CCD Bacau: Oferta de formare continua

A. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE DE M.E.N. ŞI FURNIZATE DE C.C.D. BACĂU.

 1. 1.   Managementul calităţii în educaţie.
 • destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 • numărul de credite: 25
 • număr de ore: 89
 1. 2.   Pedagogia diversităţii şi dificultăţile de învăţare.
 • destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 • numărul de credite: 25
 • număr de ore: 89
 1. 3.   Integrarea TIC în procesul educaţional.
 • destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 • numărul de credite: 30
 • număr de ore: 110
 1. 4.   Educaţie civică – formarea profesorilor.
 • destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 • numărul de credite: 25
 • număr de ore: 90
 1. 5.   Strategii de consiliere educațională a părinților.
 • destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 • numărul de credite: 10
 • număr de ore: 40

 

B. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE DE M.E.N., ORGANIZATE DE C.C.D. BACĂU ÎN COLABORARE CU:

Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”

 1. Holocaust, combaterea rasismului şi discriminării.
 • destinat profesorilor de ştiinţe socio-umane şi diriginţilor din învăţământul preuniversitar
 • numărul de credite: 25
 • număr de ore: 89

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ

 1. 1.  Asigurarea internă a calității.
 • destinat personalului didactic din învățământul preuniversitar
 • numărul de credite: 18
 • număr de ore: 69

Notă: programul se va desfășura în perioada 06.01.2014 – 14.03.2015. ˜

 1. I.  SECŢIUNEA CURRICULUM
 • Chimie experimentală
 • Firma de exercițiu – metodă interactivă de educație antreprenorială 
 1. II.   SECŢIUNEA MANAGEMENT
 • Managementul și marketing educațional
 • Elaborarea şi actualizarea Planului de acţiune al şcolii
 • Monitori de calitate/membru evaluator la examenul de certificare a competentelor profesionale nivelul 2,3

 III.  SECŢIUNEA STRATEGII EDUCAŢIONALE

 • Tehnici de lucru prin arte combinate
 • (R) Evoluții mentale pe baza tehnicilor moderne de învățare
 • Ateliere de comunicare cu  copiii
 • Metode interactive specifice în disciplinele tehnice și TIC
 • Cititorul performant – condiție a integrării în societate

 IV.  SECŢIUNEA CONSILIERE METODICĂ

 • Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei de specialitate
 • Proiectul tematic – strategii de organizare inter-, și transdisciplinară a conținuturilor educative
 • Tehnici de documentare
 • Consiliere metodică de specialitate cu scopul obținerii gradelor didactice și titularizării în învățământ  
 1. V.  SECŢIUNEA EVALUARE
 • Evaluarea – proces de cunoaștere psihopedagogică a copilului preșcolar
 1. VI.  SECŢIUNEA CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ
 • Prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar
 • Integrarea copiilor cu CES în învăţămăntul de masă
 • Comunicarea in limbaj mimico-gestual
 • Comunicarea in limbaj braille
 • Strategii de mediere școlară  
 1. VII.  SECŢIUNEA EDUCAŢIE NON – FORMALĂ
 • Educația rutieră în școală. Training pentru educatoare, învațători, diriginți și consilieri educativi

C. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ AVIZATE DE M.E.N.

I. SECŢIUNEA CURRICULUM

C1. Modele de abordare curriculară a educaţiei (fundamentele pedagogiei, teoria generală a instruirii, teoria şi metodologia evaluării, teoria generală a curriculumului).

 • destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 • coordonator: prof. univ. dr. Sorin Cristea, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti
 • număr de ore: 24

C2. Proiectarea curriculară a activităţii de instruire.

 • destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 • coordonator: prof. univ. dr. Sorin Cristea, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti
 • număr de ore: 24

C3. Psihopedagogie – de la teorie la practică.

 • destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 • coordonatori: prof. Elena Hussar, profesor formator, C.C.D. Bacău şi prof. Mariana Crăciunescu, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Bacău
 • număr de ore: 20

C4. Democraţie participativă. Proiectul „Cetăţeanul” (CITIZEN PROJECT).

 • destinat: personalului didactic din învăţământul secundar inferior
 • coordonatori: insp. școlar de specialitate Lucica Ciupercă, coordonator Centrul Regional de Resurse pentru Educația Civică Bacău, prof. Monica Andrei, Şcoala Gimnazială „Al.I.Cuza” Bacău şi prof. Florina Opincariu, Colegiul Naţional “Ferdinand I” Bacău
 • număr de ore: 40

C5. Originea rromilor – teorii, legende, fapte.

 • destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 • coordonatori: prof. Anghel Năstase, inspector şcolar pentru limba rromani şi şcolarizarea rromilor, I.S.J. Bacău; educ. Emilia Chiriac, Şcoala Gimnazială “Domniţa Maria”, Bacău; prof. pt. înv. primar Mihaela Boșcor, Şcoala Gimnazială Negoeşti, com. Ştefan cel Mare, prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău, prof. Dumitru Ficuţă, formator C.C.D. Bacau şi inst. Noemi Năsturaş, Grădiniţa cu Program Normal „Lizuca” Bacău
 • număr de ore: 40

C6. Noi perspective metodologice – CLIL şi crosscurricularitate.

 • destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 • coordonatori: prof. Mihaela – Alina Chiribău – Albu, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău şi prof. Elena – Diana Popa, Colegiul Naţional „Gh. Vrănceanu” Bacău
 • număr de ore: 24
C7. Teaching Civic Concepts and Culture through English.
 • destinat: cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau limba engleză
 • coordonatori: Annette Boyd Pitts – Executive Director of the Florida Law Related Education Association, Inc; Dr. Kathy S. Froelich – Assistant in English Education in the School of Teacher Education, Erin Crowe – Program Director at The Florida Law Related Education Association, Inc. – S.U.A. şi prof. Daniela Petrescu – director adjunct, Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Bacău
 • număr de ore: 40

˜  C8. Chimie experimentală.

 • destinat: profesorilor de chimie și laboranților din învăţământul preuniversitar
 • coordonatori: prof. Răducu Galeru, inspector şcolar de specialitate, I.S.J. Bacău
 • număr de ore: 24

˜  C9. Firma de exercițiu – metodă interactivă de educație antreprenorială.

 • destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 • coordonatori: prof. Mihaela – Liliana Ciuchi, formator C.C.D. Bacău și prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 24

II. SECŢIUNEA MANAGEMENT

M1. Managementul organizaţiei şcolare.

 • destinat: managerilor din învăţământul preuniversitar
 • coordonatori: prof. Teodora Craus, prof. Ghiorghi Iorga, inspectori şcolari pentru implementarea descentralizării instituţionale din cadrul I.S.J. Bacău, prof. Liviu Botezatu, director adjunct Colegiul Tehnic ”Grigore Cobălcescu” Moinești și prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 40

M2. Managementul proiectelor educaţionale.

 • destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 • coordonatori: prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău, prof. Dumitru Ficuţă, formator C.C.D. Bacău, prof. Emil Lazăr, Școala Gimnazială ”Zaharia Stancu” Roșiorii de Vede, jud. Teleorman, prof. Mihaela-Liliana Ciuchi, formator C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 40

 ˜M3. Management și marketing educațional.

 • destinat: personalului de îndrumare, conducere și control din învăţământul preuniversitar
 • coordonatori: prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău, prof. Mihaela-Liliana Ciuchi, formator C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 40

˜M4. Elaborarea şi actualizarea Planului de acţiune al şcolii.

 • destinat: directorii din unităţile IPT, cadre didactice tehnice
 • coordonatori: prof. Mioara Pruteanu, inspector școlar de specilitate discipline tehnice, I.S.J. Bacău
 • număr de ore: 24

˜M5. Monitori de calitate/membru evaluator la examenul de certificare a competentelor profesionale nivelul 2,3.

 • destinat: cadre didactice-discipline tehnice
 • coordonatori: prof. Mioara Pruteanu, inspector școlar de specilitate discipline tehnice, I.S.J. Bacău
 • număr de ore: 24  

III. SECŢIUNEA STRATEGII EDUCAŢIONALE

S1. Demonstraţii de utilizare a software-ului educaţional pentru învăţământul gimnazial şi liceal.

 • destinat: cadrelor didactice din învăţământul gimnazial şi liceal
 • coordonatori: prof. Aurelia Bocancea, informatician C.C.D. Bacău, prof. Ana-Nicoleta Gărgăun, formator C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 24

S2. Ritualul lecturii şi scrierii creative.

 • destinat: învăţătorilor, profesorilor de limba şi literatura română şi profesorilor de limbi străine
 • coordonatori: prof. Laura Gavriliu, C.N. „Gh. Vrănceanu” Bacău şi prof. pt. înv. primar Monalisa Gavriluţ, Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău
 • număr de ore: 24

S3. Metode şi strategii în predarea limbii rromani în şcoală.

