Invatamantul profesional 2014

elevi2In luna mai incep inscrierile elevilor de clasa a VIII-a la invatamantul profesional cu durata de 3 ani, iar candidatii respinsi sau cei care doresc sa renunte la locul ocupat in scoala profesionala se pot inscrie la admiterea in invatamantul liceal. Prevederile fac parte din Metodologia de organizare si functionare a invatamantului profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul scolar 2014-2015, care a fost pusa in dezbatere de Ministerul Educatiei Nationale. Invatamantul profesional in cadrul caruia elevii fac practica direct la angajator a fost lansat de fostul ministru al Educatiei Daniel Funeriu, iar ministrul Remus Pricopie a majorat durata acestuia, la 3 ani. Citeste in articol ce ore fac elevii in scoala profesionala, cate ore de practica au programate, in ce consta preselectia candidatilor si care sunt actele pe care elevii trebuie sa le aduca pentru a se inscrie in invatamantul profesional de 3 ani.

Amintim ca anul scolar viitor va fi primul in care invatamantul profesional nou-introdus va avea o durata de 3 ani. Invatamantul profesional introdus de fostul ministru Daniel Funeriu a avut prima admitere in urma cu doi ani si se derula pe o perioada de doi ani, incepand din clasa a X-a si pana in clasa a XI-a, avand in vedere ca LEN prevedea trecerea clasei a IX-a de la liceu la scoala generala. Guvernul Ponta a modificat insa in decembrie 2013, prin ordonanta de urgenta, Legea Educatiei Nationale, astfel incat clasa a IX-a ramane la liceu, iar invatamantul profesional incepe din anul scolar 2014-2015 din clasa a IX-a si se termina in clasa a XI-a.

Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a publicat o serie de proiecte de documente care reglementeaza invatamantul profesional cu durata de 3 ani, incepand cu anul scolar 2014-2015. Printre documentele aflate sub forma de draft publicate de MEN se numara Metodologia de organizare si functionare a invatamantului profesional de stat cu durata de 3 aniMetodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul profesionalCalendarul admiterii in invatamantul profesional de 3 ani, precum si Planurile-cadru de invatamant pentru clasele a IX-a, a X-a si a XI-a de invatamant profesional.

Metodologia de organizare si functionare a invatamantului profesional de stat cu durata de 3 ani – Draft

Invatamantul profesional cu durata de 3 ani este organizat dupa clasa a VIII-a, ca invatamant cu frecventa, cursuri de zi, parte a invatamantului secundar superior. Invatamantul profesional cu durata de 3 ani poate fi desfasurat si in limbile minoritatilor nationale, se arata in draftul Metodologiei de organizare si functionare a invatamantului profesional de stat cu durata de 3 ani. Invatamantul profesional cu durata de 3 ani se finalizeaza cu examen de certificare a calificarii profesionale.

Elevii din invatamantul profesional cu durata de 3 ani beneficiaza de sustinere financiara, in conformitate cu prevederile legale, prin „Bursa Profesionala” aprobata prin HG nr. 1062/2012Se mentine astfel bursa de 200 lei lunar pe care o primesc inca din 2012 toti elevii care frecventeaza invatamantul profesional. Pe langa aceasta bursa, elevii din invatamantul profesional pot beneficia si de sustinere financiara, stimulente si alte forme de sprijin acordate de compania la care fac practica.

Invatamantul profesional cu durata de 3 ani se poate organiza numai in unitatile de invatamant profesional si tehnic acreditate sau autorizate si numai acolo unde exista un contract incheiat cu o firma, la care se si organizeaza practica elevilor. Aceste contracte-cadru incheiate de catre scolile profesionale cu operatorii economici/institutiile publice partenere sunt pe o durata de minimum 3 ani si stau la baza contractelor de pregatire practica a elevilor din invatamantul profesional.

