Actiuni sanitar veterinare ale medicilor bacauani in ceea ce priveste sanatatea animalelor

Dupa cum ne informeaza dr. Gheorghita Vlad, din cadrul Compartimentului Comunicare, IT şi Relaţii cu Mass – Media, in aceastã perioadã, medicii veterinari din judetul Bacau desfãsoarã o serie de actiuni sanitar- veterinare de o deosebitã importantã pentru asigurarea stãrii de sãnãtate a animalelor. Este în plinã desfãsurare campania de vaccinare antirabicã a câinilor si pisicilor din gospodãriile populatiei, actiune de interes strategic national, dat fiind numeroasele cazuri în care persoanele muscate de animalele domestice au trebuit mai apoi sã se trateze împotriva rabiei. Pentru derularea în conditii optime a acestei operatiuni, proprietarii sunt obligati sã permitã medicilor veterinari accesul în gospodãrii si sã asigure contentia animalelor pentru efectuarea vaccinãrii. Se vor vaccina toate carnasierele (câini si pisici), în baza carnetului de sãnãtate eliberat de medicul veterinar si aflat în posesia proprietarului. În judetul Bacau au fost declarate în anul 2012, 16 focare de rabie, pricipalul izvor de virus fiind reprezentat de efectivele de vulpi din zonele împãdurite. Virusul rabic se poate transmite foarte usor de la animalele sãlbatice la cele domestice, cât si la om, prin muscãturi ori zgãrieturi sau prin manipularea si consumul cãrnii provenite de la animale contaminate sacrificate fãrã efectuarea controlului sanitar-veterinar. Facem apel la cetãtenii judetului sã ne acorde sprijinul necesar pentru finalizare a acestei actiuni esentiale pentru asigurarea stãrii de sãnãtate a animalelor. De asemenea a început campania de vaccinare antirabică a vulpilor în perioada  noiembrie – 31 decembrie. Programul de vaccinare manuală la vulpi se realizează de către reprezentanţii fondurilor de vânătoare împreună cu medicii veterinari oficiali din cadrul DSVSA judeţene, prin amplasarea de momeli vaccinale la vizuină. Aplicarea manuală a momelilor vaccinale la vizuină se face în jurul localităţilor, a lacurilor şi a drumurilor publice. În cadrul campaniei este interzisă distribuirea vaccinului pe teritorii locuite, în apă, pe drumuri publice sau în apropierea spaţiilor locuite din cadrul zonelor vizate. In aceeaşi perioadă şi în aceleaşi zone se vor distribui materiale informative de avertizare a populaţiei. Pentru buna desfăşurare a activităţii de supraveghere, control şi eradicare a rabiei, au fost încheiate protocoale între DSVSA şi gestionarii tuturor fondurilor de vânătoare. La minim 45 de zile după finalizarea acestei campanii, va fi efectuată vânătoarea de vulpi, pentru a se face evaluarea eficienţei vaccinării.

Măsuri obligatorii în timpul campaniei de vaccinare 

– Toţi câinii vor fi legaţi sau ţinuţi închişi timp de 14 zile de la anunţul declanşării campaniei de vaccinare

– Plimbarea căinilor în spaţiile publice este permisă numai în lesă şi cu botniţă.

– Pe teritoriile supuse vaccinării este interzis păşunatul animalelor timp de 14 zile

– Persoanele care găsesc animale moarte pe teritoriile supuse vaccinării sunt obligate să le lase neatinse şi să anunţe imediat cel mai apropiat medic veterinar, administraţia publică locală sau unitatea de vânătoare, în scopul prelevării probelor

Alte informaţii şi avertizări

– Vaccinul nu produce îmbolnăvirea oamenilor sau animalelor chiar în cazul în care este înghiţit.

– Poate să apară vomă sau diaree la câine şi pisică în cazul ingerării a mai multor momeli, semne produse de învelişul din carne de peşte şi nu din cauza vaccinului.

– În caz de contact accidental se spală cu apă şi săpun zona în care a avut loc contactul.

– Momeala nu este periculoasă dar totuşi dacă un copil a muşcat dintr-o momeală se va contacta medicul de familie sau Direcţia de Sănătate Publică Teritorială.

– Dacă se găsesc momeli vaccinale într-o zonă în care sunt copii sau animale de companie, se protejează mâinile cu ajutorul unei pungi de plastic şi momeala se plasează într-o zonă împădurită.

– Dacă se găsesc momeli cu învelişul desfăcut, spart sau distrus cu mâinile protejate se plasează momelile într-o pungă de plastic şi se anunţă medicul veterinar din localitatea cea mai apropriată.

O altã activitate de maximã importantã aflatã în derulare, cu caracter obligatoriu, este campania de vaccinare a pãsãrilor din gospodãriile p00000000000opulatiei împotriva Bolii de Newcastle, pseudopesta aviarã. Recomandãm cetãtenilor sã colaboreze pentru efectuarea actiunii numai cu medicul veterinar si personalul sanitar-veterinar de la circumscriptiile la care sunt arondati, dat fiind faptul cã atât pãstrarea, transportul si manipularea vaccinului respectiv trebuie fãcute în conditii de maximã sigurantã. Pentru derularea în bune conditii a vaccinãrii pãsãrilor rugãm detinãtorii de pãsãri sã asigure personalului veterinar accesul în curti, si sã tinã pãsãrile în adãposturi la data anuntatã pentru efectuarea actiunii. Toate costurile, respectiv ale produsului biologic (vaccinului), manoperei si materialelor necesare (seringa, ac) trebuie achitate de cãtre proprietarii de pãsãri la efectuarea actiunii.

 

 

 

 

 

 

Adauga un comentariu

*