 • destinat: profesorilor de limba rromani, mediatorilor şcolari şi tuturor cadrelor didactice interesate
 • coordonatori: prof. Anghel Năstase, inspector şcolar pentru limba rromani şi şcolarizarea rromilor, I.S.J. Bacău şi inst. Noemi Năsturaş, Grădiniţa cu Program Prelungit „Lizuca” Bacău, prof. înv. preșcolar Emilia Alexandru, Școala Gimnazială ”Domnița Maria” Bacău
 • număr de ore: 32

S4. Consiliul elevilor – o instituţie democratică.

 • destinat: consilierilor educativi şi cadrelor didactice preocupate de îmbunătăţirea activităţii Consiliilor Elevilor din şcoli
 • coordonatori: prof. Lucica Ciupercă, coordonator Centrul Regional de Resurse pentru Educația Civică Bacău, prof. Monica Andrei, Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza” Bacău
 • număr de ore: 40

S5. Arborele ideilor practice în educaţia diferenţiată a elevilor. (Program de formare continuă derulat în şcoală).

 • destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 • coordonatori: prof. Elena Hussar, formator C.C.D. Bacău şi prof. Diana – Ecaterina Aprodu, directorul C.J.A.P. Bacău
 • număr de ore: 24

S6. Laborator didactic.Tehnici de asigurare a succesului şcolar.

 • destinat: profesorilor de gimnaziu și liceu
 • coordonatori: prof. dr. Emilia Boghiu, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” Oneşti si prof. dr. Doina Marinov, I.S.J. Bacau
 • număr de ore: 30

S7. Proiectul pedagogic în centrul de documentare şi informare.

 • destinat: profesorilor documentarişti şi cadrelor didactice din unităţile şcolare cu CDI funcţional, sau în curs de amenajare
 • coordonatori: prof. Vasilica-Petronela Irimia, formator C.C.D. Bacău, responsabil cu activitatea CDI-urilor, C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 24

˜S8. Tehnici de lucru prin arte combinate.

 • destinat: diriginţilor, consilierilor educativi, învăţătorilor şi educatoarelor, profesori psihopedagogi, profesori educatori, psihologi
 • coordonatori: prof. Camelia Braga și prof. Mariana Dioşteanu, C.S.E.I. Bacău, formator
 • număr de ore: 40  

˜ S9. (R) Evoluții mentale pe baza tehnicilor moderne de învățare.

 • destinat: cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
 • coordonatori: prof. Diana Aprodu, directorul C.J.A.P. Bacău și prof. Anca Stamatachi, Colegiul Național ”N.V.Karpen” Bacău
 • număr de ore: 24

˜ S10. Ateliere de comunicare cu copiii.

 • destinat: cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
 • coordonatori: prof. Elena Hussar, formator C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 24

˜ S11. Metode interactive specifice în disciplinele tehnice și TIC.

 • destinat: cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, care predau discipline tehnice și TIC
 • coordonatori: prof. Diana Aprodu, directorul C.J.A.P. Bacău, prof. Nicoleta Gărgăun, formator C.C.D. Bacău și prof. Aurelia Bocancea, informatician C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 40

˜ S12. Cititorul performant – condiție a integrării în societate.

 • destinat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar (profesori de limba și literatura română, istorie, franceză, biologie)
 • coordonatori: prof. Laura – Irina Gavriliu, Colegiul Național ,,Gh. Vrănceanu”, prof.  Mara Merfea, prof. Elvira Macaru, prof. Florentina Dinu, Colegiul Național ,,Gh. Vrănceanu”, prof. Ionela Andrei, Colegiul Economic ,,Ion Ghica”
 • număr de ore: 40

IV. SECŢIUNEA CONSILIERE METODICĂ

CM1. Consiliere şi orientare.

 • destinat: cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (clasele I – XII)
 • coordonatori: prof. Diana Aprodu, directorul C.J.A.P. Bacău
 • număr de ore: 24

CM2. Inteligenţa emoţională şi dezvoltarea afectivă în preşcolaritate.

 • destinat: personalului didactic din învăţământul preşcolar
 • coordonatori: prof. pt. înv. preşcolar Maria Mătăsaru, formator C.C.D. Bacău, prof. pt. înv. preşcolar Carmen Nedelcu, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 28 Bacău
 • număr de ore: 24

CM3. Metode şi tehnici de învăţare integrate în predare.