Metodologia de organizare si desfasurare a Admiterii in invatamantul profesional – Draft

In invatamantul profesional cu durata de 3 ani se pot inscrie absolventii clasei a VIII-a din seria prezenta si din seriile anterioare. La admitere, scoala care organizeaza invatamant profesional „poate organiza, in anumite conditii, preselectia candidatilor si/sau proba suplimentara de admitere”, se arata in draftul de metodologie. Admiterea se realizeaza in 3 etape, iar in fiecare etapa de admitere se organizeaza inscrierea candidatilor, preselectia candidatilor, dupa caz, proba de admitere suplimentara, dupa caz, admiterea candidatilor si afisarea rezultatelor.

Calendarul admiterii in invatamantul profesional – anul scolar 2014-2015 – Draft

7-11 aprilie 2014: La nivelul fiecarei scoli care isi propune sa scolarizeze invatamant profesional in anul scolar 2014-2015 se desfasoara actiunea„Saptamana meseriilor” in cadrul careia se vor organiza urmatoarele actiuni:

  • promovarea invatamantului profesional si tehnic in general si a modului de organizare si functionare a invatamantului profesional cu durata de 3 ani in special, informare privind conditiile in care elevii pot avea acces la invatamantul profesional cu durata de 3 ani si beneficiile acestei forme de pregatire profesionala;
  • consilierea TUTUROR elevilor din clasa a VIII-a, invatamant gimnazial, cu privire la oportunitatea continuarii studiilor in invatamantul profesional cu durata de 3 ani.

1 mai 2014: Afisarea ofertei de scolarizare/ofertei de formare profesionala aprobata, concretizata in domenii si calificari profesionale, pentru invatamantul profesional cu durata de 3 ani, la sediul unitatilor de invatamant gimnazial si la sediul unitatilor de invatamant cu oferta educationala pentru invatamantul profesional cu durata de 3 ani
7 mai 2014: Transmiterea in scolile gimnaziale a brosurilor cu informatiile legate de admiterea in invatamantul liceal si in invatamantul profesional de stat, pentru anul scolar 2014-2015
12 aprilie-21 mai: Fiecare scoala care, in anul scolar 2013-2014, scolarizeaza elevi in clasa a VIII-a invatamant gimnazial, organizeaza si desfasoara activitati de orientare si consiliere cu elevii
7 mai-18 mai 2014: Inspectoratele scolare judetene organizeaza targul ofertelor educationale, cu implicarea unitatilor de invatamant care scolarizeaza elevi in invatamantul profesional cu durata de 3 ani incepand cu anul scolar 2014-2015 si a agentilor economici. Targul ofertelor educationale va avea o sectiune dedicata ofertei la nivel regional.
12-22 mai 2014: Sedinte de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de preselectie si/ sau de admitere si a planului de scolarizare la invatamantul profesional cu durata de 3 ani.

Calendarul inscrierii si admiterii in invatamantul profesional de 3 ani – Etapa I – Draft

22-23 mai 2014: Secretariatele unitatilor de invatamant gimnazial completeaza, la cererea elevilor si a parintilor/reprezentantilor legali pentru minori, fisa de inscriere in invatamantul profesional cu durata de 3 ani. Eliberarea, de catre unitatile de invatamant gimnazial, a fisei de inscriere in invatamantul profesional cu durata de 3 ani, pentru candidatii care solicita aceasta.

26-27 mai 2014: Inscrierea candidatilor la unitatile de invatamant care scolarizeaza invatamant profesional cu durata de 3 ani, pe baza fisei de inscriere in invatamantul profesional cu durata de 3 ani.

28 mai 2014: Afisarea listei candidatilor inscrisi si a graficului de desfasurare a sesiunii de preselectie si/ sau a probei suplimentare de admitere, dupa caz

29-30 mai 2014: Derularea probei de preselectie, in unitatile de invatamant in care s-a decis derularea acesteia

4 iunie 2014: Afisarea rezultatelor sesiunii de preselectie la sediul unitatii de invatamant. Acolo unde numarul celor reusiti la preselectie este mai mare decat numarul locurilor disponibile, se va preciza ca urmeaza o proba suplimentara de admitere, in urma careia se va definitiva lista candidatilor admisi in invatamantul profesional. In listele afisate se va mentiona, in mod expres, anularea inscrierii in invatamantul profesional a candidatilor care nu promoveaza clasa a VIII-a.

