„Adio, echipamente vechi!”

În perioada 21 octombrie – 23 noiembrie 2013, în mediul rural din județul Bacău s-a desfășurat o campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice (DEEE) de la populație. Această campanie s-a desfășurat sub sloganul „E timpul să îți iei adio de la deșeurile de echipamente electrice și electronice”. În această campanie au fost colectate 7.611 kg deșeuri de echipamente electrice și electronice din 13 localități. Campania a fost organizată de ECOTIC și Ecorec Recycling în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Bacău.

Scopul vizat a fost acela de creștere a gradului de implicare și conștientizare a administrație publice locale și a populației din zonele rurale din județ în colectarea selectivă a acestor tipuri de deșeuri în vederea introducerii lor în circuitul corect al valorificării și reciclării. În acest mod, organizatorii au oferit tuturor soluțiile corecte și prietenoase cu mediul pentru a se debarasa gratuit de echipamentele electrice vechi și uzate. Campania a inclus, pe lângă latura informativ-educativă și colectarea din gospodării a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.  În total au fost colectate 7.611 kg de astfel de deșeuri din 13 localități din județ. Organizatorii au dorit ca prin acest proiect, toate categoriile de public să fi ințeles cât de importantă este colectarea separată în circuitul reciclării deșeurilor, dar și gradul înalt de periculozitate pe care deșeurile electrice și electronice îl au dacă sunt depozitate necorespunzător sau aruncate la întâmplare. Astfel de acțiuni conduc spre o sensibilizare a publicului prin informarea corectă asupra consecințelor fiecărui gest pe care îl facem în acest context, dar și faptul că o colectare selectivă și reciclare corectă a deșeurilor înseamnă pentru România, îndeplinirea corectă a obligațiilor asumate la nivelul UE. De asemenea, înseamnă și responsabilizare față de mediu, un pas important spre o mai bună calitate a vieții pentru cetățenii acestui județ și crearea obișnuințelor care nu țin doar de ecologie, ci mai ales de civilizație.

 

Adauga un comentariu

*