 • destinat: cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
 • coordonatori: prof. Diana Aprodu, directorul C.J.A.P. Bacău
 • număr de ore: 24  

˜ CM4. Proiectul tematic – strategii de organizare inter-, și transdisciplinară a conținuturilor educative.

 • destinat: personalului didactic din învăţământul preşcolar
 • coordonatori: prof. pt. înv. preşcolar Maria Mătăsaru, formator C.C.D. Bacău, prof. pt. înv. preşcolar Maria Chiriloaie, Şcoala Gimnazială „Alecu Russo” Bacău
 • număr de ore: 24

˜ CM5. Tehnici de documentare.

 • destinat: cadrele didactice și bibliotecarilor  din învăţământul preuniversitar
 • coordonatori: prof. Irimia Vasilica-Petronela, formator C.C.D. Bacău, responsabil cu activitatea CDI-urilor, C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 24

˜CM6. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de specialitate – învăţământ preşcolar.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi gradul didactic II
 • coordonatori: prof. Aurelia Pițu, inspector şcolar de specialitate I.S.J. Bacău, prof. înv. preșcolar. Maria Mătăsaru, formator C.C.D. Bacău, prof. Maria Dobroi, inspector şcolar de specialitate pentru dezvoltarea resursei umane I.S.J. Bacău, prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 24

˜CM7. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de specialitate – învăţământ primar.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi gradul didactic II
 • coordonatori: prof. Rodica Leonte, inspector şcolar de specialitate, I.S.J. Bacău, prof. Maria Dobroi, inspector şcolar de specialitate pentru dezvoltarea resursei umane I.S.J. Bacău, prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 24

˜CM8. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de specialitate – limba şi literatura română.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi gradul didactic II
 • coordonatori: prof. Doina Marinov și prof. Claudia Merticaru, inspectori şcolari de specialitate I.S.J. Bacău, Maria Dobroi, inspector şcolar de specialitate pentru dezvoltarea resursei umane I.S.J. Bacău, prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 24

˜CM9. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de specialitate – limba şi literatura latină.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi gradul didactic II
 • coordonatori:  prof. Doina Marinov și prof. Claudia Merticaru, inspectori şcolari de specialitate I.S.J. Bacău, prof. Maria Dobroi, inspector şcolar de specialitate pentru dezvoltarea resursei umane I.S.J. Bacău, prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 24

˜CM10. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de specialitate – limba şi literatura engleză.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi gradul didactic II
 • coordonatori: prof. Anca Rafiroiu, inspector şcolar de specialitate, I.S.J. Bacău, prof. Maria Dobroi, inspector şcolar de specialitate pentru dezvoltarea resursei umane I.S.J. Bacău, prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 24

˜CM11. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de specialitatelimba şi literatura franceză.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi gradul didactic II
 • coordonatori: prof. Irena – Mihaela Florescu, inspector şcolar de specialitate, I.S.J. Bacău, prof. Maria Dobroi, inspector şcolar de specialitate pentru dezvoltarea resursei umane I.S.J. Bacău, prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 24

˜CM12. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de specialitate – alte limbi (germană, spaniolă, italiană etc.).

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi gradul didactic II
 • coordonatori: prof. Irena – Mihaela Florescu, inspector şcolar de specialitate, prof. Maria Dobroi, inspector şcolar de specialitate pentru dezvoltarea resursei umane I.S.J. Bacău, prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 24

˜CM13. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de specialitate – matematică.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi gradul didactic II
 • coordonatori: prof. Carmen Popa și prof. Daniela Tarasă,  inspectori şcolari de specialitate I.S.J. Bacău, prof. Maria Dobroi, inspector şcolar de specialitate pentru dezvoltarea resursei umane I.S.J. Bacău, prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 24

˜CM14. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de specialitate – fizică.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi gradul didactic II
 • coordonatori: prof. Marius Nechita, inspector şcolar de specialitate I.S.J. Bacău, prof. Maria Dobroi, inspector şcolar de specialitate pentru dezvoltarea resursei umane I.S.J. Bacău, prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 24

˜CM15. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de specialitate – chimie.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi gradul didactic II
 • coordonatori: prof. Răducu Galeru, inspector şcolar de specialitate I.S.J. Bacău, prof. Maria Dobroi, inspector şcolar de specialitate pentru dezvoltarea resursei umane I.S.J. Bacău, prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 24

˜CM16. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de specialitate – biologie.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi gradul didactic II
 • coordonatori: prof. Epuran Daniela, inspector şcolar de specialitate I.S.J. Bacău, prof. Maria Dobroi, inspector şcolar de specialitate pentru dezvoltarea resursei umane I.S.J. Bacău, prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 24