4-5 iunie 2014: Ridicarea de catre candidatii respinsi a fiselor de inscriere la invatamantul profesional cu durata de 3 ani de la unitatea de invatamant care a organizat sesiunea de preselectie

6 iunie 2014: Inscrierea candidatilor respinsi la proba de preselectie, la alta unitate de invatamant care scolarizeaza invatamant profesional cu durata de 3 ani, care nu a organizat proba de preselectie.

7 iunie 2014: Afisarea listei candidatilor inscrisi la invatamantul profesional cu durata de 3 ani, dupa inscrierea candidatilor respinsi la unitatile de invatamant care au organizat proba de preselectie. Afisarea informatiilor (data, locul de desfasurare, ora, acte necesare de identitate a candidatilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unitatile de invatamant profesional pentru care numarul de candidati inscrisi este mai mare decat numarul locurilor oferite de unitatea de invatamant.

10 iunie 2014, ora 9:00: Desfasurarea probei suplimentare de admitere(acolo unde numarul candidatilor este mai mare decat numarul locurilor oferite de scoala)

13 iunie 2014: Afisarea rezultatelor probei suplimentare de admitere la sediul unitatilor de invatamant care au organizat proba. Depunerea contestatiilor la proba suplimentara de admitere acolo unde procedura de admitere permite acest lucru.

16 iunie 2014: Afisarea rezultatelor finale la proba suplimentara de admitere, in urma contestatiilor. In listele afisate se va mentiona expres anularea inscrierii in invatamantul profesional a candidatilor care nu promoveaza clasa a VIII-a. Transmiterea, de catre comisia de admitere din unitatea de invatamant care organizeaza invatamant profesional cu durata de 3 ani, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/ a municipiului Bucuresti pentru invatamant profesional cu durata de 3 ani, a rezultatelor la proba suplimentara de admitere.

7 iulie 2014: Afisarea la sediul scolilor care organizeaza invatamant profesional a locurilor ramase libere in etapa I

Calendar – Etapa a II-a – Draft

27-28 iulie 2014: Inscrierea elevilor la scolile profesionale cu durata de 3 ani
29 iulie 2014: Afisarea listei candidatilor inscrisi la invatamantul profesional cu durata de 3 ani si a graficului de desfasurare a preselectie si/ sau a probei suplimentare de admitere, dupa caz
30-31 iulie 2014: Derularea probei de preselectie in scolile profesionale in care s-a decis derularea acesteia
1-2 august 2014: Afisarea rezultatelor sesiunii de preselectie la sediul scolii profesionale
3-4 august 2014: Inscrierea elevilor respinsi la sesiunea de preselectie, la alta scoala profesionala care scolarizeaza invatamant profesional cu durata de 3 ani fara preselectie
5 august 2014: Afisarea informatiilor (data, locul de desfasurare, ora, acte necesare de identitate a candidatilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, acolo unde numarul candidatilor inscrisi este mai mare decat numarul locurilor oferite
7 august 2014 ora 9:00: Desfasurarea probei suplimentare de admitere (acolo unde este cazul)
8 august 2014: Afisarea rezultatelor probei suplimentare de admitere; Depunerea si rezolvarea contestatiilor
9 august 2014: Afisarea rezultatelor finale la proba suplimentara de admitere, in urma contestatiilor
10 august 2014: Afisarea listei candidatilor declarati admisi si a celor respinsi
11-12 august 2014: Candidatii declarati admisi depun, la scolile la care au fost declarati admisi, dosarele de inscriere

