INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ŞI SUCCESUL ŞCOLAR

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează în premieră programul de formare continuă „Inteligenţa emoţională şi succesul şcolar”, avizat de Ministerul Educaţiei şi destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar.DSC_0304

Acesta se desfășoară în două centre, la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bacău și la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Oneşti. El este coordonat și susținut de prof. dr. Mihaela Cojocaru, de la Școala Gimnazială ”Dr. Alexandru Șafran” Bacău.

Activitățile derulate în cadrul  cursului pun în discuție modalitățile prin care se poate asigura dezvoltarea echilibrată, armonioasă, a inteligențelor generală și emoțională, urmărind consolidarea structurilor cognitive (gândire, memorie, imaginație, limbaj), a celor reglatorii (afectivitate, voință), a funcțiilor psihice (atenția), a ansamblului de abilități și deprinderi, precum și a elementelor caracteriale.

Pe parcursul celor 40 de ore sunt descrise modul în care un program pentru educarea inteligenţei emoţionale, poate influenţa dezvoltarea unui copil dar și modul în care formarea timpurie a abilităţilor emoţionale, poate deveni un instrument pe calea spre success a adultului de mai târziu.

Inteligența emoțională, contribuie la definirea și limpezirea emoțiilor, la diversificarea acestora, la conturarea unor nuanțe afective, la completarea tabloului emoțional ce colorează existența.

De asemenea, Mihaela Cojocaru, formator și doctor în psihologie și stiințe ale educației, își propune să prezinte caracteristicile succesului şcolar, care nu este un indicator al valorii inteligenţei generale sau globale a elevului, întrucât capacitatea de adaptare şcolară depinde de inteligenţa lui şcolară.

Aceasta se formează în procesul de şcolarizare, ca rezultat al structurării potentialităţilor mintale ale copilului după natura şi repertoriul activităţii şcolare, înglobând în structura sa şi atitudinea elevului faţă de activitatea conducătoare a vârstei şcolare.

Inteligenţa şcolară nu este, însă, singurul factor determinant al reuşitei şcolare, nefiind o valoare psihică absolută. Eficienţa sa este condiţionată de gradul de organizare a întregii personalităţi, mai ales de trăsăturile afectiv- motivaţionale şi volitiv-caracteriale ale elevului.

Ea poate fi studiată numai în raport cu sarcinile şcolare – prezentate prin anumite metode pedagogice – şi cu viaţa afectiv – motivațională a elevului.

Evaluarea inteligenţei presupune cunoaşterea tensiunilor, a barierelor externe şi interne ale elevului, a gradului de mobilizare a efortului voluntar, a fazelor şi a direcţiei activităţii, într-un cuvânt a câmpului psihologic în care se desfăşoară activitatea elevului.

Profesorii cu o inteligenţă emoţională ridicată știu să îşi motiveze elevii, manifestă spirit inovativ, obţin performanţe superioare, folosesc eficient timpul şi resursele materiale, dovedesc calităţi de lideri şi spirit de echipă.

”Dezvoltarea inteligenţei emoţionale a devenit un obiectiv obligatoriu în domeniul învăţământului, iar cei mai mulţi profesori consideră formarea acestor abilităţi o prioritate în dezvoltarea elevilor lor.

De aceea, considerăm că este importantă organizarea unui program de instruire, care include în mod explicit, formarea abilităţilor de a percepe corect, de a înţelege şi de a stăpâni emoţiile.

Învăţarea acestor abilităţi se bazează, în principal, pe abordarea practică, în defavoarea celei teoretice. Cel mai important lucru este exersarea abilităţilor emoţionale, astfel încât aceasta să devină o a doua natură în comportamentul elevilor.”, ne-a declarat prof. Gabriel STAN, directorul CCD Bacău.

 

Adauga un comentariu

*