Incendiu de litiera iun comuna Oituz

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău a fost anunţat, prin sistemul unic pentru apeluri de urgenţă 112, despre izbucnirea unui incendiu de litieră, în comuna Oituz, zona Pârâul Sărat, în cadrul Unității de .Producție. I (U.P. I), din unitatea amenajistică (U.A.) 34 a Ocolului Silvic Oituz.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă create, la locul intervenţiei s-a deplasat Garda de Intervenţie din cadrul Detaşamentului de Pompieri Oneşti cu două autospeciale de intervenţie şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă, încadrate cu doi ofiţeri şi 20 de subofiţeri. Imediat după primirea anunţului despre producerea evenimentului, a fost alarmat Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Oituz. La sosirea la locul intervenţiei s-a constatat faptul că incendiul se manifesta, în focare izolate, pe o suprafaţă de aproximativ 1,5 ha de litieră aparţinând Ocolului Silvic Oituz şi 2 ha vegetaţie uscată şi păşune, în afara fondului forestier. Transportul echipajelor de intervenţie la locul producerii incendiului s-a efectuat cu ajutorul a trei autoturisme de teren din dotarea Ocolului Silvic Oituz, pe o distanţă de 2,5 kilometri. În sprijinul echipajelor au intervenit şi 14 lucrători din cadrul Ocolului Silvic Oituz şi 6 voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Oituz. În urma acţiunii forţelor de intervenţie, incendiul a fost localizat şi se acţionează în continuare pentru lichidare. Pentru coordonarea acţiunilor de intervenţie, la faţa locului s-a deplasat şi grupa operativă a unităţii compusă din doi ofiţeri şi un subofiţer, cu o autospecială de primă intervenţie şi comandă. În sprijinul echipajelor Detaşamentului de Pompieri Oneşti, în zonă acţionează pentru identificarea şi lichidarea focarelor ascunse 30 de persoane din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Oituz şi 20 de lucrători din cadrul Ocolului Silvic Oituz. În vederea eliminării riscului de producere a unor explozii ale muniţiei rămase neexplodată provenită din timpul conflictelor militare, la faţa locului s-a deplasat şi echipa pirotehnică a inspectoratului, compusă dintr-un ofiţer şi un subofiţer, care a cercetat zona.  Operaţiunile de intervenţie au fost coordonate din punctul de comandă al unităţii de către general de brigadă Simionescu Mihai – inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al județului Bacău. Lipsa constantă a precipitaţiilor şi nerespectarea măsurilor de prevenire au condus la creşterea semnificativă a incendiilor la vegetaţia uscată şi fondul forestier la nivelul întregii țări. Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al județului Bacău face apel la cetăţeni în vederea respectării măsurilor specifice de prevenire a incendiilor: 1. Arderea se va realiza numai pe timp de zi, în condiţii meteorologice fără vânt; 2. La arderea miriştilor: a) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate; b) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate; c) asigurarea, până la finalizarea arderii, a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii; d) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare, iar în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire; 3. La arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale: a) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile; b) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 metri; c) supravegherea permanentă a arderii; d) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii; 4. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se efectuează numai pe baza permisului de lucru cu foc, emis prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, în locurile special amenajate, după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă; 5. Primarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa cetăţenilor prevederile generale şi specifice ce trebuie să fie respectate când execută arderi de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale şi, totodată, să urmărească aplicarea acestora; 6. În pădure, fumatul şi focul deschis sunt strict interzise, cu excepţia locurilor special amenajate în acest sens; 7. Deţinătorii de păduri, a căror incendiere poate pune în pericol populaţia şi bunurile sale materiale, obiectivele sociale şi capacităţile productive sau pot aduce prejudicii mediului, sunt obligaţi să ia măsuri apărare împotriva incendiilor şi să se doteze cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, indiferent de titularul de proprietate; 8. Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în limitele fondului forestier de stat sau privat au obligaţia dotării cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor şi instruirii personalului. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează contravenţional cu amenzi cuprinse între 1000 – 2500 de lei !

 

Adauga un comentariu

*