Indemnizatii pentru mamele din UE

Ministrul Muncii, Ioan Botis, a anuntat cã Executivul intentioneazã sã reducã perioada de acordare a indemniza- tiei pentru cresterea copilului la 12-18 luni, dar cã, în acelasi timp, va majora stimulentul pentru întoarcerea la serviciu de la 100 la 400 de lei lunar. Decizia a stârnit reactii vehemente atât din partea societãtii civile, cât si din partea politicienilor. Iatã cum încurajeazã alte state europene natalitatea si dacã mamele din România sunt printre cele mai sãrace! În toate tãrile din UE se acordã persoanelor asigurate prestatii de maternitate, iar în 12 dintre cele 27 state membre UE, inclusiv în România, existã si o formã de concediu parental. Cea mai scurtã perioadã de acordare a indemnizatiei pentru cresterea copilului este practicatã în Belgia, aceasta fiind de 3-6 luni. Unele tãri, precum Cehia, acordã acest concediu pânã la împlinirea de cãtre copil a vârstei de 4 ani. Majoritatea statelor însã acordã ajutor de crestere a copilului pe o perioadã de doi ani (Austria, Bulgaria, Franta, Norvegia si Ungaria).

Austria

În Austria, orice mamã, indiferent cã a muncit sau nu, primeste 14,53 de euro pe zi pânã când copilul împlineste 2 ani si jumãtate. În cazul gemenilor, se acordã încã 50% din valoare.

Belgia

În aceastã tarã, indemnizatia pentru mame se acordã din buget asiguratoriu doar persoanelor angajate din sistemul public sau privat. Mamele care au avut un loc de muncã cu normã întreagã vor primi ajutorul financiar de la stat doar trei luni, iar cele care au avut un loc de muncã cu jumãtate de normã vor primi indemnizatia timp de sase luni. Cuantumurile sunt diferent iate tot în functie de întreruperea totalã sau partialã a activitãtii profesionale, dupã cum urmeazã: întrerupere totalã – 684,94 euro; întrerupere partialã – între 342,46 (pentru persoanele cu vârsta mai micã de 50 de ani) si 580,90 euro (pentru persoanele cu vârsta mai mare de 50 de ani).

Bulgaria

Indemnizatia se acordã pe bazã contributivã persoanelor care solicitã concediu pentru cresterea copilului mic, pânã la vârsta de 2 ani a copilului, pentru primii trei copii, si pânã la 6 luni, pentru urmãtorii copii, în cuantum de 240 BGN/lunã (aproximativ 123 euro). Pentru familiile cu venit mediu brut lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu 350 BGN (aprox. 179 euro), alocatia lunarã pentru cresterea copilului se acordã mamelor care nu sunt asigurate si nu primesc prestatii de maternitate doar pânã la vârsta de 1 an a copilului, în cuantum de 150 BGN (aprox. 77 euro), indiferent de numã rul de copii, iar pentru copilul cu handicap, pânã la împlinirea vârstei de 2 ani, se acordã o prestatie lunarã în valoare de 100 BGN (51 euro).

Cehia

Alocatia parentalã se suportã din taxe, printr-un sistem contributiv, si se acordã persoanelor care se ocupã de îngrijirea copilului. Este permisã activitatea profesionalã a pãrintelui care primeste aceastã alocatie dacã este asiguratã îngrijirea copilului de cãtre o altã persoanã adultã. Se acordã în 3 rate, care sunt fixate în cuantumuri fixe lunare în functie de durata concediului: acordarea rapidã a alocatiei parentale – imediat dupã plata prestatiei de maternitate sau a unei prestatii echivalente, acordate tatãlui, la o ratã ridicatã de 11.400 CZK – aprox. 425 euro), pânã la împlinirea vârstei de 2 ani de cãtre copil; acordarea standard a alocatiei parentale – imediat dupã plata prestatiei de maternitate sau a unei prestatii echivalente, acordate tatãlui, la o ratã de 7.600 CZK (aprox. 283 euro), pânã la împlinirea vârstei de 3 ani de cãtre copil; acordarea etapizatã a alocatiei parentale – imediat dupã plata prestatiei de maternitate sau a unei prestatii echivalente, acordate tatãlui, sau chiar de la data nasterii copilului, dacã nu existã un drept la prestatia de maternitate, la o rata de 7.600 CZK (aprox. 283 euro), pânã la împlinirea vârstei de 21 de luni de cãtre copil, sau la o ratã redusã, de 3.800 CZK (aprox. 142 euro), pânã la împlinirea vârstei de 4 ani de cãtre copil.

Danemarca

Se acordã pânã la împlinirea vârstei de 9 ani de cãtre copil. Se acordã prestatii pentru sarcini multiple. Cuantumul anual este de 7.504 DKR (aprox. 1.006 euro/anual) pentru fiecare copil.

Germania

Indemnizatia se acordã pentru o perioadã de maxim 14 luni, valoarea minimã a acesteia fiind de 300 de euro iar cea maximã, de 1.800 de euro. Cuantumul reprezintã 67% din venitul net al pãrintelui care solicitã indemnizat ia.

Ungaria

Se acordã persoanelor care au cel putin 180 de zile de asigurare în timpul ultimilor doi ani înainte de nasterea copilului. Copilul trebuie sã locuiascã împreunã cu familia si unul dintre pãrinti este obligat sã stea acasã cu el. Prestatia se acordã pânã când copilul împlineste doi ani si reprezintã 70% din media veniturilor brute zilnice din anul anterior. Maxim 70% din valoarea dublã a salariului minim pe economie respectiv nu e mai mare de 365 de euro.

Adauga un comentariu

*