităţi s.a.m.d.

În tematicile de control au fost incluse capitole referitoare la respectarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.

 1. CONTROALE TEMATICE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR FINANCIARE

În cursul anului 2013, în conformitate cu Programul tematic în domeniul serviciilor financiare,

CJPC Bacău a elaborat şi coordonat desfăşurarea a două  tematici de control privind serviciile financiare prestate consumatorilor, la nivel naţional, în următoarele domenii:

–       schimb valutar

–       încheierea contractelor de credit de consum, în cazul achiziţionării de produse de

la comercianţi, cu plata în rate.

În tematicile de control au fost incluse capitole referitoare la respectarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.

SOLICITĂRILE DE CONSILIERE ŞI PETIŢIILE ÎNREGISTRATE ÎN ANUL 2013

În cursul anului 2013  s-au desfăşurat 2.250 acţiuni de consiliere oferite consumatorilor dar şi operatorilor economici în domeniul garanţiei produselor alimentare şi nealimentare, respectarea clauzelor contractuale, în domeniul prestărilor de servicii şi în cel financiar-bancar  precum şi modul de aplicare a actelor normative din domeniul protecţiei consumatorilor.Comisariatul Judeţean  pentru Protecţia Consumatorilor Bacău, în conformitate cu atribuţiile ce-i revin, acordă gratuit consiliere şi consultanţă de specialitate operatorilor economici, în vederea aplicării corecte a prevederilor legale în domeniul protecţiei consumatorilor.Etichetarea corectă a produselor comercializate pe piaţa românească, informarea corectă şi completă asupra produselor oferite consumatorilor, precum şi respectarea prevederilor legale în domeniul prestărilor de servicii şi în cel financiar-bancar la încheierea contractelor, inclusiv a contractelor de credit pentru consumatori, constituie obiective prioritare ale activităţii C.J.P.C. Bacău.   Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Bacău va acţiona în continuare pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează sănătăţii , securităţii sau intereselor economice ale consumatorilor, în vederea realizării strategiei şi politicii Guvernului în domeniul protecţiei consumatorilor .

Comisar Şef Adjunct,

Alin George NĂSTASĂ

Adauga un comentariu

*