Drepturile pacienţilor pentru a beneficia de tratament gratuit într-un spital din străinătate

Pacienții din Uniunea Europeană de acum înainte vor avea dreptul de a beneficia de tratamente medicale într-un alt stat membru şi de a li se rambursa costurile aferente este înscris în legislația Uniunii Europene.

Toate ţările UE au avut obligaţia de a transpune în legislaţia lor naţională directiva privind drepturile pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere.

Legea clarifică drepturile pacienţilor de a avea acces la tratament în condiţii de siguranţă şi de bună calitate pe teritoriul UE şi de a li se rambursa costurile acestora. Pacienţii care se deplasează în altă ţară a UE pentru ingrijiri medicale se vor bucura de acelaşi tratament cu cetăţenii ţării în care sunt trataţi. Dacă au dreptul la acel tip de asistenţă medicală în statul lor, atunci costurile tratamentului le va fi rambursat de către ţara lor de origine. Rambursarea va acoperi numai costul acestui tratament în țara de origine.

Rambursarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale suportate de asiguratul din sistemul de asigurari sociale de sănătate din România se efectuează de către casa de asigurari de sănătate unde este luata în evidenţă persoana asigurată.

Important! Rambursarea se realizează în termen de maximum 90 de zile de la finalizarea procedurii de verificare şi avizare de către Casa Naţională de Asigurari de Sănătate.

Noile reguli vor aduce beneficii pacienţilor din UE și din alte puncte de vedere. Accesul la informaţii privind asistenţa medicală în altă ţară a UE va fi mai simplu, crescând astfel opţiunile de tratament. Va fi, de asemenea, mai uşor pentru autorităţile naţionale din domeniul sănătăţii să coopereze mai strâns şi să schimbe informaţii privind standardele de calitate şi siguranţă ale asistenţei medicale.
Cazuri in care asiguratul nu isi va primi banii inapoi. Mai exact, potrivit Ordinului CNAS nr. 729/2009, in condiţiile în care un asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România se deplasează într-un stat membru UE pentru a primi tratament medical, făra aprobarea prealabila a casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă ca persoana asigurată, acesta suportă contravaloarea serviciilor medicale acordate.

Asiguratului român, aflat pe teritoriul unui stat UE, dacă i se acorda asistenţă medicală fară ca acesta să prezinte cardul european de asigurari sociale de sănătate sau acesta nu este recunoscut de unitatea sanitara de la locul de şedere, asiguratul va suporta contravaloarea serviciilor medicale acordate.

Adauga un comentariu

*