˜CM17. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de specialitate – istorie.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi gradul didactic II
 • coordonatori: prof. Jeny Ghioc, inspector şcolar de specialitate, I.S.J. Bacău, prof. Maria Dobroi, inspector şcolar de specialitate pentru dezvoltarea resursei umane I.S.J. Bacău, prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 24

˜CM18. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de specialitate – geografie.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi gradul didactic II
 • coordonatori: prof. Lucian Șerban, inspector şcolar de specialitate, I.S.J. Bacău, Maria Dobroi, inspector şcolar de specialitate pentru dezvoltarea resursei umane I.S.J. Bacău, prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 24

˜CM19. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de specialitate – discipline socio-umane.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi gradul didactic II
 • coordonatori: prof. Lucica Ciupercă, inspector şcolar de specialitate I.S.J. Bacău, Maria Dobroi, inspector şcolar de specialitate pentru dezvoltarea resursei umane I.S.J. Bacău, prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 24

˜CM20. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de specialitate – religie.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi gradul didactic II
 • coordonatori: prof. Irina Leonte, inspector şcolar de specialitate, I.S.J. Bacău, prof. Maria Dobroi, inspector şcolar de specialitate pentru dezvoltarea resursei umane I.S.J. Bacău, prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 24

˜CM21. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de specialitate – educaţie plastică şi educaţie muzicală (arte).

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi gradul didactic II
 • coordonatori: prof. Marinela Potîrniche, inspector şcolar de specialitate I.S.J. Bacău, prof. Maria Dobroi, inspector şcolar de specialitate pentru dezvoltarea resursei umane I.S.J. Bacău, prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 24

˜CM22. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de specialitate – educaţie fizică şi sport.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi gradul didactic II
 • coordonatori: prof. Gheorghe Rață, inspector şcolar de specialitate I.S.J. Bacău, prof. Maria Dobroi, inspector şcolar de specialitate pentru dezvoltarea resursei umane I.S.J. Bacău, prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 24

˜CM23. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de specialitate – învăţământ special.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi gradul didactic II
 • coordonatori: prof. Lucica Ciupercă, inspector şcolar de specialitate I.S.J. Bacău, prof. Maria Dobroi, inspector şcolar de specialitate pentru dezvoltarea resursei umane I.S.J. Bacău, prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 24

˜CM24. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de specialitate – discipline tehnice.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi gradul didactic II
 • coordonatori: prof. Mioara Pruteanu, inspector şcolar de specialitate I.S.J. Bacău, prof. Maria Dobroi, inspector şcolar de specialitate pentru dezvoltarea resursei umane I.S.J. Bacău, prof. Mihaela – Liliana Ciuchi, formator C.C.D. Bacău, prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 24

˜CM25. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de specialitate – informatică.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi gradul didactic II
 • coordonatori: prof. Daniela Tarasă, inspector şcolar de specialitate I.S.J. Bacău, prof. Maria Dobroi, inspector şcolar de specialitate pentru dezvoltarea resursei umane I.S.J. Bacău, prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 24

˜CM26. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de specialitate – activităţi extracurriculare (educative).

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi gradul didactic II
 • coordonatori: prof. Camelia-Elena Râncu, inspector şcolar de specialitate I.S.J. Bacău, prof. Maria Dobroi, inspector şcolar de specialitate pentru dezvoltarea resursei umane I.S.J. Bacău, prof. Dumitru Ficuță, formator C.C.D. Bacău, prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 24

˜CM27. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de specialitate – profesor documentarist.

 • destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi gradul didactic II
 • coordonatori: prof. Vasilica – Petronela Irimia, formator C.C.D. Bacău, prof. Maria Dobroi, inspector şcolar de specialitate pentru dezvoltarea resursei umane I.S.J. Bacău, prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău; număr de ore: 24

˜CM28. Consiliere metodică de specialitate cu scopul obținerii gradelor didactice și titularizării în învățământ.

 • destinat cadrelor didactice din învăţământul preșcolar
 • coordonatori: prof. Aurelia Pițu, inspector şcolar de specialitate I.S.J. Bacău, prof. înv. preșcolar. Maria Mătăsaru, formator C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 40

V. SECŢIUNEA EVALUARE

˜E1. Evaluarea – proces de cunoaștere psihopedagogică a copilului preșcolar.

