Masuri specifice adoptate de GJM Bacau, la meciul de fotbal dintre echipele F.C. „Ceahlăul” Piatra Neamţ – F.C. „Dinamo” Bucureşti

Sâmbătă, 27 octombrie, începând cu ora 21.30, pe stadionul „Ceahlăul” din municipiul Piatra-Neamţ se va desfăşura meciul de fotbal din Liga I dintre echipele F.C. „Ceahlăul” Piatra Neamţ  – F.C. „Dinamo” Bucureşti .  Având în vedere importanţa acestei partide, la această manifestare se preconizează participarea unui număr mare de spectatori, suporteri ai echipei F.C. „Ceahlăul” Piatra Neamţ dar şi numeroşi suporteri/simpatizanţi ai echipei F.C. „Dinamo” Bucureşti. Măsurile specifice de securitate şi protecţie a participanţilor la această partidă de fotbal vor fi asigurate de peste 150 de jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău în cooperare cu alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor cu atribuţii în domeniu (poliţie, situaţii de urgenţă etc.).Jandarmii din cadrul dispozitivelor vor asigura, prin măsuri specifice, prevenirea şi combaterea unor acte şi fapte care pot duce la tulburarea ordinii publice înainte, pe timpul şi după terminarea acestei partide, în zona imediată şi apropiată a locului de desfăşurare,  restabilirea ordinii publice (în situaţia în care a fost tulburată).Organizatorul competiţiei, F.C. Ceahlăul Piatra Neamţ va pune în vânzare 3000 de bilete, 500 de abonamente şi invitaţii, din numărul total de 16.621 de locuri ale stadionului. Accesul în stadion este permis începând cu ora 19.30.Restricţii impuse de organizarea manifestaţiei: restricţionarea circulaţiei rutiere în zona apropiată a stadionului, respectiv pe străzile Eroilor, Ştefan cel Mare – de la intersecţia cu str. Liliacului, str. Bozorghian. Circulaţia rutieră pe str. Eroilor, Ştefan cel Mare şi Borzoghean va fi închisă cu excepţia autovehiculelor aparţinând forţelor de ordine, delegaţiilor oficiale, organizatorilor şi a riveranilor care au acces pe baza documentelor de identitate.În conformitate cu prevederile LEGII 4 / 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei în sport ,  jocul sportiv este caracterizat cu  GRAD RIDICAT DE RISC. Vineri,  26 octombrie, la sediul clubului de fotbal Ceahlăul Piatra Neamţ a avut loc şedinţa de organizare a acestei misiuni, cu participarea reprezentanţilor  forţelor implicate în asigurarea măsurilor de ordine publică precum şi a altor măsuri specifice pentru buna desfăşurare a acestei partide – poliţie, jandarmi, situaţii de urgenţă, organizator, ambulanţă, societatea de pază şi protecţie etc. În interior , în toate sectoarele stadionului  vor fi amenajate puncte de vânzare a unor produse alimentare (apă, sucuri, produse de patiserie) , avizate din punct de vedere igienico – sanitar.

RECOMANDĂRI

Pentru buna desfăşurare a acestei partide de fotbal cetăţenii trebuie sã respecte mãsurile stabilite de organizatori şi forţele de ordine, pe traseele de deplasare, în apropierea şi în interiorul bazei sportive. Este de evitat implicarea în incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii şi liniştii publice, violenţe verbale şi fizice sau manifestări violente.Pentru evitarea disconfortului şi aglomerărilor de persoane este indicat ca prezenţa publicului la stadion să se facă într-un timp suficient faţă de ora începerii – avându-se la dispoziţie intervalul orar 19.30 – 21.30.La solicitarea forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţã, cetăţenii au obligaţia de a prezenta documentele de acces şi actele de identitate.De asemenea, au obligaţia de a prezenta, la solicitarea forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţã, materialele de publicitate vizualã aflate asupra lor.Este interzisă pătrunderea în incinta bazei sportive fãrã documente de acces , în stare  vãditã de beţie , consumul de bãuturi alcoolice, refuzul supunerii la  efectuarea controlului corporal preventiv şi al bagajelor de cãtre forţele de ordine, aruncarea cu obiecte de orice fel , cu substanţe corozive ori care murdãresc, participarea la scandal, proferarea  de injurii, cuvinte sau expresii jignitoare , ameninţãri cu acte de violenţã împotriva celorlalţi spectatori, oficiali, jucãtori sau a bunurilor acestora.De asemenea, este interzisă ameninţarea cu acte de violenţã faţă de forţele de ordine , ascunderea feţei cu articole de îmbrãcãminte sau alte accesorii, refuzul de a părăsi imediat arena sportivă dacã mãsura evacuãrii a fost dispusã de cãtre personalul de ordine şi siguranţã sau de cãtre forţele de ordine.Menţionăm faptul că nu vor fi tolerate nici un fel de manifestări de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să pună în pericol siguranţa participanţilor. Atunci când se constatã cã în urma producerii unor acte de violenţă este pusã în pericol viaţa sau integritatea corporalã a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi , când este pusă în pericol proprietatea publică sau privată, efectivele de jandarmi vor interveni pentru restabilirea ordinii publice şi pentru înlăturarea efectelor unor astfel de acţiuni cu caracter ilegal.

