Pregătirea personalului Camerelor de Comerţ şi Industrie

În cadrul proiectului ”Schemă inovativă de adaptabilitate specifică sistemului cameral românesc” finanțat prin POSDRU 2007-2013, cofinanţat din Fondul Social European şi derulat de Camera de Comerț, Industrie şi Agricultură Timiş în parteneriat cu Camerele de Comerț din județele Bacău, Brașov, Prahova, Satu – Mare și Vâlcea, Universitatea de Vest Timişoara, Escola Profissional Cristóvăo Colombo (Portugalia) și MONDIMPRESA – agenție a Uniunii Camerelor de Comerț din Italia, cu începere de la 1 martie 2013 demarează instruirea  “tutoriat în CCI – uri” pentru formarea personalului prin activitatea de tutoriat (training on the job) care asigură transferul de expertiză şi experienţă de la salariaţii cu vechime în organizaţie (directori, şefi de departamente, servicii, oficii, etc.) către noii angajaţi din Cameră. Aceasta, urmează după cursurile de specializare “Consultant cameral” şi “Managementul şi organizarea muncii” care au avut loc în fiecare Regiune de Dezvoltare din România; schimburile de experienţă şi bune practici desfăşurate la Bacău, Braşov, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare şi Ploieşti având ca tematici reprezentarea şi apărarea intereselor membrilor – funcţia consultativă; organizarea de târguri şi expoziţii; organizarea de cursuri; camerele în relaţiile cu clienţii / terţii; facilităţi oferite firmelor de natura “ajutorului de minimis”; servicii pentru sustenabilitatea financiară a camerelor de comerţ;proiecte de finanţare pentru terţi;proiecte pentru Camerele de Comerţ şi Industrie; parteneriate;  elaborare de proiecte cu parteneri;   experienţe în colaborarea cu partenerii de proiect; parteneriate în organizarea de conferinţe, seminarii şi alte evenimente în cadrul proiectelor; organizarea de evenimente; misiuni economice – metodologie, proceduri, documente, exemple de bune practici; parteneriate de afaceri; prezentări de firmă;  conferinţe, seminarii; manifestarea “Topul firmelor” – metodologie, procedură şi mod de organizare.Din luna aprilie 2013 vor începe, cu partenerii transnaţionali din cadrul proiectului, Schimburi de experienţă şi bune practici la nivel internaţional care vor asigura modalităţi de adaptabilitate pentru organizaţii şi creşterea productivităţii muncii prin diversificarea şi mărirea volumului de servicii oferite. În cadrul acestora un număr de 155 salariaţi vor participa la şase acţiuni la Camerele din Campobaso, Chieti, Florenţa, Latina, Matera – Italia respectiv Madeira – Portugalia.De asemenea, în cadrul activităţii de “Elaborare a unor Publicaţii specifice”, colective integrate de la  partenerii naţionali finalizează redactarea următoarelor lucrări de specialitate: Manualul Consultantului Cameral;Carta Camerală;Ghidul Serviciilor care pot fi oferite de CCI – urile din România.De remarcat că activităţile desfăşurate în cadrul proiectului au un pronunţat caracter interactiv care permit salariaţilor implicaţi să utiilizeze cele mai bune practici din sistemul cameral şi să pună bazele unor acţiuni comune viitoare între Camerele de Comerţ şi Industrie participante.Vizitele la Camere de Comerţ şi Industrie, Centre de Afaceri şi Expoziţii şi unităţi reprezentative, asigură cunoasterea modului de relaţionare cu firmele, modalităţile de rezolvare a problemelor cu care se confruntă agenţii economici în activitatea lor dar şi în relaţiile cu autorităţile.

 

Toate propunerile cuprinse în formularele de „bune practici”, acţiuni comune” şi “chestionare de evaluare” împreună cu cele care rezultă în discuţiile dintre conducerile camerelor participante, fac obiectul unor demersuri (memorii, intervenţii, întâlniri etc.) întreprinse de Sistemul Cameral, în vederea îmbunătăţirii activităţii Camerelor.

Adauga un comentariu

*