Inspectii in gospodariile populatiei

În perioada octombrie – noiembrie 2013, medicii veterinari de liberă practică contractanți ai acțiunilor strategice de supraveghere și combatere a bolilor, efectuează după o procedură specifică, inspecții – inventar în toate gospodăriile populației (nonprofesionale) care dețin animale. S c o p u l  acestei acțiuni este realizarea unitară a supravegherii pasive prin depistarea animalelor cu semne clinice de boli transmisibile la bovine, ovine, caprine şi suine existente în exploataţii, corelarea animalelor inspectate cu efectivele înregistrate în Baza Națională de Date, înregistrarea evenimentelor care nu au fost notificate dar au fost declarate de proprietar la momentul inspecţiei, cu respectarea şi aplicarea prevederilor legale. Ovinele, caprinele şi suinele (porcinele) ce au depăşit vârsta maximă prevăzută de legislaţia în vigoare pentru identificare şi înregistrare (6 luni de la nastere pentru ovine și caprine, 2 luni de la naștere pentru porci), și pentru care proprietarul nu a notificat medicul veterinar de liberă practică în vederea înregistrării, vor fi identificate şi înregistrate în Baza Naţională de Date iar costurile aferente acțiunii vor fi suportate integral de către proprietarii animalelor. Pentru bovinele cu vârsta mai mare decât cea prevăzută de legislaţie ca termen limită pentru identificare şi înregistrare (20 zile de la nastere) :  dacă  se va stabili originea viţelului/viţeilor prin prezenţa mamei/mamelor, acestea vor fi identificate şi înregistrate în Baza Națională de Date cu suportarea integrală a costurilor de către proprietar; dacă nu se poate  stabili originea viţelului/viţeilor prin prezenţa mamei/mamelor se va efectua anchetă pentru stabilirea originii şi trasabilităţii animalelor, cu întocmirea unei note semnată de proprietar, medicul veterinar de liberă practică şi medicul veterinar oficial. In funcţie de rezultatul anchetei se vor aplica următoarele: dacă în urma anchetei se va stabili originea, se va face identificarea animalului/animalelor, cu aprobarea DSVSA BACĂU; dacă în urma anchetei nu se va stabili originea, indiferent de vârsta acestora, animalul/animalele vor fi confiscate şi distruse, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 494/98 al Comisiei din 27 februarie 1998 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea sancţiunilor administrative minime în cadrul sistemului de identificare şi înregistrare a bovinelor. Pentru evitarea costurilor cu manopera de identificare, a sancțiunilor contravenționale șau a măsurilor de confiscare/distrugere a animalelor reamintim obligațiile proprietarilor de animale Respectarea prevederilor legale privind notificarea evenimentelor, de către proprietari, medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi din fiecare localitate a județului, conform Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare, privind: – naşterea animalelor; vânzarea/donarea/cumpărarea animalelor; – moartea sau sacrificarea animalelor pentru consum propriu; dispariţia animalelor; pierdere crotalie.  In cazul în care constată nereguli care ar putea pune în pericol sănătatea publica, consumatorii sunt rugati sa sune la telefoanele 0234/586233; 0234586372 –D.S.V.S.A. BACAU

Adauga un comentariu

*