Noile reglementări ale Legii adopţiilor

Începând din aprilie, toţi românii care locuiesc în străinătate şi doresc să înfieze un copil din România vor putea demara procesul de adopţie mult mai repede.

Preşedintele Oficiului Român pentru Adopţii, dl secretar de stat Bogdan Panait, a precizat într-un interviu acordat pentru www.prostemcell.ro toate detaliile legate de noua Lege a adopţiilor. Din acesta încercăm pe parcursul a două episoade să facem o sinteză cu elementele cele mai importante ale legii.Noile reglementări din Legea 233/2012 extind sfera persoanelor cu reşedinţa în străinătate care pot adopta internaţional copii din România. Este obligatoriu ca cererea persoanei sau familiei care solicită adopţia internaţională să fie însoţită de actul din care să rezulte că există garanţiile că are posibilitatea să intre şi să locuiască permanent în statul primitor. De asemenea, copilul care va fi adoptat trebuie să aibă faţă de adoptator şi rudele acestuia aceeaşi situaţie legală ca şi cea a unui copil biologic.Persoanele care vor solicita adoptarea unui copil vor fi obligate să locuiască în România cel puţin 30 de zile consecutiv, pentru a întări relaţia cu acesta.Pot fi adoptaţi internaţional numai copiii pentru care nu a putut fi identificat un adoptator sau o familie cu reşedinţa în România într-un interval de doi ani.Noua Lege a adopţiei instituie termene precise în care un copil poate deveni adoptabil. Astfel, un copil poate fi declarat adoptabil dacă după instituirea măsurii de protecţie specială a trecut un an şi părinţii fireşti, precum şi rudele până la gradul IV ale acestuia nu pot fi găsiţi sau nu colaborează cu autorităţile în vederea realizării demersurilor pentru reintegrarea sau integrarea lui în familie.De asemenea, un copil poate fi declarat adoptabil dacă părinţii şi rudele lui până la gradul IV declară în scris că nu doresc să se ocupe de creşterea şi îngrijirea acestuia şi în termen de 60 zile nu şi-au retras această declaraţie sau dacă minorul a fost înregistrat din părinţi necunoscuţi. În acest caz, adopţia se stabileşte în maximum 30 de zile de la eliberarea certificatului de naştere al copilului.Modificările aduse Legii 273/2004 mai prevăd ca părintele minor care a împlinit 14 ani să-şi poată exprima consimţământul la adopţia copilului, asistat de către ocrotitorul său legal.De asemenea, pentru adopţia copilului născut în afara căsătoriei a fost reglementată o condiţie specială. Astfel, filiaţia copilului faţă de tată trebuie confirmată prin rezultatul expertizei realizate prin metoda serologică ADN, pentru a elimina adopţiile ilegale care, potrivit preşedintelui ORA, s-au practicat în ultimii ani, uneori chiar la recomandarea oamenilor din sistem.

Ce este adopţia?

Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului.În cursul procedurii adopţiei trebuie respectate, în mod obligatoriu, următoarele principii: principiul interesului superior al copilului; principiul creşterii şi educării copilului într-un mediu familial; principiul continuităţii în educarea copilului, ţinându-se seama de originea sa etnică, culturală şi lingvistică; principiul informării copilului şi luării în considerare a opiniei acestuia în raport cu vârsta şi gradul său de maturitate; principiul celerităţii în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopţiei.

Adoptatul şi adoptatorul

Pot adopta numai persoanele care au capacitate deplină de exerciţiu şi care sunt cu cel puţin 18 ani mai în vârstă decât cel pe care doresc să îl adopte. Nu pot fi adoptatori persoanele cu boli psihice şi handicap mintal.Copilul poate fi adoptat până la împlinirea vârstei majoratului civil. Persoana majoră poate fi adoptată numai dacă adoptatorul sau familia adoptatoare a crescut-o în timpul minorităţii sale.Adopţia între fraţi este interzisă. Adopţia a doi soţi sau foşti soţi de către acelaşi adoptator sau familie adoptatoare, precum şi adopţia între soţi sau foşti soţi sunt interzise.

Adauga un comentariu

*