Masa monetară a crescut cu 38,3%, faţă de ianuarie 2007

Masa monetară în sens larg a fost la sfârşitul lunii ianuarie 2008 de 147427,1 milioane lei. Faţă de luna decembrie 2007 aceasta s-a diminuat cu 0,4 la sută (-1,2 la sută în termeni reali), iar în raport cu ianuarie 2007 masa monetară a crescut cu 38,3 la sută (28,9 la sută în termeni reali).

Activele externe nete au crescut în luna ianuarie cu 9,8 la sută, până la 31910,2 milioane lei. Această evoluţie a fost rezultatul majorării cu 8,8 la sută a componentei „Valute” şi al creşterii cu 13,1 la sută a componentei „Aur”, pe seama reevaluării stocului de aur.

Activele interne nete s-au redus cu 2,9 la sută, înregistrând nivelul de 115516,9 milioane lei.

Creditul neguvernamental a crescut în luna ianuarie 2008 cu 4,1 la sută (3,2 la sută în termeni reali) faţă de luna decembrie 2007, până la nivelul de 154253,2 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 2,4 la sută (1,5 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 5,5 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 2,9 la sută). La 31 ianuarie 2008, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 66,8 la sută (55,5 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2007, pe seama majorării cu 45,7 la sută a componentei în lei (35,8 la sută în termeni reali) şi cu 89,1 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 74,1 la sută).

Creditul guvernamental (al administraţiei centrale, administraţiilor locale, administraţiilor sistemelor de asigurări sociale) a crescut în luna ianuarie cu 0,4 la sută, până la 9611,6 milioane lei. La 31 ianuarie 2008, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 35,4 la sută (26,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2007.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna ianuarie cu 0,02 la sută faţă de luna decembrie 2007, până la nivelul de 129088,8 milioane lei.

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 2,1 la sută, până la 43303,1 milioane lei. La 31 ianuarie 2008, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 42,2 la sută (32,5 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2007.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au redus cu 6,5 la sută, până la 42317,4 milioane lei. La 31 ianuarie 2008, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 22,9 la sută (14,6 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2007.
Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 5,0 la sută, până la nivelul de 43468,3 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 2,4 la sută, până la 11744,7 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în euro au înregistrat o creştere de 35,8 la sută; depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 45,3 la sută, iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 23,7 la sută.

Adauga un comentariu

*