 • destinat: cadrelor didactice din învăţământul preşcolar
 • coordonatori: prof. pt. înv. preşcolar Maria Mătăsaru, profesor formator C.C.D. Bacău, prof. pt. înv. preşcolar Maria Chiriloaie, Şcoala Gimnazială „Alecu Russo” Bacău, prof. pt. înv. preşcolar Lavinia Mătăsaru, Şcoala Gimnazială Nr.10 Bacău şi prof. pt. înv. preşcolar Carmen Nedelcu, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 28 Bacău
 • număr de ore: 24

VI. SECŢIUNEA CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ

CP1. Lecţii mai atractive în clasă. Poveşti terapeutic – educative pentru elevi.

 • destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 • coordonatori: prof. Elena Hussar, formator C.C.D. Bacău, prof. Mihaela Ciuchi, formator C.C.D. Bacău, prof. Diana Ecaterina Aprodu, directorul C.J.A.P. Bacău
 • număr de ore: 24

˜ CP2. Prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar.

 • destinat: diriginţilor, consilierilor educativi, învăţătorilor şi educatoarelor, mediatorilor şcolari
 • coordonatori: prof. Dumitru Ficuţă, formator C.C.D. Bacău; prof. Braga Camelia, C.S.E.I. Bacău, formator
 • număr de ore: 40

˜ CP3. Integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă.

 • destinat: diriginţilor, consilierilor educativi, învăţătorilor şi educatoarelor, mediatorilor şcolari
 • coordonatori: prof. Braga Camelia și prof. Mariana Dioşteanu, C.S.E.I. Bacău, formatori, prof. Dumitru Ficuţă, formator C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 40

˜ CP4. Comunicarea in limbaj mimico-gestual.

 • destinat: cadrelor didactice din învățământul special școlar și preșcolar, profesori de sprijin, psihopedagogi
 • coordonatori: prof. Adriana Roșu, Centrul de zi „Norocel” Bacău
 • număr de ore: 24

 

˜ CP5. Comunicarea in limbaj braille.

 • destinat: cadrelor didactice din învățământul special, psihopedagogi, profesori de sprijin
 • coordonatori: prof. Adriana Roșu, Centrul de zi „Norocel” Bacău și prof. Daniela Burghelea, Școala Specială Gimnazială ”Maria Montessori” Bacău
 • număr de ore: 40

˜ CP6. Strategii de mediere școlară.

 • destinat: cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
 • coordonatori: prof. Dumitru Ficuţă, formator C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 40

VII. SECŢIUNEA EDUCAŢIE NON – FORMALĂ

N1.  Animaţia socio – educativă.

 • destinat: cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
 • coordonator: prof. Dumitru Ficuţă, formator C.C.D. Bacău; prof. Emil Lazăr, Școala Gimnazială ”Zaharia Stancu” Roșiorii de Vede, jud. Teleorman, prof. Mariana Dioşteanu, Centrul Școlar de Educație Inclizivă Bacău, formator
 • număr de ore: 40

N2.  Program pedagogic pentru prevenirea consumului de droguri.

 • destinat: cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
 • coordonatori: Marta Butnaru, Radu Năforniţă, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău şi prof. Dumitru Ficuţă, formator C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 40

N3. Conştiinţă interculturală şi comunicare în „Noua Europă”.

 • destinat: cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
 • coordonatori: prof. dr. Keith Trencher, expert proiecte europene, Marea Britanie; prof. Colin Roberts, Walles, Marea Britanie; prof. Gabriel Stan, director C.C.D. Bacău şi prof. Dumitru Ficuţă, formator C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 24

N4. Curs de formatori de prim – ajutor a cadrelor didactice care instruiesc echipajele participante la concursul „Sanitarii pricepuţi”.

 • destinat: cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
 • coordonatori: prof. Dumitru Ficuţă, formator C.C.D. Bacău, expert din partea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie – Bacău; prof. Braga Camelia, formator,  asistent medical
 • număr de ore: 40

N5. Character First!

 • destinat: cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
 • coordonatori: prof. Paul Copu, Asociaţia ”Institute in Basic Life Principles România” şi prof. Dumitru Ficuţă, formator C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 40

Nota: acest program se va desfășura on-line, (vezi site-ul http://vechi.characterfirst.ro/comanda/)

N6. Redactarea unei reviste şcolare.

 • destinat: cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
 • coordonator: jurnalistul independent Ştefan Olteanu
 • număr de ore: 40

N7. Alternative ale educaţie non-formale. Dezbaterile legislative.