Calendar – Etapa a III-a – Draft

25 august 2014: Scolile profesionale cu durata 3 ani care au locuri libere afiseaza graficul inscrierii, al probei de preselectie si al celei suplimentare de admitere
1-2 septembrie 2014: Inscrierea candidatilor
3 septembrie 2014: Afisarea informatiilor (data, locul de desfasurare, ora, acte necesare de identitate a candidatilor) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unitatile de invatamant profesional pentru care numarul de candidati inscrisi este mai mare decat numarul locurilor oferite de unitatea de invatamant
4-5 septembrie 2014: Derularea probei de preselectie si/sau a probei suplimentare de admitere, dupa caz
6 septembrie 2014: Afisarea rezultatelor probei de preselectie si/sau a probei suplimentare de admitere. Depunerea si rezolvarea contestatiilor
7 septembrie 2014: Afisarea listei candidatilor admisi
8 septembrie 2014: Candidatii declarati admisi depun, la unitatile scolare la care au fost declarati admisi, dosarele de inscriere

Planul-cadru pentru clasa a IX-a – invatamant profesional de 3 ani – Draft

Limba si literatura romana – 2 ore/saptamana (in trunchiul comun)
Limba moderna 1 – 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)
Limba moderna 2 – 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)
Matematica – 2 ore/saptamana (in trunchiul comun) + 1 ora/saptamana (in Curriculumul diferentiat – CD)
Fizica – 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)
Chimie – 2 ore/saptamana (in trunchiul comun) + 1 ora/saptamana (in Curriculumul diferentiat – CD)
Biologie – 2 ore/saptamana (in trunchiul comun)
Istorie – 2 ore/saptamana (in trunchiul comun)
Geografie – 2 ore/saptamana (in trunchiul comun)
Socio-umane/Logica, argumentare si comunicare – 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)
Religie – 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)
Educatie fizica – 2 ore/saptamana (in trunchiul comun)
Consiliere si orientare – 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)
Tehnologia informatiei si a comunicatiilor – 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)
Cultura de specialitate – 6 ore/saptamana (in Curriculumul diferentiat – CD)
Pregatire practica saptamanala – 3 ore/saptamana (in Curriculumul diferentiat – CD)
* Pregatirea practica poate fi organizata atat in unitatea de invatamant, cat si la operatorul economic/institutia publica partenera
Stagii de pregatire practica – 30 ore/saptamana (in Curriculumul in dezvoltare locala – CDL)

* Stagiul de pregatire practica se desfasoara la operatorul economic/institutia publica partenera. Planificarea orara a pregatirii elevilor este realizata de unitatea de invatamant, cu respectarea numarului total de ore/saptamana si a numarului total de ore/an pentru fiecare disciplina/modul. Astfel:

  • pregatirea practica poate fi organizata saptamanal, conform alocarii din planul-cadru, sau comasata pe durata mai multor saptamani;
  • orele de pregatire pentru cultura de specialitate pot fi planificate saptamanal, conform alocarii din planul-cadru, sau pot fi comasate astfel incat acestea sa fie corelate cu pregatirea practica;
  • orele de pregatire alocate fiecarei discipline pot fi planificate saptamanal, conform alocarii din planul-cadru, sau pot fi comasate, in functie de planificarea orara pentru pregatirea practica.

Planul-cadru pentru clasa a X-a – invatamant profesional de 3 ani – Draft

Limba si literatura romana – 2 ore/saptamana (in trunchiul comun)
Limba moderna 1 – 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)
Limba moderna 2 – 1 ora/saptamana (in Curriculumul diferentiat – CD)
Matematica – 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)
Fizica – 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)
Socio-umane/Psihologie – 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)
Religie – 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)
Educatie fizica – 2 ore/saptamana (in trunchiul comun)
Consiliere si orientare – 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)
Tehnologia informatiei si a comunicatiilor – 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)
Cultura de specialitate – 5 ore/saptamana (in Curriculumul diferentiat – CD)
Pregatire practica – 16 ore/saptamana (in Curriculumul diferentiat – CD)
* Pregatirea practica poate fi organizata atat in unitatea de invatamant, cat si la operatorul economic/institutia publica partenera
Stagiu de pregatire practica – 30 ore/saptamana (in Curriculumul in dezvoltare locala – CDL)