INFRACŢIUNI

1. Fapta unei persoane cãreia i s-a interzis accesul la unele competiţii sau jocuri sportive de a încerca, folosind orice mijloace, sã pãtrundã ori de a pãtrunde în arena sportivã unde se desfãşoarã o competiţie sau un joc sportiv de genul celor pentru care s-a dispus interdicţia .

2. Pãtrunderea sau încercarea de pãtrundere fãrã drept, prin orice mijloace, pe suprafaţa de joc .

3. Portul sau încercarea de a introduce în incinta arenei sportive cuţit, pumnal, şiş, box, castet ori alte asemenea obiecte.

4. Confecţionarea, deţinerea, încercarea de a introduce, introducerea, folosirea sau orice altã operaţiune fãrã drept cu produse incendiare, materii explozive, inclusiv articole pirotehnice, indiferent de categorie, în incinta arenei sportive.

5. Opunerea cu violenţã faţã de personalul de ordine şi siguranţã sau faţã de forţele de ordine ori împiedicarea acestora de a-şi exercita atribuţiile specifice.

6. Deţinerea sau încercarea de a introduce în incinta arenei sportive substanţele iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant.

7. Utilizarea în arena sportivã a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe, rãspândirea ori deţinerea, în vederea rãspândirii, de asemenea simboluri.

8. Promovarea cultului persoanelor vinovate de sãvârşirea unei infracţiuni contra pãcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe prin propagandã, sãvârşitã prin orice mijloace în incinta arenei sportive.

9.  Lovirea sau orice acte de violenţã cauzatoare de suferinţe fizice, sãvârşite în incinta arenei sportive, asupra unui alt spectator, care au pricinuit o vãtãmare ce nu necesitã îngrijiri medicale sau necesitã pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile.

10 . Fapta sãvârşitã în incinta arenei sportive asupra unui spectator, prin care s-a pricinuit o vãtãmare a integritãţii corporale sau a sãnãtãţii acestuia, care necesitã pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile, peste 60 de zile ori dacã a produs vreuna dintre urmãtoarele consecinţe: pierderea unui simţ sau organ, încetarea funcţionãrii acestora, o infirmitate permanentã fizicã ori psihicã, sluţirea, avortul sau punerea în primejdie a vieţii persoanei.

11.  Uciderea unei persoane în arena sportivã ori a unui spectator.

12. Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a scaunelor sau a altor elemente de mobilier, a instalaţiilor de orice fel, a amenajãrilor interioare, a cablajului electric, a echipamentelor şi instalaţiilor .

13. Portul de armã, fãrã drept, în incinta arenei sportive .

14. Manifestãrile sãvârşite în arena sportivã prin care se exprimã dispreţ pentru însemnele României sau pentru emblemele sau semnele de care se folosesc autoritãţile.

15. Fapta spectatorului care sãvârşeşte în incinta arenei sportive acte sau gesturi, profereazã cuvinte ori expresii sau se dedã la orice alte manifestãri prin care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal ori se tulburã în alt mod ordinea publicã

16. Participarea la o încãierare între mai mulţi suporteri în incinta arenei sportive.

17.  Ameninţarea sãvârşitã nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directã împotriva unui reprezentant al forţelor de ordine, lovirea sau orice alte acte de violenţã, vãtãmarea corporalã sau vãtãmarea corporalã gravã a acestuia.

Adauga un comentariu

*