 • destinat: cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
 • coordonatori: prof. Ciprian Zaharia, preşedintele Asociaţiei Regionale de Dezbateri, Oratorie şi Retorică Moldova şi prof. Carmen Zaharia, formator – Asociaţia Regională de Dezbateri, Oratorie şi Retorică Moldova
 • număr de ore: 24  

N8. Suntem europeni! Comunicăm mai bine!

 • destinat: cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
 • coordonatori: prof. Ciprian Zaharia, preşedintele Asociaţiei Regionale de Dezbateri, Oratorie şi Retorică Moldova şi prof. Carmen Zaharia, formator – Asociaţia Regională de Dezbateri, Oratorie şi Retorică Moldova
 • număr de ore: 24

N9. Tinerii au cuvântul.

 • destinat: cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
 • coordonatori: prof. Ciprian Zaharia, preşedintele Asociaţiei Regionale de Dezbateri, Oratorie şi Retorică Moldova şi prof. Carmen Zaharia, formator – Asociaţia Regională de Dezbateri, Oratorie şi Retorică Moldova
 • număr de ore: 24

N10. Argumentare şi iniţiere în „Dezbaterea Karl Popper” – curs de iniţiere în dezbateri.

 • destinat: cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
 • coordonatori: prof. Ciprian Zaharia, preşedintele Asociaţiei Regionale de Dezbateri, Oratorie şi Retorică Moldova şi prof. Carmen Zaharia, formator – Asociaţia Regională de Dezbateri, Oratorie şi Retorică Moldova
 • număr de ore: 24

N11. Educaţia nonformală şi educaţie formală.

 • destinat: diriginţilor, consilierilor educativi, învăţătorilor şi educatoarelor
 • coordonatori: prof. Emil Lazăr, Școala Gimnazială ”Zaharia Stancu” Roșiorii de Vede, jud. Teleorman şi prof. Dumitru Ficuţă, formator C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 40.

N12. Comunicare şi leadership.

 • destinat: personalului de conducere, îndrumare şi control, consilierilor educativi şi metodiştilor
 • coordonatori: prof. Dumitru Ficuţă, formator C.C.D. Bacău,  prof. Emil Lazăr, Școala Gimnazială ”Zaharia Stancu” Roșiorii de Vede, jud. Teleorman
 • număr de ore: 40

N13. Tinerii în viaţa comunităţii – comunicarea socială.

 • destinat: cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
 • coordonatori: prof. Ciprian Zaharia, preşedintele Asociaţiei Regionale de Dezbateri, Oratorie şi Retorică Moldova şi prof. Carmen Zaharia, formator – Asociaţia Regională de Dezbateri, Oratorie şi Retorică Moldova
 • număr de ore: 24

˜  N14. Educația rutieră în școală. Training pentru educatoare, învațători, diriginți și consilieri educativi.

 • destinat: cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
 • coordonatori: prof. Dumitru Ficuță, formator C.C.D. Bacău, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, Serviciul Poliției Rutiere, comisar de poliţie Dorin  Roman, șef serviciu
 • număr de ore: 24

VIII. SECŢIUNEA CURSURI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

D1. Învăţarea limbilor străine – franceză iniţiere.

 • destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 • coordonatori: prof. Vasilica-Petronela Irimia, profesor formator C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 40

D2. Învăţarea limbilor străine – franceză avansaţi.

 • destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 • coordonatori: prof. Vasilica-Petronela Irimia, profesor formator C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 40

D3. Curs de învăţare a limbii franceze.

 • destinat: cadrelor didactice din învăţământul preşcolar și primar
 • coordonator: prof. pentru înv. preșcolar Elena Roşca, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 17 Bacău
 • număr de ore: 40

IX. SECŢIUNEA CURSURI DESTINATE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

A1. Contabilitatea instituţiilor de învăţământ.

 • destinat: administratorilor financiari din învăţământul preuniversitar
 • coordonator: ec. Nicoleta Patrichi, contabil şef, I.S.J. Bacău şi ec. Adriana Cristea, contabil şef, C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 40

˜ A2. Utilizarea reţelelor sociale în activitatea de bibliotecă.

 • destinat: bibliotecarilor din învăţământul preuniversitar
 • coordonator: Oana Liliana Jianu, bibliotecar – metodist, C.C.D. Bacău
 • număr de ore: 24

Editura Casei Corpului Didactic Bacãu

Evaluarea iniţială în grădiniţă a copilului de 5-6,7 ani.

