Oferta C.C.D. Bacău, avizată de Ministerul Educaţiei

Printr-o adresă trimisă luni instituţiei de formare băcăuane, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului informează că a avizat integral „Oferta de programe de formare continuă a C.C.D. Bacău pentru anul şcolar 2011 – 2012”.Aceasta conţine două programe proprii de formare, acreditate de Ministerul Educaţiei, care însumează 178 ore şi oferă participanţilor 50 credite profesionale transferabile şi alte 87 de cursuri de formare, din care 24 se vor desfăşura în premieră. Cele două cursuri acreditate sunt: „Managementul calităţii în educaţie”, program tematic sau modular realizat prin stagii nondisciplinare, tipul modul lung cu durata de 89 de ore, destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi purtător a 25 credite profesionale transferabile şi programul „Pedagogia diversităţii şi dificultăţile de învăţare”, program tematic sau modular realizat prin stagii nondisciplinare, tipul modul lung cu durata de 89 de ore, destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi purtător a 25 credite profesionale transferabile. De asemenea, în parteneriat cu alte instituţii furnizoare, C.C.D. Bacău mai oferă cinci programe de formare continuă acreditate, care însumează 276 ore şi 71 credite profesionale transferabile. Din această categorie amintim: în colaborare cu M.E.C.T.S. – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, „Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)”; cu Fundaţia EOS România şi Microsoft România, programul „Calculatorul şi proiectele interdisciplinare”; cu Fundaţia OVIDIU ROM, programul „Ateliere de vară” şi cu Casa Corpului Didactic Sibiu, programele „Educaţie pentru informaţie I” şi „Educaţie pentru informaţie II”. Din cele 87 de cursuri de formare, avizate de M.E.C.T.S., 24 se vor desfăşura în premieră! Cadrele didactice din judeţul nostru sunt invitate să se înscrie la aceste programe, oferta fiind ordonată pe următoarele secţiuni: Curriculum – 9 cursuri; Management – 4 cursuri; Evaluare -5 curs; Strategii educaţionale – 9 cursuri; Dezvoltare personală – 5 cursuri; Consiliere metodică – 28 cursuri; Educaţie non-formală – 19 cursuri; Consiliere psihopedagogică – 4 cursuri. Personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic i-au fost oferite 4 cursuri.
„Dacă până acum ne-am focalizat pe desfăşurarea programelor de formare continuă acreditate, deoarece cererea pentru acestea a fost foarte mare, în acest an şcolar ne vom orienta spre promovarea unor proiecte europene, care au ca obiectiv, fireşte, tot formarea cadrelor didactice şi care presupun atragerea unor finanţări importante, ne-a declarat prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău. De aceea, oferta noastră pentru acest an şcolar este mai suplă. Aceasta nu înseamnă că vom neglija programele acreditate, care vor putea fi implementate simultan cu aceste proiecte. În acest context, urmărim acreditarea a cel puţin două noi programe de formare continuă în perioada imediat următoare. Acum, în baza de date a instituţiei sunt înscrise 4700 de cadre didactice, din cele 7625 existente la nivelul judeţului Bacău, colegi care doresc să participe la diferite programe oferite de noi. Totodată, ne aşteptăm la o afluenţă de noi cereri, pe care sperăm să le onorăm. De aceea vom mediatiza prin toate metodele oferta noastră de formare continuă, precum şi celelalte activităţi notabile ale instituţiei. O modalitate facilă de a cunoaşte activitatea C.C.D. Bacău, este accesarea site-ului nostru, www.ccdbacau.ro, care va avea în curând o nouă structură, mai atractivă, şi care va fi actualizat permanent. Nu trebuie să minimalizăm însă activităţile care se vor desfăşura la Centrul „American Corner Bacău”, care a împlinit cinci ani de existenţă, şi la Centrul Regional de Resurse pentru Educaţia Civică Bacău, ambele finanţate şi susţinute în continuare de Ambasada S.U.A. la Bucureşti, cu care am încheiat un nou memorandum”.

Adauga un comentariu

*