Amanare pentru registrele salariatilor

Termenul de depunere a registrelor de evidenţă a salariaţilor, în format electronic, ar putea fi amânat de la 1 septembrie 2006 până la 31 decembrie 2006, conform unui proiect de hotărâre de guvern publicat pe site-ul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei /MMSSF/, consultat de ROMPRES.

Măsura a avut în vedere termenele stricte de implementare, precum şi faptul ca depunerea şi completarea registrelor în format electronic de către cei aproximativ 700.000 de angajatori să se realizeze în condiţii optime.

Potrivit MMSSF, având în vedere termenele foarte stricte stabilite de prevederile legale în vigoare referitoare la încheierea contractelor de achiziţie publică, precum şi datorită complexităţii aplicaţiilor informatice, specificităţii acestora şi termenului foarte scurt pentru realizarea, implementarea şi instruirea personalului, perioada estimată pentru realizarea şi implementarea aplicaţiilor, respectiv pentru instruirea personalului, s-a dovedit a fi insuficientă.

Iniţial, prin HG nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a stabilit ca începând cu data de 1 septembrie 2006 registrul general de evidenţă a salariaţilor să se depună în formă electronică.

Registrul trebuie transmis la inspectoratul teritorial de muncă în format electronic, iar evidenţa registrelor, respectiv a datelor cuprinse în acestea, se ţine într-o bază de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii.

Soluţia tehnică privind registrul în format electronic şi aplicaţia informatică pentru completarea şi transmiterea registrului de către angajatori se realizează de către Inspecţia Muncii şi va fi distribuită angajatorilor care au obligaţia de a înfiinţa registrul.

În prezent, la la nivelul Inspecţiei Muncii este în curs de desfăşurare procedura de achiziţie a aplicaţiilor informatice necesare completării şi depunerii registrului în format electronic.

ROMPRES

Adauga un comentariu

*