Autori:. Maria MĂTĂSARU, Maria CHIRILOAIE, Carmen NEDELCU, Viorica PRICOPOAIA, Lavinia MĂTĂSARU, Luminiţa COJOCARU; Preţ: 9 RON

Primii paşi în matematică – nivelul I (3 – 5 ani). Avizat M.E.C.T., conform Deciziei Nr. 1701/2008.

Autori: Maria Mătăsaru, Luminiţa Cojocaru, Carmen Nedelcu, Lavinia Mătăsaru, Maria Chiriloaie, Viorica Pricopoaia; Preţ: 9 RON

Matematica în grădiniţă – nivelul II (5-6 ani).

Autori: Maria MĂTĂSARU, Maria CHIRILOAIE, Carmen NEDELCU, Lavinia MĂTĂSARU; Preţ: 9,5 RON

Matematică pentru preşcolari-grupa mare, pregatitoare pentru şcoală (5, 6/7 ani). – Avizat M.E.C.T., conform Deciziei Nr. 1701 / 2008.

Autori: Maria MĂTĂSARU, Luminiţa COJOCARU, Maria CHIRILOAIE, Carmen NEDELCU, Viorica PRICOPOAIA, Lavinia MĂTĂSARU; Preţ: 9 RON

Comunicare orală şi scrisă în grădiniţă. Grupa mare, pregatitoare pentru scoala (5-6,7 ani).

Autori: Maria MĂTĂSARU, Carmen NEDELCU, Maria CHIRILOAIE, Luminiţa COJOCARU, Viorica PRICOPOAIA, Lavinia MĂTĂSARU; Preţ: 9 RON

Comunicare orală şi scrisă în preşcolaritate. Grupa mare (5-6 ani).

Autori: Maria MĂTĂSARU, Maria CHIRILOAIE, Aurelia PIŢU, Carmen NEDELCU, Viorica PRICOPOAIA, Lavinia MĂTĂSARU; Preţ: 9,5 RON

Cunoaşterea mediului înconjurător – nivelul II (5-6 ani).

Autori: Maria MĂTĂSARU, Aurelia Piţu, Carmen NEDELCU, Viorica PRICOPOAIA, Lavinia MĂTĂSARU, Maria CHIRILOAIE; Preţ: 9,5 RON

Domeniul estetic şi creativ – activităţi artistico – plastice – Nivelul II.

Autori: Maria MĂTĂSARU, Aurelia PIŢU, Carmen NEDELCU, Viorica PRICOPOAIA, Lavinia MĂTĂSARU, Maria CHIRILOAIE; Preţ: 10 RON

Cunoaşterea mediului înconjurător – grupa mijlocie (4-5 ani)

Autori: Maria MĂTĂSARU, Maria CHIRILOAIE; Preţ: 9 RON

Ghidul învăţătorului. Manager al clasei de elevi – clasa I.

Autori: Rodica LEONTE (coordonator), Elena HUSSAR, Isabela–Elena ADAM; Preţ: 8 RON

Ghidul învăţătorului. Manager al clasei de elevi – clasa a II-a.

Autori: Rodica LEONTE (coordonator), Elena HUSSAR, Isabela–Elena ADAM; Preţ: 8 RON

Ghidul învăţătorului. Manager al clasei de elevi – clasa a III-a.

Autori: Rodica LEONTE (coordonator), Elena HUSSAR, Isabela–Elena ADAM; Preţ: 8 RON

Ghidul învăţătorului. Manager al clasei de elevi – clasa a IV-a.

Autori: Rodica LEONTE (coordonator), Elena HUSSAR, Isabela–Elena ADAM; Preţ: 8 RON

Soft educaţional:

Alfabetul şi calculatorul la clasa I.

Autori: Rodica LEONTE, Mirela Ramona LĂZĂRICĂ, Preţ: 10 RON

Matematica şi calculatorul la clasa I.

Autori: Rodica LEONTE, Mirela Ramona LĂZĂRICĂ, Preţ: 10 RON

NOUTĂŢI  EDITORIALE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

Comunicare orală şi scrisă la preşcolari – grupa mijlocie

Autori: Maria MĂTĂSARU; Preţ: 9,5 RON

Pentru comenzi: tel 0234523988, ccd_bacau@yahoo.com, ccdbacau@gmail.com

Maria Mătăsaru – 0745305043 – profesor pentru învăţământul preşcolar;

Rodica Leonte – 0751148037 –  profesor pentru învăţământul primar;

Elena Hussar – 0758075049 – profesor pentru învăţământul special.

Adauga un comentariu

*