Cinci ani de la depunerea primelor proiecte pe REGIO

În cei cinci ani de implementare a Programului Operaţional Regional, ADR Nord – Est a înregistrat 1.193 de proiecte depuse, care solicită fonduri aproape duble sumei de 681,3 milioane Euro, disponibilă regiunii Nord-Est.

177 de investiții deja finalizate au valorificat aproximativ 160 milioane EURO din REGIO pentru reabilitarea a 255 km de drumuri județene și 24 km de străzi urbane, modernizarea a 4 ambulatorii de spital, 16 centre sociale, 6 școli, 7 structuri de cazare turistice, restaurarea a două manăstiri,  amenajarea a două structuri de sprijinire a afacerilor și a unei structuri de agrement, precum și pentru dezvoltarea a  114 microîntreprinderi  din regiune. Beneficiarii recunosc astăzi că nu ar fi avut aceleaşi rezultate fără etapele premergătoare de informare, pregătire proiecte, evalaure şi contractare, riguros desfăşurate de ADR Nord-Est. Cei mai mulţi dintre ei au înţeles mesajele transmise şi au acordat o mai mare importanţă aspectelor considerate definitorii pentru obţinerea unor rezultate pozitive: pregătirea resurselor umane,  corectitudinea desfăşurării procedurilor de achiziţii, întocmirea documentelor solicitate de procedurile programului şi efectuarea cheltuielilor în mod corect, dar şi colaborarea permanentă  cu ADR Nord-Est  ca Organism Intermediar. În toată această perioadă, Programul Operaţional Regional s-a dovedit un instrument flexibil, care a ţinut cont atât de aşteptările şi apetitul de finanţare al beneficiarilor, cât şi de dinamica mediului legislativ românesc. Astfel, la propunerea Comitetului de Monitorizare a Programului, Comisia Europeană a permis supracontractarea sumelor până la 120% din suma alocată pentru a asigura un bazin suficient de proiecte pregătite de implementare, dar şi realocări de fonduri de pe un domeniu slab accesat către alte domenii unde nevoia de finanţare a fost exprimată prin  numărul mare de cereri depuse. Preocuparea OI Nord-Est şi Autorităţii de Mangement rămâne aceea de a armoniza instrumentele de lucru precum ghidurile solicitantului, contractele de finanţare, documentele suport şi procedurile de lucru cu legislaţia naţională, pentru a contribui la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor alocate.

Adauga un comentariu

*