Zilele Asistenței Sociale

Dreptul la asistență socială

Asistentul social îndeplinește o misiune socială care are la bază valorile și principiile fundamentale ale profesiei: justiția socială, demnitatea și unicitatea persoanei, integritatea persoanei, autodeterminarea, confidențialitatea, importanța relațiilor interumane, furnizarea serviciilor cu competență și în beneficiul clienților.Se ocupă în principal cu recuperarea și (re) integrarea psiho-socială și profesională a persoanelor cu probleme speciale: deficiențe psihice și /sau fizice, comportament antisocial (delincvență), probleme sociale diverse. Desfășoară o activitate complexă și variată: analizează influența factorilor sociali asupra stării de sănătate mentală și a comportamentului uman, acordă consiliere privind drepturile si obligațiile asistaților, colaborează cu instituții publice sau organizatii non-guvernamentale care au obiective similare, participă la elaborarea metodelor și tehnicilor de lucru, propun măsuri de ajutorare sau recuperare. Munca unui asistent social este aceea de a ajuta oamenii în rezolvarea problemelor legate de situația lor socială sau de viața personală. Exercitarea profesiei de asistent social este avizată de Colegiul Național al Asistenților Sociali și autorizată de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale. În luna martie a fiecărui an Colegiul National al Asistentilor Sociali sărbătorește ”Zilele Asistenţei Sociale”, moment de reflecţie şi analiză, de promovare a profesiei la nivel naţional.Tema acestui an este: ”Dreptul la asistenţă socială” şi are ca scop de a educa organizaţiile şi publicul larg despre profesia de asistent social şi de a promova şi a arăta contribuţia asistenţei sociale în cadrul societăţii.La nivelul județului Bacău sunt înscriși în C.N.AS. un număr de 103 asistenți sociali, marea majoritate desfășurându-și activitatea în D.G.A.S.P.C. Bacău, iar numărul de beneficiari de servicii sociale oferite de D.G.A.S.P.C. și O.N.G.-uri locale se ridică la aproximativ 4000 de persoane.Pe data de 31.03.2011, orele 14.00, în Aula Moldova a Universității George Bacovia Bacău se va desfășura un seminar cu tema Dreptul la asistență socială la care sunt invitați asistenții sociali.Agenda de lucru cuprinde:14.00 – 14.15; 1.Cuvânt înainte, comunicatul CNAS- prezintă Marius Pavel, asistent social;14.15 – 15.00 – 2.Îmbunătățirea calității resurselor umane din sistemul de asistență socială-prezintă Sorin Brașoveanu, Director General al D.G.A.S.P.C. Bacău;3. Parteneriatul local dintre administrația publică și O.N.G.-uri, o soluție în asistența socială?-prezintă Andre Muit, Președinte A.C.C.M.A Betania; 4.Dezvoltarea resurselor din asistența socială prin fonduri europene-prezintă conf.univ.dr. George Neamțu, Univ.George Bacovia Bacău;5.Relația de parteneriat dintre asistentul social și psiholog, aspecte teoretice și practice-prezintă lector univ.dr. Lăcrămioara Mocanu, Director Centrul de Promovare Bacău al Universității Petre Andrei din Iași.

15.00 – 15.15 – Pauză de cafea;15.15 – 15.45 -Concluzii, diverse. Colegiul Național al Asistenților Sociali este  autoritatea profesională în domeniu care reprezintă, apără și promovează drepturile și interesele membrilor la nivel local, național și internațional, apără onoarea, libertatea și independența profesională a asistentului social în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către asistenții sociali a obligațiilor care le revin față de beneficiari, instituții și societate, în concordanță cu normele deontologice ale profesiei.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Universității George Bacovia Bacău și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău.Pentru mai multe informații despre Zilele Asistenței Sociale în judetul Bacău vă rugăm să vă adresați la: asistent social Marius Pavel, email- nerva65@yahoo.com, telefon-0744567808.

 

 

 

Adauga un comentariu

*