Activitati comemorative la SNPAP Tg. Ocna

Elevii şi personalul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare au participat la manifestările comemorative organizate de Primăria oraşului Tîrgu Ocna dedicate Zilei Eroilor şi desfăşurate la Monumentul Eroilor Independenţei – Biserica ,,Răducanu”. În cadrul programului, elevii au prezentat onorul şi au luat parte la ceremonialul de defilare, manifestându-şi astfel respectul faţă de eroii care şi-au dăruit jertfa supremă pe altarul pământului strămoşesc pentru statornicia şi viitorul ţării. Cu profundă recunoştinţă în suflet faţă de ctitorii veşniciei româneşti, conducerea şcolii a depus o coroană de flori, în memoria eroilor români din toate timpurile şi din toate locurile, eroi care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori, pentru apărarea patriei, a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, libertatea şi demnitatea poporului român. Cultul eroilor, acordarea respectului cuvenit şi pomenirea din generaţie în generaţie a celor căzuţi pe câmpurile de luptă, fac parte din conştiinţa, sufletul şi credinţa românească. Importanţa şi semnificaţia acestor sărbători reprezintă pentru Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare  Tîrgu  Ocna o nouă oportunitate de a cultiva sentimentul  ataşamentului faţă de patrie şi de valorile istorice ale neamului din perspectiva apartenenţei instituţiei noastre la sistemul naţional de ordine publică şi siguranţă naţională ale statului. Tradiţia comemorării eroilor în România cu prilejul Zilei Înălţării Domnului a fost reluată începând cu anii ’90. Astfel, prin hotărârile Sfântului Sinod din anii 1999 şi 2001 s-a revenit la tradiţia ca sărbătoarea Înălţării Domnului să fie consacrată ca Ziua Eroilor şi sărbătoare naţională bisericească. Apoi, Legea 379/2003, privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, a proclamat Ziua Eroilor sărbătoare naţională a poporului român, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, ziua Înălţării Domnului Iisus Hristos .

Adauga un comentariu

*