Planul-cadru pentru clasa a XI-a – invatamant profesional de 3 ani – Draft

Limba si literatura romana – 2 ore/saptamana (in trunchiul comun)
Limba moderna 1 – 2 ore/saptamana (in trunchiul comun)
Limba moderna 2 – 1 ora/saptamana (in Curriculumul diferentiat – CD)
Matematica – 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)
Fizica – 2 ore/saptamana (in trunchiul comun)
Educatie antreprenoriala: 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)
Educatie fizica – 2 ore/saptamana (in trunchiul comun)
Consiliere si orientare – 1 ora/saptamana (in trunchiul comun)
Pregatire practica – 21 ore/saptamana (in Curriculumul diferentiat – CD)
* Pregatirea practica poate fi organizata atat in unitatea de invatamant, cat si la operatorul economic/institutia publica partenera
Stagiu de pregatire practica – 30 ore/saptamana (in Curriculumul in dezvoltare locala – CDL)

Prin planurile cadru pentru invatamantul profesional de 3 ani, in clasa a IX-a se asigura pregatirea profesionala de baza intr-un domeniu de formare profesionala, urmand ca in clasele a X-a si a XI-a sa se asigure pregatirea profesionala generala si de specialitate, specifica unei calificari profesionale, se arata in Nota de fundamentare privind elaborarea planurilor-cadru pentru invatamantul profesional cu durata de 3 ani.

Planurile-cadru de invatamant pentru clasele a IX-a/ a X-a/ a XI-a ale invatamantului profesional cu durata de 3 ani sunt structurate pe trei componente: (1) trunchi comun, (2) curriculum diferentiat si (3) curriculum in dezvoltare locala.

Trunchiul comun (TC) este stabilit la nivel central si reprezinta oferta educationala constituita din discipline, cu un anumit numar de ore, pentru un grup de calificari. Aceste discipline sunt comune cu cele din trunchiul comun de la invatamantul liceal tehnologic, cu scopul de a asigura competentele de baza specifice invatamantului obligatoriu si conditii pentru a continua studiile in ciclul superior al invatamantului liceal. Trunchiul comun este obligatoriu pentru toti elevii care urmeaza calificarile respective si vizeaza, prevede draftul Notei de fundamentare.

Curriculumul diferentiat (CD) este stabilit la nivel central si reprezinta oferta educationala constituita dintr-un pachet de discipline/module, cu alocarile orare aferente, diferentiata pe calificari. In cadrul modulelor sunt alocate ore de pregatire teoretica, dar si ore pentru pregatirea practica necesara formarii competentelor profesionale si a unor abilitati cheie. Pregatirea practica poate fi organizata atat in unitatea de invatamant, cat si la operatorul economic/institutia publica partenera. Aceasta oferta educationala asigura pregatirea pe trasee de formare specializate.Curriculumul diferentiat este obligatoriu pentru toti elevii din cadrul aceleiasi calificari si vizeaza dezvoltarea anumitor competente cheie si a unor competente tehnice generale si specializate necesare acesteia.

Curriculumul in dezvoltare locala (CDL) reprezinta numarul de ore alocate in scopul dezvoltarii unor oferte curriculare dezvoltate in parteneriat, de operatorii economici impreuna cu unitatile de invatamant si are un profund caracter practic.

Invatamantul profesional in sistem dual are si un site dedicat, realizat de Ministerul Educatiei – www.alegetidrumul.ro. Platforma nu contine, insa, si proiectele puse in dezbatere acum si nu contine informatii recente. Elevii pot vedea accesand site-ul ce inseamna fiecare calificare in parte, care sunt aptitudinile de care au nevoie pentru o meserie, in cat timp de la finalizarea scolii profesionale se pot angaja si care este salariul pe care il poate castiga. Estimarile acestea nu au mai fost, insa, actualizate din 2012, de la lansarea site-ului, si pana in prezent.

Sursa: www.hotnews.ro

Adauga un comentariu

*