Administratie pentru toti, siguranta pentru fiecare

Activitatea desfăşurată de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău, în trimestrele II şi III, a avut drept obiective îndeplinirea cu răspundere a sarcinilor, atribuţiilor funcţionale şi misiunilor încredinţate, protejarea valorilor fundamentale ale cetăţenilor, dar şi eficientizarea misiunilor destinate creşterii gradului de siguranţă a cetăţenilor.  O atenţie deosebită a fost şi este acordată prevenirii situaţiilor de risc în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, în scopul asigurării climatului de ordine şi siguranţă publică, creşterii gradului de siguranţă al elevilor şi personalului didactic. Pentru asigurarea transparenţei acţiunilor desfăşurate de jandarmi în folosul cetăţenilor, vă prezentăm în continuare o sinteză a misiunilor şi rezultatelor obţinute.      

Pe linia executării misiunilor de ordine publică, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău a executat un număr de 5494 misiuni atât independent cât şi în cooperare şi colaborare cu alte instituţii, având drept scop asigurarea ordinii şi liniştii publice în zona de competenţă teritorială, apărarea drepturilor cetăţenilor şi protecţia acestora, apărarea proprietăţii publice şi private, prevenirea şi combaterea faptelor de natură contravenţională şi penală, din care: 3291 misiuni de menţinere a ordinii publice, 587 misiuni de asigurare a ordinii publice, 610 acţiuni de restabilire a ordinii publice şi 492 acţiuni executate în cooperare cu alte instituţii.

Pe linia Prevenirii şi Combaterii Faptelor Antisociale, s-a acţionat în vederea pregătirii antiinfracţionale a populaţiei prin colaborarea cu instituţiile ce desfăşoară activităţi de informare în masă, cetăţenii  sporindu-şi vigilenţa şi răspunderea faţă de avutul public şi privat.  Astfel, în instituţiile de învăţământ preuniversitar avute în competenţă cât şi în alte medii, am acţionat pentru implementarea mai multor programe preventiv – educative, desfăşurând 124 acţiuni de prevenire a delincvenţei juvenile şi comportamentului deviant, fiind distribuite aproximativ 3500 pliante, broşuri, afişe, etc. Din acţiunile preventiv – educative desfăşurate 51 au fost activităţi specifice de prevenire şi combatere a consumului de droguri, conform Planului de Cooperare încheiat cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău. De asemenea, în baza protocoalelor şi a parteneriatelor de colaborare încheiate, s-au desfăşurat un număr de  5 activităţi inter-instituţionale cu Serviciul pentru Imigrări al Judeţului Bacău şi 7 coordonate de Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Bacau.

Pe linia constatării faptelor de natura penală, în perioada de referinţă, s-au instrumentat şi înaintat spre competenta soluţionare parchetelor un număr de 118 dosare penale. Cu ocazia întocmirii celor 118 dosare s-a constatat un număr de 121 infracţiuni şi au fost identificaţi un număr de 139 făptuitori. Din punct de vedere al genurilor de infracţiuni descoperite, situaţia este următoarea: 4 infracţiuni prevăzute de legi speciale, toate la Legea 61/1991, republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială a ordinii şi liniştii publice; 110 infracţiuni de furt săvârşite prin diferite moduri de operare comise asupra persoanelor fizice sau juridice; 4 infracţiuni comise cu violenţă; 3 infracţiuni diverse.                

Activităţile desfăşurate în cadrul patrulelor mixte poliţie-jandarmerie, s-au concretizat prin întocmirea în comun a unui numar de 71 dosare penale, constatându-se un numar de 66 infracţiuni şi fiind identificaţi 97 făptuitori.  Pe linia prevenirii şi combaterii faptelor de natură contravenţională, au fost aplicate 3331 sancţiuni contravenţionale, din care 2288 au fost amenzi în valoare de 728200 lei, iar 741 avertismente.

COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

Adauga un comentariu

*