CURSURI NOI PENTRU CADRELE DIDACTICE BĂCĂUANE

În această perioadă Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează, în premieră, două programe de formare continuă, Educaţie nonformală şi educaţie formalășiStrategii de mediere şcolară”, avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale și destinate cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.Profesor-bacauan-1

Acesta sunt coordonate și susținute de prof. Dumitru Ficuţă și prof. Emil Lazăr, formatori naționali.

Cursul Educaţie nonformală şi educaţie formalăîși propune, pe parcursul a 40 de ore,  să clarifice cele două noțiuni, referitoare la aceste tipuri de educații: nonformală și formală.

Ele, chiar dacă au propriul cîmp de acţiune şi funcţionalităţi diferite, îngăduie extensiuni şi întrepătrunderi benefice, această articulare conducând la întărirea lor reciprocă şi la eficentizarea demersului educativ. După opinia specialiștilor în domeniu, cele două forme se sprijină şi se condiţionează reciproc.

Programul Strategii de mediere şcolarăprezintă strategiile de mediere școlară și rolul mediatorului școlar. Acesta acţionează ca agent al comunităţii în relaţie cu şcoala, reprezintă comunitatea în şcoală, şi şcoala în cadrul comunităţii.

De asemenea, cursanții vor fi informați despre principalele programe de educație alternativă organizate acum în sistem: a doua şansă, învăţământ cu frecvenţă redusă, programe de intervenţie personalizată, „Şcoala de după şcoală”etc.

Cadrele didactice sunt încurajate astfel, să faciliteze dialogul şcoală-familie-comunitate, să contribuie la menţinerea şi dezvoltarea încrederii şi a respectului şcolii faţă de comunitate, dar şi al comunităţii faţă de şcoală, să monitorizează copiii de vârstă preşcolară, care nu au fost înscrişi la grădiniţă şi să sprijine familia (susţinătorii legali), în vederea înscrierii copilului în învăţământul preşcolar.

Totodată, acestea trebuie să monitorizeze copiii de vârstă şcolară, care nu au frecventat cursurile învăţământului obligatoriu.

La aceste programe, care se desfășoară la Colegiul Tehnic de Telecomunicații ”N.V.Karpen” Bacău și Colegiul ”Henri Coandă” Bacău, participă peste 140 de cadre didactice.

„Odată cu organizarea acestor cursuri, încercăm să venim în întâmpinarea colegilor noştri, care au nevoie de competenţe suplimentare în noile domenii ale educației.”, ne-a declarat prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău.

Adauga un comentariu

*