Depunerea declaratiilor de venit pentru anul 2005 de catre contribuabilii – persoane fizice

gentia Nationala de Administrare Fiscala a livrat catre Posta Romana, pentru a fi trimise contribuabililor – persoane fizice din judetul Bacau, aproximativ 11.000 de plicuri cu pachetul informational cuprinzand formularele de declaratii de venit aferente anului fiscal 2005.

Declaraţia se completează şi se depune de către contribuabilii care realizează venituri în bani şi/sau în natură provenind din: activităţi independente (activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală); cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal; activităţi agricole impuse în sistem real (venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi în solarii, special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, precum şi din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi din altele asemenea); câştiguri rezultate din transferul titlurilor de valoare.

Pachetul informational cuprinde 2 formulare ale „Declaratiei speciale privind veniturile realizate”, personalizata, ghidul de completare a formularelor, scrisoarea adresata contribuabililor, precum si plicul destinat trimiterii de catre contribuabili a declaratiilor la organul fiscal.

Recomanda contribuabililor ca, inainte sa completeze formularele declaratiei de venit, sa consulte ghidul de completare primit.

In cazul in care contribuabilii, dupa consultarea ghidului, mai au nelamuriri privind modul de completare a formularelor de declaratie, pot solicita informatii suplimentare, prin telefon sau direct, de la orice administratie fiscala, la compartimentul pentru asistenta contribuabililor.

Contribuabilii sunt rugati ca dupa completarea formularelor de declaratie de venit, sa introduca un exemplar in plicul primit, pastrand celalalt exemplar.

Plicul cu formularul declaratiei completat se depune la oficiul postal cel mai apropiat, de unde se primeste o recipisa ca dovada a respectarii obligatiei de declarare a veniturilor.

Pentru transmiterea, prin posta, a declaratiei de venit completata, recomandam contribuabililor sa utilizeze plicul cu indicatia „CR” primit, acesta fiind un plic special, pentru care nu trebuie sa achite taxele postale. In cazul in care vor utiliza un alt plic, taxele postale vor fi suportate de catre contribuabili.

De asemenea, plicurile cu formularul declaratiei completat se pot depune şi la registratura administraţiei finanţelor publice de domiciliu.

Termenul final de depunere a declaratiilor de venit la unitatile fiscale este 15 mai 2006.

Sursa: DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BACAU

Adauga un comentariu

*