Franţa a suplimentat meseriile liberalizate pentru români

Direcţia Protecţie drepturi cetăţeni români care lucrează în străinătate din cadrul ANOFM informează că în Jurnalul Oficial din Franţa nr. 0017 din 20 ianuarie 2008 a fost publicată Hotărârea din 18 ianuarie 2008, cu privire la eliberarea autorizaţiilor de muncă resortisanţilor din statele membre UE supuse măsurilor tranzitorii, inclusiv România, fără verificarea situaţiei pieţei muncii franceze.

Hotărârea cuprinde în anexă Lista celor 150 de meserii deschise cetăţenilor acestor state, în care sunt incluse şi cele 62 de meserii liberalizate în anul 2007.

Meseriile cuprinse în listă sunt din domeniile: construcţii şi lucrări publice, hotelier, alimentaţie, restaurări, agricultură, maritim, pescuit, pescuit maritim, mecanică, prelucrarea metalelor, electricităţii şi electronicii, întreţinere, inginerie şi personal de conducere din industrie, transporturi, logistică şi turism, industria de prelucrare, industria uşoară, industria lemnului, industria grafică, gestiunea şi administrarea întreprinderilor, informatică, cercetării, bancar şi al asigurărilor, comerţ, serviciilor casnice sau publice, sănătate.

Adauga un comentariu

*